วันที่ 29 เม.ย. 2565 กิจกรรม: เสร็จสิ้นกิจกรรม Summer Course 2022 (งานธุรการ)
วันที่ 15 เม.ย. 2565 กิจกรรม: วันหยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 13-15 เมษายน 2565) (งานธุรการ)
วันที่ 14 เม.ย. 2565 กิจกรรม: วันหยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 13-15 เมษายน 2565) (งานธุรการ)
วันที่ 13 เม.ย. 2565 กิจกรรม: วันหยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 13-15 เมษายน 2565) (งานธุรการ)
วันที่ 6 เม.ย. 2565 กิจกรรม: วันหยุดวันจักรี (งานธุรการ)
วันที่ 18 มี.ค. 2565 กิจกรรม: มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับ ม.4 (งานธุรการ)
วันที่ 17 มี.ค. 2565 กิจกรรม: มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับ ป.1, ม.1 (งานธุรการ)
วันที่ 17 มี.ค. 2565 กิจกรรม: มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างชั้น (งานธุรการ)
วันที่ 16 มี.ค. 2565 กิจกรรม: มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย (งานธุรการ)
วันที่ 15 มี.ค. 2565 กิจกรรม: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น (งานธุรการ)
วันที่ 6 มี.ค. 2565 กิจกรรม: สัมภาษณ์ และสอบวัดความรู้ข้อเขียนนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น 6 มี.ค. 65 (งานธุรการ)
วันที่ 5 มี.ค. 2565 กิจกรรม: สอบเข้านักเรียนใหม่ ชั้นปฐมวัย (รอบ 2) และ ทุกระดับชั้น สอบข้อเขียนพร้อมสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และสัมภาษณ์นักเรียน/ตรวจร่างกาย (ม.4) (งานธุรการ)
วันที่ 16 ก.พ. 2565 กิจกรรม: วันหยุดวันมาฆบูชา (งานธุรการ)
วันที่ 25 ม.ค. 2565 กิจกรรม: รับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 (25-28 มกราคม 2565) (งานธุรการ)
วันที่ 19 ม.ค. 2565 กิจกรรม: ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 (งานธุรการ)
วันที่ 16 ม.ค. 2565 กิจกรรม: วันหยุดวันครู (งานธุรการ)
วันที่ 1 ม.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดเรียน วันขึ้นปีใหม่ ระหว่าง วันที่ 1 - 3 ม.ค. 64 (งานธุรการ)
วันที่ 10 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: วันหยุด เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 64 (งานธุรการ)
วันที่ 7 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: การตรวจติดตาม และตรวจนับจำนวนนักเรียน ที่ขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ (งานธุรการ)
วันที่ 6 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (งานธุรการ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าสุขภาพ และช่อดอกไม้แด่ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา (งานธุรการ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ประเมินความพร้อมนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ เข้าเรียน ชั้น อ.1 ห้องเรียน CEP ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2564) (งานธุรการ)
วันที่ 26 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ เบื้องหลังการถ่ายทำวิดีโอ นักเรียนโครงการ CEP (งานธุรการ)
วันที่ 20 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ส่งคำขอรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพตรวจรับ และแจกอาหารเสริมนมโรงเรียนให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เพื่อเตรียมความพร้อมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่2/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 15 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การตรวจเชื้อไวรัสโควิด - 19 คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (งานธุรการ)
วันที่ 15 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ แนวทางปฏิบัติฉีดวัคซีนPfizer มัธยมต้น เข็ม 2 (งานธุรการ)
วันที่ 15 พ.ย. 2564 กิจกรรม: Update วิดีโอการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันที่ 3 และ 12 พฤศจิกายน 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 13 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ นักเรียนโครงการพิเศษ CEP (งานธุรการ)
วันที่ 10 พ.ย. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์#ประกาศปรับการเรียนการสอนเป็นแบบ #Online (งานธุรการ)
วันที่ 10 พ.ย. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์ขอต้อนรับ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (งานธุรการ)
วันที่ 10 พ.ย. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์การฉีดวัคซีน #Pfizer เข็มที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (งานธุรการ)
วันที่ 10 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายวิดิโอ การแสดงของนักเรียน CEP (งานธุรการ)
วันที่ 9 พ.ย. 2564 กิจกรรม: Update รายการอาหารนักเรียนเดือนพฤศจิกายน 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 8 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ตัดต่อวิดิโอ การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (งานธุรการ)
วันที่ 8 พ.ย. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์อาการแสดงของ #โควิด-19 และ #ไข้หวัดใหญ่ ที่มีร่วมกัน (งานธุรการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ตัวแทนคณะครูฝ่ายปฐมวัยเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (งานธุรการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือน พฤศจิกายน) (งานธุรการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2564 กิจกรรม: รวบรวมใบสมัคร ชั้นเนอสเซอรี่ ที่สนใจเข้าเรียน ห้องเรียน CEP ชั้น อ.1 (งานธุรการ)
