วันที่ 29 เม.ย. 2565 กิจกรรม: เสร็จสิ้นกิจกรรม Summer Course 2022 (งานธุรการ)
วันที่ 15 เม.ย. 2565 กิจกรรม: วันหยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 13-15 เมษายน 2565) (งานธุรการ)
วันที่ 14 เม.ย. 2565 กิจกรรม: วันหยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 13-15 เมษายน 2565) (งานธุรการ)
วันที่ 13 เม.ย. 2565 กิจกรรม: วันหยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 13-15 เมษายน 2565) (งานธุรการ)
วันที่ 6 เม.ย. 2565 กิจกรรม: วันหยุดวันจักรี (งานธุรการ)
วันที่ 18 มี.ค. 2565 กิจกรรม: มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับ ม.4 (งานธุรการ)
วันที่ 17 มี.ค. 2565 กิจกรรม: มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับ ป.1, ม.1 (งานธุรการ)
วันที่ 17 มี.ค. 2565 กิจกรรม: มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างชั้น (งานธุรการ)
วันที่ 16 มี.ค. 2565 กิจกรรม: มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย (งานธุรการ)
วันที่ 15 มี.ค. 2565 กิจกรรม: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น (งานธุรการ)
วันที่ 6 มี.ค. 2565 กิจกรรม: สัมภาษณ์ และสอบวัดความรู้ข้อเขียนนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น 6 มี.ค. 65 (งานธุรการ)
วันที่ 5 มี.ค. 2565 กิจกรรม: สอบเข้านักเรียนใหม่ ชั้นปฐมวัย (รอบ 2) และ ทุกระดับชั้น สอบข้อเขียนพร้อมสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และสัมภาษณ์นักเรียน/ตรวจร่างกาย (ม.4) (งานธุรการ)
วันที่ 16 ก.พ. 2565 กิจกรรม: วันหยุดวันมาฆบูชา (งานธุรการ)
วันที่ 10 ก.พ. 2565 กิจกรรม: ดำเนินงานตามกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 29 ม.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมต้านภัยหนาว เสื้อกันหนาวมือสอง (งานอภิบาล)
วันที่ 25 ม.ค. 2565 กิจกรรม: รับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 (25-28 มกราคม 2565) (งานธุรการ)
วันที่ 19 ม.ค. 2565 กิจกรรม: ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 (งานธุรการ)
วันที่ 16 ม.ค. 2565 กิจกรรม: วันหยุดวันครู (งานธุรการ)
วันที่ 7 ม.ค. 2565 กิจกรรม: ดำเนินงานตามกิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 1 ม.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดเรียน วันขึ้นปีใหม่ ระหว่าง วันที่ 1 - 3 ม.ค. 64 (งานธุรการ)
วันที่ 30 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ดำเนินงานตามกิจกรรมวันครอบครัวครู (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 10 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: วันหยุด เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 64 (งานธุรการ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: เสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ประเมินความพร้อมนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ เข้าเรียน ชั้น อ.1 ห้องเรียน CEP ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ประเมินความพร้อมนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ เข้าเรียน ชั้น อ.1 ห้องเรียน CEP ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.1 - ม.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 5 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือน พฤศจิกายน) (งานธุรการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2564 กิจกรรม: รวบรวมใบสมัคร ชั้นเนอสเซอรี่ ที่สนใจเข้าเรียน ห้องเรียน CEP ชั้น อ.1 (งานธุรการ)
วันที่ 4 พ.ย. 2564 กิจกรรม: เตรียมเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ในการร่วม กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งานธุรการ)
วันที่ 3 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (งานธุรการ)
วันที่ 2 พ.ย. 2564 กิจกรรม: แจกใบสมัครถึงผู้ปกครองชั้นเนอสเซอรี่ ที่สนใจเรียน ห้อง CEP ในชั้น อ.1 (งานธุรการ)
วันที่ 1 พ.ย. 2564 กิจกรรม: เริ่มจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น (งานธุรการ)
วันที่ 1 พ.ย. 2564 กิจกรรม: เปิดเรียน Onsite ทุกระดับชั้น (งานธุรการ)
วันที่ 1 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ บรรยากาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 31 ต.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (งานธุรการ)
วันที่ 26 ต.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน้าเว็บไซต์ และ Facebook โรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 25 ต.ค. 2564 กิจกรรม: เจ้าหน้าที่จากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 เข้าตรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 25 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 25 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ประชุมเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 23 ต.ค. 2564 กิจกรรม: วันปิยมหาราช (งานธุรการ)
วันที่ 22 ต.ค. 2564 กิจกรรม: วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (งานธุรการ)
วันที่ 22 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การฉีดวัคซีนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (งานธุรการ)
วันที่ 22 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ Banner วันปิยมหาราช ลงหน้า Facebook โรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 21 ต.ค. 2564 กิจกรรม: Update กำหนดการซ่อมเสริม และประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 21 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ แนวทางปฏิบัติฉีดวัคซีนPfizer มัธยมปลาย เข็ม 2 (งานธุรการ)
