ค่ายคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 4


ภาพบรรยากาศกิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี พระปลัด ระฌานนท์ ปะสันโน เจ้าอาวาสวัดสบลี อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

และ พระอาจารย์ดนุพล มนิวังโส ผู้ช่วย วัดใหม่สามัคคี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 
จำนวนผู้อ่าน 254 ครั้ง

Keep