วันที่ 4 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ตัดต่อววิดิโอ การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (งานธุรการ)
วันที่ 4 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณต่างๆ อาคารสุวรรณสมโภช (งานธุรการ)
วันที่ 4 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ตัวแทนคณะครูฝ่ายปฐมวัยเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (งานธุรการ)
วันที่ 4 พ.ย. 2564 กิจกรรม: เตรียมเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ในการร่วม กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งานธุรการ)
วันที่ 3 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะกรรมการ เข้านิเทศติดตาม ประเมินผลการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน (งานธุรการ)
วันที่ 3 พ.ย. 2564 กิจกรรม: การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนเอกชน ในระบบ ประเภทสามัญ (งานธุรการ)
วันที่ 3 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (งานธุรการ)
วันที่ 2 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การแจกนมโรงเรียนให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา (งานธุรการ)
วันที่ 2 พ.ย. 2564 กิจกรรม: Update กำหนดการ และแผนผังการฉีดวัคซีน #Pfizer วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 2 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ออกแบบแบนเนอร์ กำหนดการ และแผนผังการ ฉีดวัตซีน ระดับประถม/มัธยม (งานธุรการ)
วันที่ 2 พ.ย. 2564 กิจกรรม: แจกใบสมัครถึงผู้ปกครองชั้นเนอสเซอรี่ ที่สนใจเรียน ห้อง CEP ในชั้น อ.1 (งานธุรการ)
วันที่ 1 พ.ย. 2564 กิจกรรม: เริ่มจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น (งานธุรการ)
วันที่ 1 พ.ย. 2564 กิจกรรม: เปิดเรียน Onsite ทุกระดับชั้น (งานธุรการ)
วันที่ 1 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ บรรยากาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 31 ต.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (งานธุรการ)
วันที่ 26 ต.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน้าเว็บไซต์ และ Facebook โรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 25 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ประชุมเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 23 ต.ค. 2564 กิจกรรม: วันปิยมหาราช (งานธุรการ)
วันที่ 22 ต.ค. 2564 กิจกรรม: วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (งานธุรการ)
วันที่ 22 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การฉีดวัคซีนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (งานธุรการ)
วันที่ 22 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ Banner วันปิยมหาราช ลงหน้า Facebook โรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 21 ต.ค. 2564 กิจกรรม: Update กำหนดการซ่อมเสริม และประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 21 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ แนวทางปฏิบัติฉีดวัคซีนPfizer มัธยมปลาย เข็ม 2 (งานธุรการ)
วันที่ 20 ต.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์แนวทางปฏิบัติการฉีดวัคซีน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (งานธุรการ)
วันที่ 20 ต.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์รับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 20 ต.ค. 2564 กิจกรรม: แบนเนอร์รับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 20 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบแบนเนอร์เวปไซต์และเฟสบุก วันปิยมาหราช (งานธุรการ)
วันที่ 20 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ แบนเนอร์ ศูนย์ ร. มส. (งานธุรการ)
วันที่ 20 ต.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำคู่มือเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (งานธุรการ)
วันที่ 20 ต.ค. 2564 กิจกรรม: Update ขั้นตอนการใช้งานบริการเครือข่าย Ais และ True (งานธุรการ)
วันที่ 18 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ แบนเนอร์ฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียน ม.ต้น (งานธุรการ)
วันที่ 18 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ แนวทางปฏิบัติฉีดวัคซีนPfizer มอ.ต้น ลงเฟสบุก (งานธุรการ)
วันที่ 15 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน งานธุรการ/ทะเบียนนักเรียน/การเงิน เตรียมรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (งานธุรการ)
วันที่ 13 ต.ค. 2564 กิจกรรม: วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาหราช บรมนาภบพิตร (งานธุรการ)
วันที่ 13 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประสานข้อมูลบุคคลที่เข้ามาสอบถามทาง สื่อของโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 9 ต.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลินิธิฯ) (งานธุรการ)
วันที่ 8 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมงานธุรการ รับนักเรียนใหม่ การประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปี 2565 (งานธุรการ)
วันที่ 6 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือน ตุลาคม ) (งานธุรการ)