วันที่ 20 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ติดต่อเอกสาร Work Permit , ขอหนังสือรับรองการขอ Visa (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 20 ต.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์แนวทางปฏิบัติการฉีดวัคซีน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (งานธุรการ)
วันที่ 20 ต.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์รับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 20 ต.ค. 2564 กิจกรรม: แบนเนอร์รับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 20 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบแบนเนอร์เวปไซต์และเฟสบุก วันปิยมาหราช (งานธุรการ)
วันที่ 20 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ แบนเนอร์ ศูนย์ ร. มส. (งานธุรการ)
วันที่ 20 ต.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำคู่มือเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (งานธุรการ)
วันที่ 20 ต.ค. 2564 กิจกรรม: Update ขั้นตอนการใช้งานบริการเครือข่าย Ais และ True (งานธุรการ)
วันที่ 18 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ แบนเนอร์ฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียน ม.ต้น (งานธุรการ)
วันที่ 18 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ แนวทางปฏิบัติฉีดวัคซีนPfizer มอ.ต้น ลงเฟสบุก (งานธุรการ)
วันที่ 15 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน งานธุรการ/ทะเบียนนักเรียน/การเงิน เตรียมรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (งานธุรการ)
วันที่ 13 ต.ค. 2564 กิจกรรม: การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 หัวข้อ"Global Compact on Education (Attempt:2) ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 13 ต.ค. 2564 กิจกรรม: วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาหราช บรมนาภบพิตร (งานธุรการ)
วันที่ 13 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประสานข้อมูลบุคคลที่เข้ามาสอบถามทาง สื่อของโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 9 ต.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลินิธิฯ) (งานธุรการ)
วันที่ 8 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมงานธุรการ รับนักเรียนใหม่ การประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปี 2565 (งานธุรการ)
วันที่ 7 ต.ค. 2564 กิจกรรม: การบรรยายหัวข้อ"การสอนคำสอนกับการนำความเชื่อเข้าในวัฒนธรรมไทย ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน" ผ่านห้องประชุมออนไลน์ (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ต.ค. 2564 กิจกรรม: วัดขนาดไซส์เสื้อครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 6 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือน ตุลาคม ) (งานธุรการ)
วันที่ 5 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประเมินทดลองงานครูใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 5 ต.ค. 2564 กิจกรรม: วัดขนาดไซส์เสื้อครูผู้สอนชั้น ป.1 - 6 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 5 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ ติวเข้ม ตะลุยโจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรปกติ และหลักสูตรอินเตอร์ ในโครงการ ติวออนไลน์เพื่อสอบตรงเข้าสู่มหาวิทยาลัยในฝัน ในวิชา GAT PAT SAT (งานธุรการ)
วันที่ 4 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประเมินทดลองงานครูใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 4 ต.ค. 2564 กิจกรรม: วัดขนาดไซส์เสื้อบุคลากรทางการศึกษาและครูระดับปฐมวัย (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 1 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประเมินทดลองงานครูใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 1 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงห้องเรียน และบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ซ่อมแซม ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 1 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) ( งดกิจกรรม เนื่องจาก โรงเรียนปิดวันทำการตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม -27 กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการ์โควิด-19) (งานธุรการ)
วันที่ 1 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาระดับปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น (งานธุรการ)
วันที่ 30 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประเมินทดลองงานครูใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 29 ก.ย. 2564 กิจกรรม: เยี่ยม มิสวนิดา สังขรัตน์ ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 1/4 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 29 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประเมินทดลองงานครูใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 27 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ต้อนรับนักเรียนระดับปฐมวัยกลับสู่การเรียนการสอน (งานธุรการ)
วันที่ 24 ก.ย. 2564 กิจกรรม: วันมหิดล (วันหยุดเพิ่มแผนกรณีพิเศษ ตามมติ ครม.29 ธ.ค 2563) (งานธุรการ)
วันที่ 21 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 17 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประเมินทดลองงานครูใหม่ (คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 17 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน TK Public Online Library (งานธุรการ)
