วันที่ 30 เม.ย. 2563 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ธนาคารความดี (งานสายชั้น)
วันที่ 30 เม.ย. 2563 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมินกิจกรรม Outstanding Class และข้อเสนอแนะไปวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) (งานสายชั้น)
วันที่ 30 เม.ย. 2563 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมินกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม และข้อเสนอแนะไปวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) (งานสายชั้น)
วันที่ 30 เม.ย. 2563 กิจกรรมปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 30 เม.ย. 2563 กิจกรรมสรุปประเมินผลการพัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 17 เม.ย. 2563 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม Outstanding class (C) (งานสายชั้น)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาทุกประเภทชนิดกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมินกิจกรรมตรวจสารเสพติด และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) (งานระเบียบวินัย)
วันที่ 30 มี.ค. 2563 กิจกรรมสรุปผลนำเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ (งานสายชั้น)
วันที่ 30 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมินกิจกรรมบริหารงานดนตรีและการแสดง และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) (งานดนตรีและการแสดง)
วันที่ 30 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมินกิจกรรมร้องประสานเสียง และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) (งานดนตรีและการแสดง)
วันที่ 3 มี.ค. 2563 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมร้องประสานเสียง (C) (งานดนตรีและการแสดง)
วันที่ 2 มี.ค. 2563 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมบริหารงานดนตรีและการแสดง (C) (งานดนตรีและการแสดง)
วันที่ 2 มี.ค. 2563 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมตรวจสารเสพติด (C) (งานระเบียบวินัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ (C) (งานสายชั้น)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 2 ระดับ ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5(ภาคเรียนที่ 2/2562) (C) (งานสายชั้น)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมมอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ระดับชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4,5ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (งานสายชั้น)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมติดตามผลและประเมินผลการดำเนินของแต่ละงาน (งานสายชั้น)
วันที่ 27 ก.พ. 2563 กิจกรรมพิธีการส่ง-รับกองลกเสือและปิดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 24 ก.พ. 2563 กิจกรรมสายชั้นรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมคนดีศรีอัสสัมให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรม (งานสายชั้น)
วันที่ 21 ก.พ. 2563 กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ (งานกีฬา)
วันที่ 20 ก.พ. 2563 กิจกรรมฝึกซ้อม Stack ต่อเนื่องจนถึงภาคเรียนที่ 2 (งานกีฬา)
วันที่ 18 ก.พ. 2563 กิจกรรมดำเนินกิจกรรม พิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ม.6 (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 17 ก.พ. 2563 กิจกรรมมอบรางวัลนักเรียนชั้นม.4ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (งานสายชั้น)
วันที่ 17 ก.พ. 2563 กิจกรรมมอบรางวัลนักเรียนชั้นม.2ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (งานสายชั้น)
วันที่ 17 ก.พ. 2563 กิจกรรมมอบรางวัลนักเรียนชั้นม.1ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (งานสายชั้น)
วันที่ 17 ก.พ. 2563 กิจกรรมมอบรางวัลนักเรียนชั้นป.5ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (งานสายชั้น)
วันที่ 17 ก.พ. 2563 กิจกรรมมอบรางวัลนักเรียนชั้นป.6ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (งานสายชั้น)
วันที่ 17 ก.พ. 2563 กิจกรรมมอบรางวัลนักเรียนชั้นม.5ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (งานสายชั้น)
วันที่ 17 ก.พ. 2563 กิจกรรมมอบรางวัลนักเรียนชั้นป.3ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (งานสายชั้น)
วันที่ 17 ก.พ. 2563 กิจกรรมมอบรางวัลนักเรียนชั้นป.4ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (งานสายชั้น)
วันที่ 17 ก.พ. 2563 กิจกรรมมอบรางวัลนักเรียนชั้นป.1ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (งานสายชั้น)
วันที่ 17 ก.พ. 2563 กิจกรรมมอบรางวัลนักเรียนชั้นป.2ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (งานสายชั้น)
