วันที่ 6 เม.ย. 2564 กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงาน ของงานภายใต้สำนักผู้อำนวยกการ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 25 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2564 กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ (เดือนมีนาคม 2564) (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 23 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมคณะครูฝ่ายปฐมวัยร่วมวางพวงหรีดผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/5 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 11 ก.พ. 2564 กิจกรรมศูนย์สุขภาพเวลเนสเซ็นเตอร์ลำปาง มอบของสวัสดีปีใหม่ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 9 ก.พ. 2564 กิจกรรมการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 5 ก.พ. 2564 กิจกรรมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 4 ก.พ. 2564 กิจกรรมการประชุมวิสามัญ เรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารงาน (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 3 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประสานงานระบบ SWIS (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ก.พ. 2564 กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 28 ม.ค. 2564 กิจกรรมการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 22 ม.ค. 2564 กิจกรรมตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขออนุญาตพบผู้อำนวยการ เพื่อปรึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมกีฬาสี (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 20 ม.ค. 2564 กิจกรรมประชุมเพื่อทบทวนงบประมาณแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2564 งานอาคารสถานที่ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 20 ม.ค. 2564 กิจกรรมประชุมเพื่อทบทวนงบประมาณแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานการเงิน-บัญชี (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 19 ม.ค. 2564 กิจกรรมประชุมเพื่อทบทวนงบประมาณแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานธุรการ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 18 ม.ค. 2564 กิจกรรมประชุมเพื่อทบทวนงบประมาณแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2564 บริหารสำนักผู้อำนวยการ กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ กลุ่มงานบุคคล (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 18 ม.ค. 2564 กิจกรรมประชุมเพื่อทบทวนงบประมาณแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และบริการ และกลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 13 ม.ค. 2564 กิจกรรมกำกับติดตามกลุ่มงานอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และบริการ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 11 ม.ค. 2564 กิจกรรมการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 4 ม.ค. 2564 กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ (เดือนมกราคม 2564) (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 30 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 29 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 17 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 ธ.ค. 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่จากศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เข้าตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพครู (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 ธ.ค. 2563 กิจกรรมคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อเรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 12 ธ.ค. 2563 กิจกรรมงาน BLUE & WHITE WE ARE ACL (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 12 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และต้อนรับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 8 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 8 ธ.ค. 2563 กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ (เดือนธันวาคม 2563) (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมสรุปผลติดตามการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ประชุมเพื่อปรึกษางาน ACL Blue & White Homecoming Day (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 30 พ.ย. 2563 กิจกรรมการประชุมคณะครูสนับสนุนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรม ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมชี้แจงคณะครู ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 3 พ.ย. 2563 กิจกรรม ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 พ.ย. 2563 กิจกรรมพิธีฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดา เทโอฟาน วีรยุทธ บุญพราหมณ์ และสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดา ออกัสติน อาจิณ เต่งตระกูล (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิสามัญ เพื่อชี้แจงและขอความคิดเห็น (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 29 ต.ค. 2563 กิจกรรมเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 27 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิ (HRD) ครั้งที่ 2 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 13 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม การใช้งานระบบ SWIS (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 2 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมวางแผนงานที่ได้รับมอบหมาย หลังจากประชุมคณะกรรมที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 29 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่4 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 23 ก.ย. 2563 กิจกรรมคณะกรรมการตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 17 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานธุรการ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมกลุ่มงานบุคคล ครั้งที่2 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุม ผู้ประสานงานระบบ SWIS ครั้งที่ 1 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 12 ก.ย. 2563 กิจกรรมกลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานและเป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อ "การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสาตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการที่รองรับ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 31 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 20 ส.ค. 2563 กิจกรรมผู้อำนวยการเข้าร่วมชมการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ระบบ สแกนอุณหภูมิของร่างกาย (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 18 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 7 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทุกท่าน (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 5 ส.ค. 2563 กิจกรรมผู้อำนวยการร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดอภิธรรมศพบิดา ม.อำนาจ เทสินทโชติ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 4 ส.ค. 2563 กิจกรรมผู้บริหารสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 22 ก.ค. 2563 กิจกรรมประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่2 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 3 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการซักซ้อมระบบการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยเหตุการณ์เสมือนจริง ครั้งที่ 2 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการซักซ้อมระบบการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยเหตุการณ์เสมือนจริง ครั้งที่ 1” (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมเพื่อวางแผนการฝึกซ้อมก่อนเปิดภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 17 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการประชุม คณะกรรมการรับผิดชอบ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน การบริหาร การบริการและการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 29 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)