พิธีเปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. งานวันวิชาการ และพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงาน คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. งานวันวิชาการและพิธีอัญเชิญ ถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมอาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 18 มกราคม 2560 โดยงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. งานวันวิชาการนี้ จัดตั้งแต่ วันที่ 18-20 มกราคม 2560
จำนวนผู้อ่าน 290 ครั้ง

Keep