วันที่ 16 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประเมินทดลองงานครูใหม่ (คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 15 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประเมินทดลองงานครูใหม่ (คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 15 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม [email protected] นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โครงการ Smart TECH (งานธุรการ)
วันที่ 14 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประเมินทดลองงานครูใหม่ (คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 14 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพรายบุคคล Individual Development Plan (ID Plan) ชั้น ม.1 และ ม.4 (งานธุรการ)
วันที่ 14 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม [email protected] นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โครงการ Smart TECH (งานธุรการ)
วันที่ 13 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประเมินทดลองงานครูใหม่ (คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 13 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม [email protected] นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โครงการ Smart TECH (งานธุรการ)
วันที่ 10 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม [email protected] นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โครงการ Smart TECH (งานธุรการ)
วันที่ 9 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ นักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษา อบรม เรื่อง "การดูแลตนเองเมื่ออยู่ที่บ้านในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19" (งานธุรการ)
วันที่ 9 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม [email protected] นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โครงการ Smart TECH (งานธุรการ)
วันที่ 7 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ผู้อำนวยการประชุมร่วมกับนายกสมาคมผู้ปกครองและครู และประธานเครือข่ายผู้ปกครอง (งานธุรการ)
วันที่ 7 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ คุณครูตำรวจ D.A.R.E. ทำการสอนผ่านระบบออนไลน์ Webex ให้กับนักเรียน ชั้น ป.6 (งานธุรการ)
วันที่ 7 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) ( งดกิจกรรม เนื่องจาก โรงเรียนปิดวันทำการตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม -27 กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการ์โควิด-19) (งานธุรการ)
วันที่ 6 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือน กันยายน ) (งานธุรการ)
วันที่ 6 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ Good health “Good health and well-being” สนามกีฬาส่งเสริมสุขภาพ (งานธุรการ)
วันที่ 6 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) ( งดกิจกรรม เนื่องจาก โรงเรียนปิดวันทำการตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม -27 กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการ์โควิด-19) (งานธุรการ)
วันที่ 2 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) ( งดกิจกรรม เนื่องจาก โรงเรียนปิดวันทำการตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม -27 กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการ์โควิด-19) (งานธุรการ)
วันที่ 25 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ประเมินการปฏิบัติงาน(ครูอัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 25 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู เยี่ยมชมโรงเรียนช่วงก่อนเปิดเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 24 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ประเมินการปฏิบัติงาน(ครูอัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 23 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ประเมินการปฏิบัติงาน(ครูอัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 20 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ประเมินการปฏิบัติงาน(ครูอัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 20 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (งานธุรการ)
วันที่ 19 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ประเมินการปฏิบัติงาน(ครูอัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 19 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ดำเนินการคืนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน นมโรงเรียน ชั้น ป.5 และ ป.6 (งานธุรการ)
วันที่ 18 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ดำเนินการคืนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน นมโรงเรียน ชั้น ป.3 และ ป.4 (งานธุรการ)
วันที่ 17 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ดำเนินการคืนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน นมโรงเรียน ชั้น ป.1 และ ป.2 (งานธุรการ)
วันที่ 16 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ดำเนินการคืนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และนมโรงเรียน ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ชั้น อ.2 และ อ.3 (งานธุรการ)
วันที่ 14 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ กิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย และวิญญาณ (งานธุรการ)
