วันที่ 23 เม.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมมุฑิตาจิตครูและนักการ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 15 เม.ย. 2563 กิจกรรมหยุดวันสงกรานต์ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 14 เม.ย. 2563 กิจกรรมหยุดวันสงกรานต์ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 13 เม.ย. 2563 กิจกรรมหยุดวันสงกรานต์ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 6 เม.ย. 2563 กิจกรรมหยุดวันจักรี (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 23 มี.ค. 2563 กิจกรรมเริ่มกิจกรรม Summer Course 2020 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 22 มี.ค. 2563 กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 21 มี.ค. 2563 กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 19 มี.ค. 2563 กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 18 มี.ค. 2563 กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 17 มี.ค. 2563 กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 16 มี.ค. 2563 กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 13 มี.ค. 2563 กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 13 มี.ค. 2563 กิจกรรมค่ายผู้นำ วาย ซี เอส (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 12 มี.ค. 2563 กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 12 มี.ค. 2563 กิจกรรมค่ายผู้นำ วาย ซี เอส (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 11 มี.ค. 2563 กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 11 มี.ค. 2563 กิจกรรมค่ายผู้นำ วาย ซี เอส (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 10 มี.ค. 2563 กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 10 มี.ค. 2563 กิจกรรมค่ายผู้นำ วาย ซี เอส (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 9 มี.ค. 2563 กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 9 มี.ค. 2563 กิจกรรมค่ายผู้นำ วาย ซี เอส (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 7 มี.ค. 2563 กิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 7 มี.ค. 2563 กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 21 ก.พ. 2563 กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมศิลปินน้อย ACL (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 20 ก.พ. 2563 กิจกรรมประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 19 ก.พ. 2563 กิจกรรมดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 18 ก.พ. 2563 กิจกรรมกิจกรรมกราบบูรพาจารย์ นักเรียนชั้น ม.3 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 18 ก.พ. 2563 กิจกรรมประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 13 ก.พ. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 10 ก.พ. 2563 กิจกรรมวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 1 ก.พ. 2563 กิจกรรมกิจกรรม Charity Night 2019 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมหนูน้อยอาสา (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 27 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมงาน Charity nigth (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 25 ม.ค. 2563 กิจกรรมมอบเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 21 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมทีงานระบบ swis (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 20 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมทีมงานเทคโนโลยี มูลนิธิฯ ครั้งที่ 7/2562 (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 17 ม.ค. 2563 กิจกรรมค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญ/ลูกเสือวิสามัญ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 16 ม.ค. 2563 กิจกรรมหยุดเรียน วันครู (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 11 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 10 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมวันเด็ก/ทำบุญตักบาตรวันเด็ก วันครู วันขึ้นปีใหม่ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 10 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 8 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมสรุปความคืบหน้าระบบ swis (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 7 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมทีมงานระบบ siws ของโรงเรียน (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 4 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 3 ม.ค. 2563 กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 3 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมวันครอบครัวครู (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 3 ม.ค. 2563 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) (งานกิจกรรมพิเศษ)
วันที่ 2 ม.ค. 2563 กิจกรรมเปิดเรียน (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 1 ม.ค. 2563 กิจกรรมหยุดเรียน วันขึ้นปีใหม่ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 30 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 29 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 27 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 26 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 25 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 24 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 20 ธ.ค. 2562 กิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 20 ธ.ค. 2562 กิจกรรมวจนพิธีกรรม วันคริตมาส (งานอภิบาล)
วันที่ 17 ธ.ค. 2562 กิจกรรมChiayi City International Wind Band Festival 2019 (งานโยธวาทิต)
วันที่ 14 ธ.ค. 2562 กิจกรรม พิธีไว้อาลัย ท่านอเล็กซานเดอร์ วีโอ แมททิว (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 14 ธ.ค. 2562 กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ BLUE & WHITE วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 13 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 13 ธ.ค. 2562 กิจกรรมกำหนดการวจนพิธีกรรม เสกถ้ำพระกุมาร และเปิดไฟต้นคริสต์มาส (งานอภิบาล)
วันที่ 12 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 10 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 9 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 9 ธ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์แผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 3 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 5 ธ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 5 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดเรียน วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 4 ธ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 4 ธ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 / วันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 4 ธ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ธ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ต (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 3 ธ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 2 ธ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 2 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 30 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมฑูตสวรรค์แห่งต้นคริสตมาส (งานอภิบาล)
วันที่ 27 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรม บริจาคโลหิต (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 23 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมบรรยายพิเศษ พัฒนาลูกรัก.ด้วยพลังบวก (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 22 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 16 พ.ย. 2562 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัย (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 12 พ.ย. 2562 กิจกรรมวงโยธวาทิตเข้าร่วมงานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน (งานโยธวาทิต)