วันที่ 5 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ ติวเข้ม ตะลุยโจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรปกติ และหลักสูตรอินเตอร์ ในโครงการ ติวออนไลน์เพื่อสอบตรงเข้าสู่มหาวิทยาลัยในฝัน ในวิชา GAT PAT SAT (งานธุรการ)
วันที่ 1 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงห้องเรียน และบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ซ่อมแซม ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 1 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) ( งดกิจกรรม เนื่องจาก โรงเรียนปิดวันทำการตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม -27 กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการ์โควิด-19) (งานธุรการ)
วันที่ 1 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาระดับปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น (งานธุรการ)
วันที่ 1 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประสานข้อมูลบุคคลที่เข้ามาสอบถามทาง สื่อของโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 27 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ต้อนรับนักเรียนระดับปฐมวัยกลับสู่การเรียนการสอน (งานธุรการ)
วันที่ 24 ก.ย. 2564 กิจกรรม: วันมหิดล (วันหยุดเพิ่มแผนกรณีพิเศษ ตามมติ ครม.29 ธ.ค 2563) (งานธุรการ)
วันที่ 21 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 17 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน TK Public Online Library (งานธุรการ)
วันที่ 15 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม [email protected] นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โครงการ Smart TECH (งานธุรการ)
วันที่ 14 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพรายบุคคล Individual Development Plan (ID Plan) ชั้น ม.1 และ ม.4 (งานธุรการ)
วันที่ 14 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม [email protected] นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โครงการ Smart TECH (งานธุรการ)
วันที่ 13 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม [email protected] นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โครงการ Smart TECH (งานธุรการ)
วันที่ 10 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม [email protected] นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โครงการ Smart TECH (งานธุรการ)
วันที่ 9 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ นักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษา อบรม เรื่อง "การดูแลตนเองเมื่ออยู่ที่บ้านในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19" (งานธุรการ)
วันที่ 9 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม [email protected] นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โครงการ Smart TECH (งานธุรการ)
วันที่ 7 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ผู้อำนวยการประชุมร่วมกับนายกสมาคมผู้ปกครองและครู และประธานเครือข่ายผู้ปกครอง (งานธุรการ)
วันที่ 7 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ คุณครูตำรวจ D.A.R.E. ทำการสอนผ่านระบบออนไลน์ Webex ให้กับนักเรียน ชั้น ป.6 (งานธุรการ)
วันที่ 7 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) ( งดกิจกรรม เนื่องจาก โรงเรียนปิดวันทำการตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม -27 กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการ์โควิด-19) (งานธุรการ)
วันที่ 6 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือน กันยายน ) (งานธุรการ)
วันที่ 6 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ Good health “Good health and well-being” สนามกีฬาส่งเสริมสุขภาพ (งานธุรการ)
วันที่ 6 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) ( งดกิจกรรม เนื่องจาก โรงเรียนปิดวันทำการตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม -27 กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการ์โควิด-19) (งานธุรการ)
วันที่ 2 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) ( งดกิจกรรม เนื่องจาก โรงเรียนปิดวันทำการตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม -27 กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการ์โควิด-19) (งานธุรการ)
วันที่ 25 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู เยี่ยมชมโรงเรียนช่วงก่อนเปิดเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 20 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (งานธุรการ)
วันที่ 19 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ดำเนินการคืนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน นมโรงเรียน ชั้น ป.5 และ ป.6 (งานธุรการ)
วันที่ 18 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ดำเนินการคืนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน นมโรงเรียน ชั้น ป.3 และ ป.4 (งานธุรการ)
วันที่ 17 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ดำเนินการคืนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน นมโรงเรียน ชั้น ป.1 และ ป.2 (งานธุรการ)
วันที่ 16 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ดำเนินการคืนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และนมโรงเรียน ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ชั้น อ.2 และ อ.3 (งานธุรการ)