วันที่ 12 ส.ค. 2564 กิจกรรม: หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง (งานธุรการ)
วันที่ 11 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (งานธุรการ)
วันที่ 11 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ นอกรอบ (งานธุรการ)
วันที่ 9 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและเอกสารค่าการศึกษาบุตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 6 ส.ค. 2564 กิจกรรม: การประเมินทดลองงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 5 ส.ค. 2564 กิจกรรม: การประเมินทดลองงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 4 ส.ค. 2564 กิจกรรม: การประเมินทดลองงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 3 ส.ค. 2564 กิจกรรม: การประเมินทดลองงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 2 ส.ค. 2564 กิจกรรม: การประเมินทดลองงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 2 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ 3% ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 29 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ติดต่อยกเลิก VISA ครูต่างชาติ (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 29 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลสนาม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (งานอภิบาล)
วันที่ 29 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ คุณครูสนับสนุนการสอนประชุม การจัดหารายได้เข้าโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 29 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ส่งมอบชุดแบบฝึกส่งเสริมพัฒนาการให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ และชั้นอนุบาล 1 (งานธุรการ)
วันที่ 28 ก.ค. 2564 กิจกรรม: หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (งานธุรการ)
วันที่ 28 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ และจัดทำ การจัดการเรียนรู้ Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ร่วมกับฝ่ายวิชาการ (งานธุรการ)
วันที่ 27 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ บริจาคสิ่งของช่วยสถานการณ์ COVID - 19 (งานธุรการ)
วันที่ 26 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมสามัญประจำปีของสภาการศึกษา คาทอลิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 26 ก.ค. 2564 กิจกรรม: หยุดเรียนชดเชยวันอาสาฬบูชา (งานธุรการ)
วันที่ 20 ก.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์ฯ เนื่องในโอกาสวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 20 กรกฎาคม 2564 (งานอภิบาล)
วันที่ 20 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ พิธีสดุดี เนื่องในวันสถาปนานักบุญหลุยส์ (งานธุรการ)
วันที่ 17 ก.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์ พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (งานธุรการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) ( งดกิจกรรม เนื่องจาก โรงเรียนปิด ทำการ เป็นเวลา 14 วัน 5-18 กค 2564 เนื่องจากสถานการ์โควิด-19) (งานธุรการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประสานข้อมูลบุคคลที่เข้ามาสอบถามทาง สื่อของโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 รับชุดแบบฝึกหัดทักษะพื้นฐานทางวิชาการ (งานธุรการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2564 กิจกรรม: Update ตารางสอนออนไลน์ วันที่ 19 - 27 กรกฎาคม 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 15 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) ( งดกิจกรรม เนื่องจาก โรงเรียนปิด ทำการ เป็นเวลา 14 วัน 5-18 กค 2564 เนื่องจากสถานการ์โควิด-19) (งานธุรการ)
วันที่ 15 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ คณะกรรมการตรวจติดตามการรับเงินอุดหนุน (งานธุรการ)
วันที่ 15 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ตรวจรับ IPAD และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับครู (งานธุรการ)
วันที่ 15 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ รับสมัคร นศท. ปี ๑ (ใหม่) และรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ ๑ (เก่า) และ ชั้นปีที่ ๒ (งานธุรการ)
วันที่ 15 ก.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์ เลื่อนเปิดเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 14 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (วิสามัญ) ติดตามและประเมินสถานการณ์ โรคระบาดโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On Site (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ และจัดทำ การจัดการเรียนรู้ Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ร่วมกับฝ่ายวิชาการ (งานธุรการ)
วันที่ 13 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) ( งดกิจกรรม เนื่องจาก โรงเรียนปิด ทำการ เป็นเวลา 14 วัน 5-18 กค 2564 เนื่องจากสถานการ์โควิด-19) (งานธุรการ)
วันที่ 13 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ และร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาปรับแนวทางการวัดและประเมินผลผู้เรียน (งานธุรการ)
วันที่ 13 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การนำเสนอโครงการปรับปรุงปฐมวัย เฟส 1 ต่อท่านนายกเทศบาลนครลำปาง (งานธุรการ)
วันที่ 12 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) ( งดกิจกรรม เนื่องจาก โรงเรียนปิด ทำการ เป็นเวลา 14 วัน 5-18 กค 2564 เนื่องจากสถานการ์โควิด-19) (งานธุรการ)
