วันที่ 11 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ปรับปรุงและทำสีใหม่ทางม้าลาย บริเวณทางข้ามหลังอาคารเซนต์หลุยส์ (งานสวัสดิภาพและการจราจร)