วันที่ 14 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ กิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย และวิญญาณ (งานธุรการ)
วันที่ 12 ส.ค. 2564 กิจกรรม: หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง (งานธุรการ)
วันที่ 11 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (งานธุรการ)
วันที่ 11 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ นอกรอบ (งานธุรการ)
วันที่ 29 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ คุณครูสนับสนุนการสอนประชุม การจัดหารายได้เข้าโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 29 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ส่งมอบชุดแบบฝึกส่งเสริมพัฒนาการให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ และชั้นอนุบาล 1 (งานธุรการ)
วันที่ 28 ก.ค. 2564 กิจกรรม: หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (งานธุรการ)
วันที่ 28 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ และจัดทำ การจัดการเรียนรู้ Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ร่วมกับฝ่ายวิชาการ (งานธุรการ)
วันที่ 27 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ บริจาคสิ่งของช่วยสถานการณ์ COVID - 19 (งานธุรการ)
วันที่ 26 ก.ค. 2564 กิจกรรม: หยุดเรียนชดเชยวันอาสาฬบูชา (งานธุรการ)
วันที่ 20 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ พิธีสดุดี เนื่องในวันสถาปนานักบุญหลุยส์ (งานธุรการ)
วันที่ 17 ก.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์ พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (งานธุรการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) ( งดกิจกรรม เนื่องจาก โรงเรียนปิด ทำการ เป็นเวลา 14 วัน 5-18 กค 2564 เนื่องจากสถานการ์โควิด-19) (งานธุรการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประสานข้อมูลบุคคลที่เข้ามาสอบถามทาง สื่อของโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 รับชุดแบบฝึกหัดทักษะพื้นฐานทางวิชาการ (งานธุรการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2564 กิจกรรม: Update ตารางสอนออนไลน์ วันที่ 19 - 27 กรกฎาคม 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 15 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) ( งดกิจกรรม เนื่องจาก โรงเรียนปิด ทำการ เป็นเวลา 14 วัน 5-18 กค 2564 เนื่องจากสถานการ์โควิด-19) (งานธุรการ)
วันที่ 15 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ คณะกรรมการตรวจติดตามการรับเงินอุดหนุน (งานธุรการ)
วันที่ 15 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ตรวจรับ IPAD และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับครู (งานธุรการ)
วันที่ 15 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ รับสมัคร นศท. ปี ๑ (ใหม่) และรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ ๑ (เก่า) และ ชั้นปีที่ ๒ (งานธุรการ)
วันที่ 15 ก.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์ เลื่อนเปิดเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 14 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ และจัดทำ การจัดการเรียนรู้ Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ร่วมกับฝ่ายวิชาการ (งานธุรการ)
วันที่ 13 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) ( งดกิจกรรม เนื่องจาก โรงเรียนปิด ทำการ เป็นเวลา 14 วัน 5-18 กค 2564 เนื่องจากสถานการ์โควิด-19) (งานธุรการ)
วันที่ 13 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ และร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาปรับแนวทางการวัดและประเมินผลผู้เรียน (งานธุรการ)
วันที่ 13 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การนำเสนอโครงการปรับปรุงปฐมวัย เฟส 1 ต่อท่านนายกเทศบาลนครลำปาง (งานธุรการ)
วันที่ 12 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) ( งดกิจกรรม เนื่องจาก โรงเรียนปิด ทำการ เป็นเวลา 14 วัน 5-18 กค 2564 เนื่องจากสถานการ์โควิด-19) (งานธุรการ)
วันที่ 12 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประสานข้อมูลบุคคลที่เข้ามาสอบถามทาง สื่อของโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 8 ก.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ภราดาเลอชัย ลวสุต (งานธุรการ)
วันที่ 8 ก.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์การเลื่อนจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 8 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การเตรียมความพร้อมห้องเรียน เครื่องฟอกอากาศ และการติดตั้งฉากกั้นโต๊ะเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 8 ก.ค. 2564 กิจกรรม: โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดการสอนออนไลน์ และจัดเตรียมการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ล่วงหน้า ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น (งานธุรการ)
วันที่ 7 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ อบรมสอนการใช้งาน Webex ให้กับครูผู้สอน ชั้น ป.4 ถึง ม.6 ด้วยระบบ Conference Webex (งานธุรการ)
วันที่ 7 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ปรับแผนการประกวด การออกแบบ infograhpic ACL is good the 5g #3 (งานธุรการ)
วันที่ 7 ก.ค. 2564 กิจกรรม: Update การขอเอกสารทางการศึกษา งานทะเบียนและวัดผล (งานธุรการ)