วันที่ 12 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประสานข้อมูลบุคคลที่เข้ามาสอบถามทาง สื่อของโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 9 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ส่งเอกสารขอเบิกค่าการศึกษาบุตรครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 8 ก.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ภราดาเลอชัย ลวสุต (งานธุรการ)
วันที่ 8 ก.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์การเลื่อนจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 8 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การเตรียมความพร้อมห้องเรียน เครื่องฟอกอากาศ และการติดตั้งฉากกั้นโต๊ะเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 8 ก.ค. 2564 กิจกรรม: โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดการสอนออนไลน์ และจัดเตรียมการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ล่วงหน้า ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น (งานธุรการ)
วันที่ 7 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ อบรมสอนการใช้งาน Webex ให้กับครูผู้สอน ชั้น ป.4 ถึง ม.6 ด้วยระบบ Conference Webex (งานธุรการ)
วันที่ 7 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ปรับแผนการประกวด การออกแบบ infograhpic ACL is good the 5g #3 (งานธุรการ)
วันที่ 7 ก.ค. 2564 กิจกรรม: Update การขอเอกสารทางการศึกษา งานทะเบียนและวัดผล (งานธุรการ)
วันที่ 7 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ คุณครุปฐมวัยทำสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนช่วงการเรียนอนนไลน์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 7 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 6 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ครูต่างชาติติดต่อเรื่อง VISA ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 6 ก.ค. 2564 กิจกรรม: อบรมคุณธรรม นักเรียนชั้น ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ก.ค. 2564 กิจกรรม: การประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน งานธุรการ (งานธุรการ)
วันที่ 6 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ฉากกั้นพลาสติกสำหรับนักเรียนใช้ในห้องเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 6 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การสอนออนไลน์ของคุณครูผู้สอนชั้น ป.1 - ป.3 และชั้น ม.1 - ม.3 (งานธุรการ)
วันที่ 6 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน (งานธุรการ)
วันที่ 5 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ รับมอบเครื่องฟอกอากาศประจำห้องเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 4 ก.ค. 2564 กิจกรรม: Update ตารางสอนออนไลน์ วันที่ 5 - 16 กรกฎาคม 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 4 ก.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์ ประกาศการเรียนออนไลน์ วันที่ 5 - 16 กรกฎาคม 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 3 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ กิจกรรมค่ายนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานธุรการ)
วันที่ 2 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขตราสารโรงเรียน (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 2 ก.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้น ม.1 (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ กิจกรรมพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (งานธุรการ)
วันที่ 2 ก.ค. 2564 กิจกรรม: บันทึกวีดีโอ กิจกรรมพันธสัญญา ม.1 (งานธุรการ)
วันที่ 1 ก.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมค่ายพันธสัญญา นักเรียนชั้น ม.1 (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ค่ายพันธสัญญานักเรียน ชั้น ม.1 (งานธุรการ)
วันที่ 1 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียน ชั้น ม.4 (งานธุรการ)
วันที่ 1 ก.ค. 2564 กิจกรรม: บันทึกวีดีโอ การอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียน ชั้น ม.4 (งานธุรการ)
วันที่ 1 ก.ค. 2564 กิจกรรม: บันทึกวีดีโอ กิจกรรมพันธสัญญา ม.1 (งานธุรการ)
วันที่ 30 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2564 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 30 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การประชุมทีมงาน SWIS ครั้งที่ 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 30 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 29 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาขับร้อง และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 29 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประสานข้อมูลบุคคลที่เข้ามาสอบถามทาง สื่อของโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 29 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) (งานธุรการ)
วันที่ 29 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ผู้อำนวยการประชุมทีมงาน SWIS ครั้งที่ 1/2564 ผ่าน vdo conference (งานธุรการ)
วันที่ 29 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การตรวจสถานที่รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และรับการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2/2564 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินงานตามแผนงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 28 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประสานข้อมูลบุคคลที่เข้ามาสอบถามทาง สื่อของโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมเตรียมพร้อมซักซ้อมนักเรียนรนำสวดมนต์ ทุกระดับชั้น (งานธุรการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) (งานธุรการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: Update รายการอาหารเดือนกรกฎาคม (งานธุรการ)
