การแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2016" ระดับปฐมวัย


การแข่งขันกีฬา "เข็มแดงเกมส์ 2016" ระดับปฐมวัย โดยมีการแข่งขันของนักเรียนระดับปฐมวัย และการแข่งขันกีฬานักเรียน ผู้ปกครองและครู ณ สนามรัชตสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  วันที่ 7 ธันวาคม 2560 
จำนวนผู้อ่าน 388 ครั้ง

Keep