วันที่ 7 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ คุณครุปฐมวัยทำสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนช่วงการเรียนอนนไลน์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 7 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 6 ก.ค. 2564 กิจกรรม: การประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน งานธุรการ (งานธุรการ)
วันที่ 6 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ฉากกั้นพลาสติกสำหรับนักเรียนใช้ในห้องเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 6 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การสอนออนไลน์ของคุณครูผู้สอนชั้น ป.1 - ป.3 และชั้น ม.1 - ม.3 (งานธุรการ)
วันที่ 6 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน (งานธุรการ)
วันที่ 5 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ รับมอบเครื่องฟอกอากาศประจำห้องเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 4 ก.ค. 2564 กิจกรรม: Update ตารางสอนออนไลน์ วันที่ 5 - 16 กรกฎาคม 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 4 ก.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์ ประกาศการเรียนออนไลน์ วันที่ 5 - 16 กรกฎาคม 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 3 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ กิจกรรมค่ายนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานธุรการ)
วันที่ 2 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ กิจกรรมพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (งานธุรการ)
วันที่ 2 ก.ค. 2564 กิจกรรม: บันทึกวีดีโอ กิจกรรมพันธสัญญา ม.1 (งานธุรการ)
วันที่ 1 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ค่ายพันธสัญญานักเรียน ชั้น ม.1 (งานธุรการ)
วันที่ 1 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียน ชั้น ม.4 (งานธุรการ)
วันที่ 1 ก.ค. 2564 กิจกรรม: บันทึกวีดีโอ การอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียน ชั้น ม.4 (งานธุรการ)
วันที่ 1 ก.ค. 2564 กิจกรรม: บันทึกวีดีโอ กิจกรรมพันธสัญญา ม.1 (งานธุรการ)
วันที่ 30 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การประชุมทีมงาน SWIS ครั้งที่ 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 30 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 29 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประสานข้อมูลบุคคลที่เข้ามาสอบถามทาง สื่อของโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 29 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) (งานธุรการ)
วันที่ 29 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ผู้อำนวยการประชุมทีมงาน SWIS ครั้งที่ 1/2564 ผ่าน vdo conference (งานธุรการ)
วันที่ 29 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การตรวจสถานที่รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และรับการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประสานข้อมูลบุคคลที่เข้ามาสอบถามทาง สื่อของโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมเตรียมพร้อมซักซ้อมนักเรียนรนำสวดมนต์ ทุกระดับชั้น (งานธุรการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) (งานธุรการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: Update รายการอาหารเดือนกรกฎาคม (งานธุรการ)
วันที่ 25 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: LIVE Facebook กิจกรรมรณรงค์ต่อต้ายยาเสพติด (งานธุรการ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ร้านเลเซอร์ถ่ายภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (งานธุรการ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: LIVE Facebook พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 23 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) (งานธุรการ)
วันที่ 23 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ป.5,ป.6 และนักเรียน CEP (งานธุรการ)
วันที่ 23 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ฝึกซ้อมเสมือนจริง พิธีกร นักเรียน ในงานกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 23 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: Update รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564) (งานธุรการ)
วันที่ 23 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ และเซตระบบ Live Facebook งานพิธีวันไหว้ครู ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย (งานธุรการ)
วันที่ 23 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์ วันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู่ (งานธุรการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมนักเรียนพิธีกร งานวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 25 มิถุนายน 2564 ทุกระดับชั้น (งานธุรการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ร้านเลเซอร์ถ่ายภาพนักเรียนชั้น ป.3 - ป.4 (งานธุรการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายทำวีดีโอ ตรวจสุขภาพประจำปี มัธยมศึกษา (งานธุรการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ศธจ.