วันที่ 26 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการและเลี้ยงอาหารเย็นนักเรียนบ้านสวนพระหฤทัย (งานอภิบาล)
วันที่ 25 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ติดต่อเอกสารครูต่างชาติ ณ สำนักงานประกันสังคม ศาลากลาง จ.ลำปาง (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 25 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ (งานอภิบาล)
วันที่ 25 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: LIVE Facebook กิจกรรมรณรงค์ต่อต้ายยาเสพติด (งานธุรการ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ร้านเลเซอร์ถ่ายภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (งานธุรการ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: LIVE Facebook พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 23 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) (งานธุรการ)
วันที่ 23 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ป.5,ป.6 และนักเรียน CEP (งานธุรการ)
วันที่ 23 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ฝึกซ้อมเสมือนจริง พิธีกร นักเรียน ในงานกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 23 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: Update รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564) (งานธุรการ)
วันที่ 23 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ และเซตระบบ Live Facebook งานพิธีวันไหว้ครู ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย (งานธุรการ)
วันที่ 23 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์ วันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู่ (งานธุรการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ติดต่อเอกสาร Work Permit ครูต่างชาติ ณ กรมแรงงาน ศาลากลาง จ.ลำปาง (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมนักเรียนพิธีกร งานวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 25 มิถุนายน 2564 ทุกระดับชั้น (งานธุรการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ร้านเลเซอร์ถ่ายภาพนักเรียนชั้น ป.3 - ป.4 (งานธุรการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายทำวีดีโอ ตรวจสุขภาพประจำปี มัธยมศึกษา (งานธุรการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ศธจ.มอบป้ายไวนิล วันต่อต้านยาเสพติด (งานธุรการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (งานธุรการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: Update รายการอาหารเดือนมิถุนายน 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: Update Banner พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ Banner วันครู (งานธุรการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ติดต่อ VISA ทำงานครูต่างชาติ (นอกระบบ) (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินกิจกรรม งานสอนคำสอน ตลอดปี (งานอภิบาล)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประสานข้อมูลบุคคลที่เข้ามาสอบถามทาง สื่อของโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการจัดประกวด Info graphic ACL is Good : The "5Gs" Project 3 (D) (งานธุรการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการจัดทำวารสาร ACL Magazine Digital (D) (งานธุรการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) (งานธุรการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ป.1 ป.2 (งานธุรการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมประชุมนัดหมาย นักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันประกวดการออกแบบ Infographic ACL is Good 2020 “The 5Gs” (งานธุรการ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ กิจกรรมค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (งานธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2564 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (งานอภิบาล)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: พิธีกรดำเนินรายการพิธี มิสซา บูชาขอบพระคุณ เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) (งานธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: Live facebook ll พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ออกแบบแบเนอร์ สรุปผลการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการหนังสือรับ (พ.ค.64 - เม.ย. 65) (งานธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการหนังสือส่ง (พ.ค. 64-เม.ย.65) (งานธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ทำโบร์ชัวร์เพิ่มเติมในส่วนของ YLE Cambridge Evening Course (งานธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการพิมพ์ร่างจดหมายตามงานที่ได้รับมอบหมาย (พ.ค. 64-เม.ย.65) (งานธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: คำสั่ง/ ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (พ.ค.64 - เม.ย. 65) (งานธุรการ)
