[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมของหน่วยงาน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 227 อัลบัมภาพ

No. 5269   “อิ่มเอิบ อบอุ่น สนุกสุดใจ เทศกาล Christmas Fair 2019” โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 20 ธันวาคม 2562 "Part 2"  
No. 5267   “คึกคัก สนุกสนาน สีสันเปิดเทศกาลแห่งความสุข” งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ & วันคริสต์มาส 2562 ห้องเรียนอาคารเซนต์ฟิลิป และอาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 19 ธันวาคม 2562  
No. 5265   “คึกคัก สนุกสนาน สีสันเปิดเทศกาลแห่งความสุข” งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ & วันคริสต์มาส 2562 ณ อาคารเซนต์หลุยส์ และอาคารอัสสัมชัญ วันที่ 19 ธันวาคม 2562  
No. 5262   ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปี 2562 ในงาน "Home Coming Day Blue & White Back to School 2019" วันที่ 14 ธันวาคม 2562  
No. 5259   กิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562  
No. 5254   การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 ธันวาคม 2562  
No. 5247   กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2562  
No. 5242   การประชุมผู้ปกครอง แจกจดหมายการเรียนต่อ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช เวลา 14.30-15.30 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  
No. 5239   การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  
No. 5234   คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วย ณ อาคารเซนต์ฟิลิป โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  
No. 5225   โครงการ SMART TECH นักเรียนชั้น ป.4 และป.6 ทัศนศึกษาวัดพระธาตุจอมปิง จ.ลำปาง และพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จ.ลำปาง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  
No. 5192   กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ 9 วิชาสามัญและ GAT-PAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562  
No. 5188   การดำเนินการตามโครงการ ครั้งที่ 2 ทดสอบสมรรถภาพและสรุปผล ณ อาคารเอเทียนกรางซ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  
No. 5171   การประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2561 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และการแจกรายงานผลการสอบวัดความรู้/ทักษะ กลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562  
No. 5168   ประชุมทีมงานพัฒนาระบบ SWIS ส่วนกลาง ครั้งที่ 3/2562  
No. 5167   กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี อาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562  
No. 5157   ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 5/2562  
No. 5154   การปลูกพืชผัก ภาคเรียนที่ 2 "กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย" ณ แปลงเกษตรกรน้อย ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 22 ตุลาคม 2562  
No. 5147   จ่ายคืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปีระดับอนุบาล-ประถม  
No. 5145   การอบรมวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย