พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 และแสดงความยินดีกับเจ้าคณะแขวงประเทศไทยองค์ใหม่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560


   บาทหลวงอันเดรส ฟิลิเป้ ฮารามิลโล เจ้าคณะแขวงประเทศไทย และประเทศกัมพูชา เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูรด์ลำปาง ชาวโคลัมเบีย จากคณะธรรมทูตยารูมาล เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 
พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง นำโดย ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ได้ร่วมแสดงความยินดีที่ บาทหลวงอันเดรส ฟิลิเป้ ฮารามิลโล ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ เจ้าคณะแขวงประเทศไทย

และประเทศกัมพูชา เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูรด์ลำปาง 
ณ ห้องประชุมอาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
จำนวนผู้อ่าน 260 ครั้ง

Keep