วันที่ 15 ก.พ. 2563 กิจกรรมค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ ป.6 (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 14 ก.พ. 2563 กิจกรรมค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ ป.6 (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 13 ก.พ. 2563 กิจกรรมกิจกรรมฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2(ชาย)ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 63 (งานนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 12 ก.พ. 2563 กิจกรรมกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ (งานคณะกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรมพิธีกราบบูรพาจาารย์ และปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 10 ก.พ. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 3 (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 8 ก.พ. 2563 กิจกรรมดำเนินงานกิจกรรม ACL Charity Night ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่สอง) (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 8 ก.พ. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA-SINGHA Golf Junior Ranking 2019-2020 สนามที่ 6 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 8 ก.พ. 2563 กิจกรรมการแข่งขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2563 ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 (งานกีฬา)
วันที่ 8 ก.พ. 2563 กิจกรรมการแข่งขันเทควันโดรายการ CHIANGMAI OPEN กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งานกีฬา)
วันที่ 7 ก.พ. 2563 กิจกรรมดำเนินงานกิจกรรม ACL Charity Night ประจำปีการศึกษา 2562 (วันแรก) (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 6 ก.พ. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งานกีฬา)
วันที่ 3 ก.พ. 2563 กิจกรรมกิจกรรมฝึกภาคสนาม (งานนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมมอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (งานสายชั้น)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมมอบรางวัล กิจกรรม ธนาคารความดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 (งานสายชั้น)
วันที่ 25 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันยูโด กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” จ.อุดรธานี วันที่ 23-25 มกราคม 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 24 ม.ค. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 2 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ,6(ภาคเรียนที่ 2/2562) (C) (งานสายชั้น)
วันที่ 24 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมฝึกภาคสนาม (งานนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 24 ม.ค. 2563 กิจกรรมแข่งขนกีฬาอัสสัมชัญคัพ ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอลแลับาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 24 ม.ค. 2563 กิจกรรมACL MUSIC FESTIVAL 2019 (งานดนตรีและการแสดง)
วันที่ 23 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมฝึกภาคสนาม (งานนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 22 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมฝึกภาคสนาม (งานนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 21 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมฝึกภาคสนาม (งานนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 21 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 21 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (งานคณะกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ม.ค. 2563 กิจกรรมบริษัทภายนอก มานำเสนอชุดเวทีและเครื่องเสียง กิจกรรมวัน ACL Charity Night (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 20 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 18 ม.ค. 2563 กิจกรรมค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ ป.5 (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 18 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์)
วันที่ 17 ม.ค. 2563 กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2562) (งานสายชั้น)
วันที่ 17 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 17 ม.ค. 2563 กิจกรรมค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ ป.5 (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 17 ม.ค. 2563 กิจกรรมรณรงค์หาเสียงเลิอก (งานคณะกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ( Day camp ) (งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์)
วันที่ 17 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์)
วันที่ 16 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 16 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์)
วันที่ 15 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายการแสดง กิจกรรม ACL Charity Night (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 15 ม.ค. 2563 กิจกรรมเรียนชี้แจงการจัดเตรียมงานของนักเรียน ม.6กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 15 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 15 ม.ค. 2563 กิจกรรมรณรงค์หาเสียงเลิอก (งานคณะกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 14 ม.ค. 2563 กิจกรรมรณรงค์หาเสียงเลิอก (งานคณะกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 13 ม.ค. 2563 กิจกรรมรณรงค์หาเสียงเลิอก (งานคณะกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขัน NTJGF-Singha Junior Golf Championship สนามที่ 2 ของฤดูกาล 2019 - 2020 (งานกีฬา)
วันที่ 11 ม.ค. 2563 กิจกรรมค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 11 ม.ค. 2563 กิจกรรมการประกวด Mister & Miss Lively 2020ในงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดย 7sence film studio (งานดนตรีและการแสดง)
วันที่ 10 ม.ค. 2563 กิจกรรมBig Cleaning Day (งานสายชั้น)
