พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" น้อมวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ระดับปฐมวัย วันที่ 8 มิถุนายน 2560


  ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานพิธีไหว้ครูระดับปฐมวัย "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเอเทียนกรางซ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 8 มิถุนายน 2560
จำนวนผู้อ่าน 231 ครั้ง

Keep