พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" น้อมวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วันที่ 8 มิถุนายน 2560


     ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และ   ภราดาชุมพล ดีสุดจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานพิธีไหว้ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6  "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 8 มิถุนายน 2560

   
จำนวนผู้อ่าน 242 ครั้ง

Keep