[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมของหน่วยงาน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 227 อัลบัมภาพ

No. 5614   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองด้วยมาตรการที่ตรวจเข้ม วันที่ 25 พฤษภาคม 2563  
No. 5604   การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ จ.ลำปาง วันที่ 14 พฤษภาคม 2563  
No. 5601   การประชุมเจ้าหน้าที่พนักงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 5600   การคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อสรรหาครูที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน วันที่ 29 เมษายน 2563  
No. 5599   “ACL เราจะจับมือกัน ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน” โครงการช่วยเหลือบุคลากร และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) วันที่ 28 เมษายน 2563  
No. 5598   ภาพบรรยากาศการมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ ระดับปฐมวัย ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 13 มีนาคม 2563  
No. 5439   กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช อาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 10 มีนาคม 2563  
No. 5438   อบรมการลงปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระบบ SWIS สำหรับครูฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-2 อาคารเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 10 มีนาคม 2563  
No. 5437   กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช อาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 9 มีนาคม 2563  
No. 5436   การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 7 มีนาคม 2563  
No. 5398   สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง (กรุงเทพฯ) ในนาม บราเดอร์อเล็กซานเดอร์ วี โอ แมททิว มอบเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสมาร์ทบอร์ด จำนวน 350,000 บาท วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  
No. 5397   การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  
No. 5396   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  
No. 5391   อ.ธนารัฎช์ประชุมทีมงานและพบผู้รับเหมาที่สนใจเข้าร่วมการประมูลโครงการก่อสร้าง  
No. 5390   กิจกรรมสู่อ้อมกอดถอดผ้าเอี๊ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้อนรับ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ณ อาคารเซนต์หลุยส์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
No. 5388   งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ร่วมกับ งานโสตทัศนูปกรณ์ ตรวจรับ และส่งมอบเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  
No. 5375   พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 (Part 2)  
No. 5374   พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 (Part 1)  
No. 5370   พิธีมุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู เพื่อยกย่องเชิดชู บูชาคุณครูผู้มีพระคุณ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  
No. 5368   กิจกรรมฟุตบอลประเพณีสานสัมพันธ์ น้องพี่น้ำเงิน และขาว ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563