วันที่ 2 พ.ย. 2562 กิจกรรมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประจำปีการศึกษา 2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 2 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธฺ์ YCS (งานอภิบาล)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ ม.4 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 29 ต.ค. 2562 กิจกรรมผอ. นำนร.พบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 26 ต.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (Schedule of Spiritual Enhancement Activity) (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 23 ต.ค. 2562 กิจกรรมหยุดเรียนวันปิยมหาราช (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 21 ต.ค. 2562 กิจกรรมเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 17 ต.ค. 2562 กิจกรรมกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 14 ต.ค. 2562 กิจกรรมวันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 11 ต.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิ) (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 10 ต.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 9 ต.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 8 ต.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิ) (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 7 ต.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 7 ต.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิ) (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 7 ต.ค. 2562 กิจกรรมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพบิดามิสจันทร์ฉาย มาปลูก (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 7 ต.ค. 2562 กิจกรรมภราดามอบพวงหรีดแสดงความเสียใจให้กับบิดามิสจันทร์ฉาย มาปลูก (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 7 ต.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมฝึกจิตภาวนา (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ต.ค. 2562 กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 3 ต.ค. 2562 กิจกรรมสัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 2 ต.ค. 2562 กิจกรรมสัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 1 ต.ค. 2562 กิจกรรมสัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 1 ต.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 28 ก.ย. 2562 กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 27 ก.ย. 2562 กิจกรรมเปิดเรียนวันสุดท้าย ระดับปฐมวัย (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 27 ก.ย. 2562 กิจกรรมจัดกรายการเสียงตามสาย แจ้ง วันปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 25 ก.ย. 2562 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขแผนงาน/โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3 (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 24 ก.ย. 2562 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขแผนงาน/โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2 (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 23 ก.ย. 2562 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขแผนงาน/โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1 (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 20 ก.ย. 2562 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขแผนงาน/โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายปฐมวัย (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 18 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมร่วมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ หารือความร่วมมือ โครงการ ACL is good 2019 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 18 ก.ย. 2562 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนงาน/โครงการในระบบ swis ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 17 ก.ย. 2562 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนงาน/โครงการในระบบ swis ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 16 ก.ย. 2562 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนงาน/โครงการในระบบ swis ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 14 ก.ย. 2562 กิจกรรมบริษัท ชิชาง ขนย้าย projector, กระดาน Active board และเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ส่งมอบให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 12 ก.ย. 2562 กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ในระบบ swis ครั้งที่ 4 (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 11 ก.ย. 2562 กิจกรรม การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ในระบบ swis ครั้งที่ 3 (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ในระบบ swis ครั้งที่ 2 (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 9 ก.ย. 2562 กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงการกรอกแผนงาน/โครงการ ในระบบ swis (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 9 ก.ย. 2562 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดเตรียมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 20 ผ่าน VDO Conference (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมแจ้งกิจกรรมพิธีกซ้อมการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยและแผ่นดินไหว (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 5 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมการจัดทำแผนปฏิรูปคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1 (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 31 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมแต้มฝัน ปันน้ำใจ (งานอภิบาล)
วันที่ 30 ส.ค. 2562 กิจกรรมม.สุรพงษ์ เหล่าจันตา และ มิสธัญวรัตน์ ชมชื่น ฝ่ายกิจการนักเรียน และ มิสกรรณิการ์ จากงานประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตินัดพบ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 29 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมออนไลน์ ทีมงานตัดต่อ VDO ระหว่าง ACL และMCP (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 28 ส.ค. 2562 กิจกรรมอธิการเจ้าคณะพบครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 19 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมกำกับติดตามงานระบบ SWIS ครั้งที่ 3 (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 15 ส.ค. 2562 กิจกรรมมิสซาวันอัสสัมชัญ (งานอภิบาล)
วันที่ 12 ส.ค. 2562 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 10 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและแจกใบรายงานผลการสอบครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 7 ส.ค. 2562 กิจกรรมวันรพี (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 2 ส.ค. 2562 กิจกรรมตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่ (งานประกันคุณภาพ)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรมเชิญผอ. ร่วมเป็นคณะกรรมการในการวิพากษ์และให้คำแนะนำ การนำเสนอโครงร่าง โครงงานวิทยาศาสตร์ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรมตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่ (งานประกันคุณภาพ)
วันที่ 31 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมชี้แจงส่งมอบงานระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 31 ก.ค. 2562 กิจกรรมตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่ (งานประกันคุณภาพ)
วันที่ 30 ก.ค. 2562 กิจกรรมขออนุญาตนำทีมงานเข้าพบเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานระบบ swis (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 30 ก.ค. 2562 กิจกรรมตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่ (งานประกันคุณภาพ)