วันที่ 10 ม.ค. 2563 กิจกรรมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันเด็ก วันครู (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 10 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 10 ม.ค. 2563 กิจกรรมค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 10 ม.ค. 2563 กิจกรรมรณรงค์หาเสียงเลิอก (งานคณะกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 9 ม.ค. 2563 กิจกรรมรณรงค์หาเสียงเลิอก (งานคณะกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ม.ค. 2563 กิจกรรมประขุมคณะกรรมการงานวันเด้ก (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 8 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 8 ม.ค. 2563 กิจกรรมรณรงค์หาเสียงเลิอก (งานคณะกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ม.ค. 2563 กิจกรรมประขุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กิจกรรมวัน Charity Night (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 7 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 7 ม.ค. 2563 กิจกรรมรณรงค์หาเสียงเลิอก (งานคณะกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ม.ค. 2563 กิจกรรมมอบรางวัลนักเรียนชั้นม.6ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (งานสายชั้น)
วันที่ 6 ม.ค. 2563 กิจกรรมมอบรางวัลนักเรียนชั้นม.3ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (งานสายชั้น)
วันที่ 6 ม.ค. 2563 กิจกรรมประขุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแสดง กิจกรรมวัน Charity Night (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 6 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวทักษะกีฬาฟุตบอล โดย สโมสรอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด (งานกีฬา)
วันที่ 6 ม.ค. 2563 กิจกรรมรณรงค์หาเสียงเลิอก (งานคณะกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ม.ค. 2563 กิจกรรมสรุปผลรางวัลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรม (C) (งานสายชั้น)
วันที่ 2 ม.ค. 2563 กิจกรรมประขุมคณะกรรมการดำเนินงาน (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 2 ม.ค. 2563 กิจกรรมกำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์)
วันที่ 20 ธ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019 (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 20 ธ.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟรายการ U.S. Kids Malaysia World Golf Championship 2019 (วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562) (งานกีฬา)
วันที่ 20 ธ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินการตามแผนงานการจัดกิจกรรมการแสดงมินิคอนเสิร์ต (D) (งานดนตรีและการแสดง)
วันที่ 19 ธ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมการแลกของขวัญของนักเรียนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 17 ธ.ค. 2562 กิจกรรมกำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์)
วันที่ 17 ธ.ค. 2562 กิจกรรมกำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์)
วันที่ 14 ธ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 14 ธ.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 รอบภาคเหนือ (วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562) (งานดนตรีและการแสดง)
วันที่ 13 ธ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.3 (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 12 ธ.ค. 2562 กิจกรรมการประกวดหนูน้อยคาวบอยคาวเกิร์ลในงานคาวบอยแลนด์แดนรถม้า ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 จัดโดย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ลำปาง (งานดนตรีและการแสดง)
วันที่ 8 ธ.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันเทควันโด PRE NORTHERN CHAMPION LEAGUE 2019/2020 (งานกีฬา)
วันที่ 7 ธ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่กำหนดไว้(1 ปีการศึกษา) พร้อมทั้งกำกับติดตามครั้งที่ 2 (D) (งานสายชั้น)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม (งานนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมรับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน (งานคณะกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ธ.ค. 2562 กิจกรรมBig Cleaning Day (งานสายชั้น)
วันที่ 4 ธ.ค. 2562 กิจกรรมจัดพิธีในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 4 ธ.ค. 2562 กิจกรรมร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม (งานนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 4 ธ.ค. 2562 กิจกรรมรับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน (งานคณะกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2562 กิจกรรมร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม (งานนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 3 ธ.ค. 2562 กิจกรรมรับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน (งานคณะกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ธ.ค. 2562 กิจกรรมรับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน (งานคณะกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ธ.ค. 2562 กิจกรรมทดสอบทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (กรณีไม่ได้เข้าสอบตามวันที่กำหนดให้ไปสอบวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่) (งานนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 30 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2562 ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (งานกีฬา)
