[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมกีฬา

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 29 อัลบัมภาพ

No. 4932   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนัทวัฒน์ คล้ายทับทิม น้องเจฟฟรี่ ที่ได้สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562  
No. 4923   การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล และบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  
No. 4917   การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล และบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562  
No. 4914   การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล และบาสเกตบอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11-19 กรกฎาคม 2562  
No. 4875   การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล และแชร์บอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  
No. 4873   การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล และแชร์บอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
No. 4867   การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล และบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  
No. 4866   การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล และบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  
Page: 1 2