มอบป้ายไวนิล วันต่อต้านยาเสพติด (งานธุรการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (งานธุรการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: Update รายการอาหารเดือนมิถุนายน 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: Update Banner พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ Banner วันครู (งานธุรการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประสานข้อมูลบุคคลที่เข้ามาสอบถามทาง สื่อของโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการจัดประกวด Info graphic ACL is Good : The "5Gs" Project 3 (D) (งานธุรการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการจัดทำวารสาร ACL Magazine Digital (D) (งานธุรการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) (งานธุรการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ป.1 ป.2 (งานธุรการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมประชุมนัดหมาย นักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันประกวดการออกแบบ Infographic ACL is Good 2020 “The 5Gs” (งานธุรการ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ กิจกรรมค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (งานธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: พิธีกรดำเนินรายการพิธี มิสซา บูชาขอบพระคุณ เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) (งานธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: Live facebook ll พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ออกแบบแบเนอร์ สรุปผลการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการหนังสือรับ (พ.ค.64 - เม.ย. 65) (งานธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการหนังสือส่ง (พ.ค. 64-เม.ย.65) (งานธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ทำโบร์ชัวร์เพิ่มเติมในส่วนของ YLE Cambridge Evening Course (งานธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการพิมพ์ร่างจดหมายตามงานที่ได้รับมอบหมาย (พ.ค. 64-เม.ย.65) (งานธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: คำสั่ง/ ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (พ.ค.64 - เม.ย. 65) (งานธุรการ)
วันที่ 17 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: เซตระบบถ่ายทอดสด พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปิดภาคเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์ พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ แบนเนอร์แนะนำตัวภราดาใหม่ (งานธุรการ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ผู้อำนวยการประชุมวางแผนดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานธุรการ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน (D) (งานธุรการ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) (งานธุรการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ บรรยากาศการเปิดภาคเรียน ที่1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ ฉากเวทีและป้ายมอบราววัลในงาน วันต่อต้านยาเสพติด (แก้ไข) (งานธุรการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D) (งานธุรการ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ ฉากเวทีและป้ายมอบราววัลในงาน วันต่อต้านยาเสพติด (งานธุรการ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมย่อยพิธีกรพิธีมิสซาเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P) (งานธุรการ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับนายกเทศบาลนครลำปาง ดร.นิมิตร จิวะสันติการ (งานธุรการ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู มอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับทางโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ นามบัตรโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: Update ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หน้าเว็บไซต์ (งานธุรการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประกาศ การลงทะเบียนรถรับจ้างรับส่งนักเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ตัดต่อวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (แก้ไข) (งานธุรการ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษานิเทศก์ จังหวัดลำปาง (งานธุรการ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประกาศการขยายเวลาจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครอง และครู (งานธุรการ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ คุณครูทำการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: เซตระบบถ่ายทอดสด พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา (งานธุรการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: Update ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา หน้าเว็บไซต์ และ Facebook (งานธุรการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ แบนเนอร์ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) หน้าเว็บโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 28 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การแจกแบบฝึกความพร้อมให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ และอนุบาล 3 (งานธุรการ)
วันที่ 27 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบแบนเนอร์ รับสมัครงานครูผู้สอน (งานธุรการ)
วันที่ 27 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update ตารางสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 หน้าเว็บโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 27 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 รับแบบฝึกหัดทักษะความพร้อมด้านสติปัญญา (งานธุรการ)