วันที่ 28 พ.ย. 2562 กิจกรรมDay camp ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรมกำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรมกำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์)
วันที่ 25 พ.ย. 2562 กิจกรรมวันวชิราวุธ (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 23 พ.ย. 2562 กิจกรรมการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง กฟผ. แม่เมาะ (งานดนตรีและการแสดง)
วันที่ 22 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์”รอบคัดเลือกภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 22 พ.ย. 2562 กิจกรรมตัวแทนประเทศไทยร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงาน Asian kids fashion week 2020 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 22 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแสดงพิธีเปิด 200 Years of U.S. – Thai Friendship (มูลนิธินิยม ปัทมะเสวี) (งานดนตรีและการแสดง)
วันที่ 20 พ.ย. 2562 กิจกรรมกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 20 พ.ย. 2562 กิจกรรมDay camp ประจำปี ลูกเสือ - เนตรนารีสำรองป.3 (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 20 พ.ย. 2562 กิจกรรมDay camp ประจำปี ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ป.1 (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 20 พ.ย. 2562 กิจกรรมDay camp ประจำปี ลูกเสือ - เนตรนารีสำรองป.2 (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 19 พ.ย. 2562 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานทุกฝ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 19 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรี ลำปางมอเตอร์โชว์ Big Band (งานดนตรีและการแสดง)
วันที่ 16 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 16 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 15 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 14 พ.ย. 2562 กิจกรรมจัดทำสนามการแข่งขัน (งานกีฬา)
วันที่ 13 พ.ย. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับมัธยมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 2 (งานกีฬา)
วันที่ 13 พ.ย. 2562 กิจกรรมพิธีจุดไฟปฐมฤกษ์ และการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทลาน (งานกีฬา)
วันที่ 12 พ.ย. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับมัธยมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 1 (งานกีฬา)
วันที่ 11 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2 (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 11 พ.ย. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 2 (งานกีฬา)
วันที่ 11 พ.ย. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (งานกีฬา)
วันที่ 10 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ โตโยต้า-ดันลอป ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2019 ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 10 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 10 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน โดยฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนภาคเหนือตอนบน สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 9 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ โตโยต้า-ดันลอป ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2019 ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 9 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน โดยฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนภาคเหนือตอนบน สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 9 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 1 (งานกีฬา)
วันที่ 7 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 7 พ.ย. 2562 กิจกรรมให้ความรู้ ประวัติวันลอยกระทงหน้าแถว (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 7 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 7 พ.ย. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (งานกีฬา)
วันที่ 6 พ.ย. 2562 กิจกรรมให้ความรู้ ประวัติวันลอยกระทงร่วมกลุมสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยีฯ (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 6 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 6 พ.ย. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (งานกีฬา)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมให้ความรู้ ประวัติวันลอยกระทงร่วมกลุมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯและกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (งานกีฬา)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) (งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์)
วันที่ 4 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 4 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดการแข่งขันเข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 4 พ.ย. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (งานกีฬา)