วันที่ 17 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ติดต่อรับ Work Permit ครูต่างชาติ ณ กรมแรงงาน ศาลากลาง จ.ลำปาง (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 17 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: เซตระบบถ่ายทอดสด พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปิดภาคเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์ พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ แบนเนอร์แนะนำตัวภราดาใหม่ (งานธุรการ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ผู้อำนวยการประชุมวางแผนดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานธุรการ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน (D) (งานธุรการ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) (งานธุรการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ยื่นเอกสารครูต่างชาติ ณ กรมแรงงาน ศาลากลาง จังหวัดลำปาง (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ บรรยากาศการเปิดภาคเรียน ที่1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ ฉากเวทีและป้ายมอบราววัลในงาน วันต่อต้านยาเสพติด (แก้ไข) (งานธุรการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) (งานธุรการ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ ฉากเวทีและป้ายมอบราววัลในงาน วันต่อต้านยาเสพติด (งานธุรการ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมย่อยพิธีกรพิธีมิสซาเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P) (งานธุรการ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับนายกเทศบาลนครลำปาง ดร.นิมิตร จิวะสันติการ (งานธุรการ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู มอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับทางโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ นามบัตรโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: Update ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หน้าเว็บไซต์ (งานธุรการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประกาศ การลงทะเบียนรถรับจ้างรับส่งนักเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ตัดต่อวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (แก้ไข) (งานธุรการ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษานิเทศก์ จังหวัดลำปาง (งานธุรการ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประกาศการขยายเวลาจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครอง และครู (งานธุรการ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายวิชาการ เรียนรู้คู่มือพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 2 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กลุ่มงานอาคารสถานที่ อุปกรณ์และบริหาร เรียนรู้คู่มือพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปี 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 2 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กลุ่มงานการเงิน-บัญชี ฝ่ายกิจการนักเรียน สำนักผู้อำนวยการ เรียนรู้คู่มือพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปี 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 2 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ คุณครูทำการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: เยี่ยมมิสสุธาทิพย์ สินเปียง ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ นางรัตน์ สอทอ พนักงานโภชนาการ (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 1 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ครูและบุคลากรฝ่ายปฐมวัย เรียนรู้คู่มือพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปี 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 1 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: เซตระบบถ่ายทอดสด พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา (งานธุรการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: Update ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา หน้าเว็บไซต์ และ Facebook (งานธุรการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ แบนเนอร์ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) หน้าเว็บโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 28 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ครูระดับประถมศึกษา เรียนรู้คู่มือพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปี 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 28 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนรู้คู่มือพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปี 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 28 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การแจกแบบฝึกความพร้อมให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ และอนุบาล 3 (งานธุรการ)
วันที่ 27 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบแบนเนอร์ รับสมัครงานครูผู้สอน (งานธุรการ)
วันที่ 27 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update ตารางสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 หน้าเว็บโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 27 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 รับแบบฝึกหัดทักษะความพร้อมด้านสติปัญญา (งานธุรการ)
วันที่ 26 พ.ค. 2564 กิจกรรม: วันหยุดวันวิสาขบูชา (งานธุรการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบแบนเนอร์ กำหมดการเปิดภาคเรียนที่ 1 (new) (งานธุรการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update ประกาศรายละเอียดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 หน้าเว็บไซต์ และ Facebook (งานธุรการ)
