ค่ายคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560


ภาพบรรยากาศกิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี พระอาจารย์พระมหานภดล สุวรรณเมธี

เจ้าอาวาส วัดบรรพตสถิต จ.ลำปาง เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 
จำนวนผู้อ่าน 304 ครั้ง

Keep