วันที่ 3 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 3 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันวิ่งระยะทาง 21 กิโลเมตร รายการ Bangkok Airways Boutiques Series 2019 (Lanna Marathon) (งานกีฬา)
วันที่ 3 พ.ย. 2562 กิจกรรมค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้น ม.4 (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 2 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ U.S. Kids World Championship Qualify 2019 Math4 (งานกีฬา)
วันที่ 2 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Outstanding class(D)(ภาคเรียนที่ 2) (งานสายชั้น)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (งานกีฬา)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้นม.4 (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 31 ต.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม -10 พฤศจิกายน 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 31 ต.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (งานกีฬา)
วันที่ 31 ต.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมร้องประสานเสียง (C) (งานดนตรีและการแสดง)
วันที่ 30 ต.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (งานกีฬา)
วันที่ 30 ต.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการบริหารงานดนตรีและการแสดง (C) (งานดนตรีและการแสดง)
วันที่ 29 ต.ค. 2562 กิจกรรมจัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 29 ต.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (งานกีฬา)
วันที่ 28 ต.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (งานกีฬา)
วันที่ 26 ต.ค. 2562 กิจกรรมรางวัล "เยาวชนต้นแบบคิดดี ทำดี เพื่อสังคม" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 (งานบริหารแผนกปกครอง)
วันที่ 26 ต.ค. 2562 กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ชิงชนะเลิศ รายการ สิงห์เจ้าขุน ปูคา ยูธ ครั้งที่ 2 (งานกีฬา)
วันที่ 25 ต.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (งานกีฬา)
วันที่ 24 ต.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนทำการฝึกซ้อมกีฬาสีในช่วยของการเชียร์ การฝึกซ้อมกีฬา โดยมีการลดคาบเวลาเรียนเพื่อนำคาบเรียนมาใช้เข้าสีและทำกิจกรรม (งานกีฬา)
วันที่ 24 ต.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (งานกีฬา)
วันที่ 22 ต.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม ธนาคารความดี (ภาคเรียนที่ 2) (งานสายชั้น)
วันที่ 22 ต.ค. 2562 กิจกรรมจัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 22 ต.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (งานกีฬา)
วันที่ 21 ต.ค. 2562 กิจกรรมจัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 21 ต.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 20 ต.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ รายการ NTJGF-Singha Junior Golf Championship สนามแรกของฤดูกาล 2019 - 2020 (งานกีฬา)
วันที่ 19 ต.ค. 2562 กิจกรรมจัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 18 ต.ค. 2562 กิจกรรมจัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 17 ต.ค. 2562 กิจกรรมจัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 16 ต.ค. 2562 กิจกรรมจัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 15 ต.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา stack (งานกีฬา)
วันที่ 13 ต.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งชันเทควันโด Lampang Taekwondo Open Championship 2019 (งานกีฬา)
วันที่ 27 ก.ย. 2562 กิจกรรมมอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานสายชั้น)
วันที่ 25 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสี ประธานสี คณะครูสี เพื่อติดตามงาน (งานกีฬา)
วันที่ 22 ก.ย. 2562 กิจกรรมการแสดงพิธีเปิดงาน Makro HoReCa Day 2019 (งานดนตรีและการแสดง)
วันที่ 21 ก.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันเทนนิสรายการ PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคเหนือครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ณ สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย วันที่ 21-23 กันยายน 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 21 ก.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 4 ณ สนามนอร์ทฮิลล์กอล์ฟคลับ เชียงใหม่ วันที่ 21-22 กันยายน 2662 (งานกีฬา)
วันที่ 21 ก.ย. 2562 กิจกรรมการแสดงพิธีเปิดงาน Makro HoReCa Day 2019 (งานดนตรีและการแสดง)
วันที่ 20 ก.ย. 2562 กิจกรรมนำนักเรียนเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 เทศบาลนครลำปาง (งานบริหารแผนกปกครอง)
วันที่ 20 ก.ย. 2562 กิจกรรมBig Cleaning Day (งานสายชั้น)
วันที่ 20 ก.ย. 2562 กิจกรรมการประกวดวงสตริง เนื่องในสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (งานดนตรีและการแสดง)
วันที่ 20 ก.ย. 2562 กิจกรรมการแสดง Fashion Show งาน Northern Long Stay Fair 2019 (งานดนตรีและการแสดง)
วันที่ 18 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมนักเรียนเรื่องการดำเนินงานของกีฬาสีเข็มแดงเกมส์ ปีะจำปีการศึกษา 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 18 ก.ย. 2562 กิจกรรมตรวจสารเสพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานระเบียบวินัย)
วันที่ 17 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมนักเรียนและครูสี (งานกีฬา)