วันที่ 24 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมครู เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 24 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนตามปกติ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 หน้าเว็บไซต์ และ Facebook (งานธุรการ)
วันที่ 24 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบแบนเนอร์ ขั้นตอนในการ Login เข้าระบบ Student Dashboard และ SWIS App for Student (งานธุรการ)
วันที่ 24 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 23 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบหน้าปก คู่มือพัฒนาตนเอง (งานธุรการ)
วันที่ 22 พ.ค. 2564 กิจกรรม: เริ่มโครงการเรียนเสริม (งานธุรการ)
วันที่ 22 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบแบนเนอร์ ประกาศวันวิสาขบูชา (งานธุรการ)
วันที่ 21 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ ปฎิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 20 พ.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานอนามัย พยาบาล และครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 18 พ.ค. 2564 กิจกรรม: การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หน้าเว็บไซต์ และ Facebook โรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบแบนเนอร์ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 (งานธุรการ)
วันที่ 17 พ.ค. 2564 กิจกรรม: เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6) (งานธุรการ)
วันที่ 17 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียน Cambridge Preparation Course กิจกรรม Aloha CEP! (Story Time, Student Feature Press, CEP Repertoire) 17/5/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ตัดต่อวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (งานธุรการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ตัดต่อวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (งานธุรการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2564 กิจกรรม: 14 พ.ค. 64 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายทำวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (งานธุรการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update คู่มือผู้ปกครอง และนักเรียน หน้าเว็บไซต์โรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 13 พ.ค. 2564 กิจกรรม: 13 พ.ค. 64 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 13 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update นักเรียนที่ได้คะแนนการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) เต็ม 100 คะแนน หน้า Facebook (งานธุรการ)
วันที่ 13 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายทำวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (งานธุรการ)
วันที่ 13 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update นักเรียนสอบ NT ได้ 100 คะแนน หน้าเว็บไซต์ และ Facebook โรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 13 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 หน้าเว็บไซต์โรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 13 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบนเนอร์ แสดงความยินดี นร สอบ NT 100 คะแนน (งานธุรการ)
วันที่ 12 พ.ค. 2564 กิจกรรม: 12 - 14 พ.ค. 64 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 12 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายทำวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (งานธุรการ)
วันที่ 12 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update ดาวน์โหลดเอกสาร หน้าเว็บไซต์โรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 12 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำ คู่มือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 11 พ.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกครูคณิตศาสตร์ และธุรการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 11 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update งานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ศธ. หน้า Facebook (งานธุรการ)
วันที่ 11 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายทำวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (งานธุรการ)
วันที่ 11 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำ คู่มือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 11 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ เพื่อนำไปประกอบคู่มือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 10 พ.ค. 2564 กิจกรรม: วันหยุดวันพืชมงคล (งานธุรการ)
วันที่ 10 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต่อ ม.ช. (TCAS รอบที่ 2) (งานธุรการ)
วันที่ 10 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบแบนเนอร์ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต่อ มช (TCAS รอบที่ 2) (งานธุรการ)
วันที่ 4 พ.ค. 2564 กิจกรรม: วันหยุดวันฉัตรมงคล (งานธุรการ)
วันที่ 2 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์ รับสมัครงาน หน้า Facebook โรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 2 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบแบนเนอร์ การรับสมัครงาน (งานธุรการ)
วันที่ 30 เม.ย. 2564 กิจกรรม: มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ คุณเจริญ ท่นไชย คู่สมรสมิสวันเพ็ญ ท่นไชย เสียชีวิต (งานทรัพยากรมนุษย์)