วันที่ 29 ก.ค. 2562 กิจกรรมหยุดเรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 25 ก.ค. 2562 กิจกรรมพิธี เปิดการฝึก-ศึกษาและพิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 25 ก.ค. 2562 กิจกรรมการอบรม กำกับติดตามการบันทึกแผนงาน โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 22 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมตัวแทนฝ่าย ทีมงานระบบ swis เพื่อกำกับติดตามการบันทึกแผนงาน/โครงการ และเริ่มใช้เมนูต่อไป ครั้งที่ 2 (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 19 ก.ค. 2562 กิจกรรมWelcome Rev.Bro.Pratap Reddy The Assistant general from Rome to Assumption College Lampang (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 19 ก.ค. 2562 กิจกรรม การอบรม กำกับติดตามการบันทึกแผนงาน โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายปฐมวัย (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 18 ก.ค. 2562 กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 18 ก.ค. 2562 กิจกรรมการอบรม กำกับติดตามการบันทึกแผนงาน โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหารทั่วไป (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 17 ก.ค. 2562 กิจกรรมวันหยุดวันเข้าพรรษา (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 16 ก.ค. 2562 กิจกรรมหยุดเรียนวันอาสาฬบูชา (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 15 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย งานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 15 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรม Building global friendship through video conferencing for Junior High school students 2019 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 15 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมกำกับติดตามการบันทึกแผนงาน/โครงการ ในระบบ swis ครั้งที่ 1 (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 12 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 12 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย กิจกรรมติว TruePlookpanya School Tour Upskill O-Net ม.3 และ ม.6 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 11 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย งาน สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 11 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย การอบรมขยายผล เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 10 ก.ค. 2562 กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ให้สอดคล้องกับงานระเบียบวินัย (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 9 ก.ค. 2562 กิจกรรมซ้อมขั้นตอนการแห่เสลี่ยงองค์นักบุญหลุยส์ตามเส้นทาง (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 8 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 5 ก.ค. 2562 กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 3 ก.ค. 2562 กิจกรรมผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับประถมศึกษา (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 1 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมเสียงตามประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 1 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ ตารางการสอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1/2562 ป.1 - 6 , ม.1 - 3 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมร่วมประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือน มิ.ย. (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2562 กิจกรรมพิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 27 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 26 มิ.ย. 2562 กิจกรรมงานวันสุนทรภู่ และ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 25 มิ.ย. 2562 กิจกรรมตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่นักการ ประจำปี2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 24 มิ.ย. 2562 กิจกรรมตรวจสุขภาพครูประจำปี2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 22 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมสัมมนากรรมการบริหารสมาพันธ์ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ACL (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 20 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบรหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2562 กิจกรรมร่วมพิธีเปิดการแข่งขันยูโด (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 13 มิ.ย. 2562 กิจกรรมพิธีไหว้ครู และพิธีประดับเข็ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 12 มิ.ย. 2562 กิจกรรมทดสอบปฏิทิน Ray (งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 กิจกรรมชี้แจงกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง/พัฒนาภาวะผู้นำ/งานคณะกรรมการนักเรียน (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 กิจกรรมฝ่ายวิชาการ ขอปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน/การนิเทศ/การวัดประเมินผล และรายงานswotของฝ่ายวิชาการ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2562 กิจกรรม พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 5 มิ.ย. 2562 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.5 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 4 มิ.ย. 2562 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1 - ป.3 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 3 มิ.ย. 2562 กิจกรรมวันหยุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 31 พ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 31 พ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.4 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 30 พ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.6 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 29 พ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.4 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 28 พ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.5 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 27 พ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.6 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 25 พ.ค. 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 25 พ.ค. 2562 กิจกรรมคัดเลือกประธานเครือข่ายระดับห้องเรียน (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 24 พ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.3 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 24 พ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมผู้ปกครองพบครู(ชั้นอนุบาล 2 และ 3) (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 23 พ.ค. 2562 กิจกรรมพิธีมิสซาเปิดภาคเรียน (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 23 พ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.2 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 22 พ.ค. 2562 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมเปิดเรียนหลังวันหยุดชดเชย (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับ ม.ต้น,ม.ปลาย (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 20 พ.ค. 2562 กิจกรรมวันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 18 พ.ค. 2562 กิจกรรมวันหยุด วันวิสาขบูชา (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 16 พ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดเรียนวันวิสาขบูชา (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)
วันที่ 15 พ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมคำสอน (งานอภิบาล)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมผู้นำเยาวชน วาย.ซี.เอส (งานอภิบาล)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมการสัมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 (งานประชาสัมพันธ์และวารสาร)