วันที่ 16 ก.ย. 2562 กิจกรรมมอบรางวับการแข่งกีฬาบาสเกตบอลชายกิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลOBEC-MONO Champion Cup 2019 ระดับภาคเหนือ (งานกีฬา)
วันที่ 15 ก.ย. 2562 กิจกรรม การแข่งขันกอล์ฟ SAT Junior International Golf Championship 2019 Class:EB(อายุไม่เกิน 8 ปี) ณ สนามกอล์ฟ Alpine Golf Club Chiangmai จ.เชียงราย วันที่ 14-15 กันยายน 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 14 ก.ย. 2562 กิจกรรม การแข่งขันกอล์ฟ SAT Junior International Golf Championship 2019 Class:EB(อายุไม่เกิน 8 ปี) ณ สนามกอล์ฟ Alpine Golf Club Chiangmai จ.เชียงราย วันที่ 14-15 กันยายน 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 13 ก.ย. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 1(C) (ภาคเรียนที่ 1/2562) (งานสายชั้น)
วันที่ 13 ก.ย. 2562 กิจกรรมมอบรางวัลนักกีฬาบาสเกตกีฬานักเรียน-นักศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 12 ก.ย. 2562 กิจกรรมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ (งานกีฬา)
วันที่ 12 ก.ย. 2562 กิจกรรมดำเนินการในส่วนการประสานงานการโอนเงินสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขัน (งานกีฬา)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2562) (งานสายชั้น)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรมเสร็จสิ้นการแข่งขันทุประเภท (งานกีฬา)
วันที่ 31 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมธารน้ำใจสู่ชุมชน (งานสัมพันธ์ชุมชน)
วันที่ 26 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยให้กับนักเรียน (งานสัมพันธ์ชุมชน)
วันที่ 25 ส.ค. 2562 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 24 ส.ค. 2562 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 23 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (งานคณะกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (งานคณะกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ส.ค. 2562 กิจกรรมรายงานผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลกีฬานักเรียน-นักศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกีฬา)
วันที่ 20 ส.ค. 2562 กิจกรรมพิธีประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์)
วันที่ 18 ส.ค. 2562 กิจกรรมค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารี (คณะกรรมการนักเเรียนและตัวแทนสภานักเรียน) (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 17 ส.ค. 2562 กิจกรรมค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารี (คณะกรรมการนักเเรียนและตัวแทนสภานักเรียน) (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 15 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 15 ส.ค. 2562 กิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสแม่พระรับเกียรติ ยกขั้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 15 ส.ค. 2562 กิจกรรมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี วันอัสสัมชัญ (งานกีฬา)
วันที่ 9 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานสายชั้น)
วันที่ 9 ส.ค. 2562 กิจกรรมBig Cleaning Day (งานสายชั้น)
วันที่ 9 ส.ค. 2562 กิจกรรมจัดกิจกรรม พิธีถวายพระพร ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 5 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานลูกเสิอนำลูกเสือร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 (งานลูกเสือ-เนตรนารี)
วันที่ 2 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับสายชั้น ครั้งที่ 1 (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนร่ร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆวมกับ (งานคณะกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนร่ร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆวมกับ (งานคณะกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ก.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ OBEC-MONO Champion Cup 2019 ระดับภาคเหนือ (งานกีฬา)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 19 ก.ค. 2562 กิจกรรม พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 19 ก.ค. 2562 กิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และวันภราดา (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 11 ก.ค. 2562 กิจกรรมจัดกิจกรรมรำลึกถึงท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โดยจัดกิจกรรมมุมรักการอ่าน การแข่งขันตอบปัญหา การเขียนเรียงความ และการวาดภาพระบายสี (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
วันที่ 8 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา (งานสัมพันธ์ชุมชน)
วันที่ 25 มิ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (งานระเบียบวินัย)
วันที่ 25 มิ.ย. 2562 กิจกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนและร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด (งานระเบียบวินัย)
วันที่ 25 มิ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์ (งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์)
วันที่ 31 พ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (งานสัมพันธ์ชุมชน)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (เช้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3, บ่าย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (งานระเบียบวินัย)