วันที่ 26 พ.ค. 2564 กิจกรรม: วันหยุดวันวิสาขบูชา (งานธุรการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบแบนเนอร์ กำหมดการเปิดภาคเรียนที่ 1 (new) (งานธุรการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update ประกาศรายละเอียดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 หน้าเว็บไซต์ และ Facebook (งานธุรการ)
วันที่ 24 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนตามปกติ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 หน้าเว็บไซต์ และ Facebook (งานธุรการ)
วันที่ 24 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบแบนเนอร์ ขั้นตอนในการ Login เข้าระบบ Student Dashboard และ SWIS App for Student (งานธุรการ)
วันที่ 24 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ การประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 23 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบหน้าปก คู่มือพัฒนาตนเอง (งานธุรการ)
วันที่ 22 พ.ค. 2564 กิจกรรม: เริ่มโครงการเรียนเสริม (งานธุรการ)
วันที่ 22 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบแบนเนอร์ ประกาศวันวิสาขบูชา (งานธุรการ)
วันที่ 21 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบ ปฎิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หน้าเว็บไซต์ และ Facebook โรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบแบนเนอร์ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 (งานธุรการ)
วันที่ 17 พ.ค. 2564 กิจกรรม: เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6) (งานธุรการ)
วันที่ 17 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียน Cambridge Preparation Course กิจกรรม Aloha CEP! (Story Time, Student Feature Press, CEP Repertoire) 17/5/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ตัดต่อวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (งานธุรการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ตัดต่อวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (งานธุรการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2564 กิจกรรม: 14 พ.ค. 64 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายทำวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (งานธุรการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update คู่มือผู้ปกครอง และนักเรียน หน้าเว็บไซต์โรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 13 พ.ค. 2564 กิจกรรม: 13 พ.ค. 64 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 13 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update นักเรียนที่ได้คะแนนการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) เต็ม 100 คะแนน หน้า Facebook (งานธุรการ)
วันที่ 13 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายทำวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (งานธุรการ)
วันที่ 13 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update นักเรียนสอบ NT ได้ 100 คะแนน หน้าเว็บไซต์ และ Facebook โรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 13 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 หน้าเว็บไซต์โรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 13 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบนเนอร์ แสดงความยินดี นร สอบ NT 100 คะแนน (งานธุรการ)
วันที่ 12 พ.ค. 2564 กิจกรรม: 12 - 14 พ.ค. 64 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 12 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายทำวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (งานธุรการ)
วันที่ 12 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update ดาวน์โหลดเอกสาร หน้าเว็บไซต์โรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 12 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำ คู่มือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 11 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update งานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ศธ. หน้า Facebook (งานธุรการ)
วันที่ 11 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายทำวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (งานธุรการ)
วันที่ 11 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำ คู่มือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการ)
วันที่ 11 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ถ่ายภาพ เพื่อนำไปประกอบคู่มือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2564 (งานธุรการ)
วันที่ 10 พ.ค. 2564 กิจกรรม: วันหยุดวันพืชมงคล (งานธุรการ)
วันที่ 10 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต่อ ม.ช. (TCAS รอบที่ 2) (งานธุรการ)
วันที่ 10 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบแบนเนอร์ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต่อ มช (TCAS รอบที่ 2) (งานธุรการ)
วันที่ 4 พ.ค. 2564 กิจกรรม: วันหยุดวันฉัตรมงคล (งานธุรการ)
วันที่ 2 พ.ค. 2564 กิจกรรม: Update แบนเนอร์ รับสมัครงาน หน้า Facebook โรงเรียน (งานธุรการ)
วันที่ 2 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบแบนเนอร์ การรับสมัครงาน (งานธุรการ)