[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมปฐมวัย

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 91 อัลบัมภาพ

No. 5159   กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“ขนมจีบหมู” ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ณ ห้องประกอบอาหาร อาคารเซนต์แมรี่ วันที่ 28 ตุลาคม 2562  
No. 5142   การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  
No. 5141   งานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562  
No. 5122   การอบรม 5 hours of basic English สำหรับครูปฐมวัย  
No. 5121   จัดป้ายนิเทศวันสำคัญต่างๆฝ่ายปฐมวัย  
No. 5116   กิจกรรม Cool Kids Camp ครั้งที่ 8 มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกม สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 วันที่ 27 กันยายน 2562  
No. 5105   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการขับเคลื่อน และพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง วันที่ 23 กันยายน 2562  
No. 5094   กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“ข้าวแต๋นน้ำแตงโม”ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 วันที่ 20 กันยายน 2562  
No. 5087   ประชุม วางแผนดำเนินงานกับฝ่ายต่างๆ กิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  
No. 5074   กิจกรรม “กาดมั่วตั๋วน้อย”ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ลานเอนกประสงค์อาคารเซราฟิน วันที่ 13 กันยายน 2562  
No. 5066   กิจกรรม Explorer Kids “เปิดโลกทัศน์และเพิ่มพูนประสบการณ์” นักเรียนโครงการ CEP ระดับปฐมวัย วันที่ 10 กันยายน 2562  
No. 5054   กิจกรรมสู่โลกกว้าง นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จ.ลำปาง วันที่ 9 กันยายน 2562  
No. 5048   การฝึกซ้อม “การป้องกันขณะเกิดแผ่นดินไหว และอัคคีภัย” ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 6 กันยายน 2562  
No. 5040   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหว และอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 5 กันยายน 2562  
No. 5039   การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 4 กันยายน 2562  
No. 5032   กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน ฝ่ายปฐมวัย การทำ“น้ำดอกอัญชัญมะนาว”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 K2.A (CEP) วันที่ 3 กันยายน 2562  
No. 5014   ฝ่ายปฐมวัย เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปงยางคก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสะอาด อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง วันที่ 30 สิงหาคม 2562  
No. 5013   ฝ่ายปฐมวัย เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต.ดอนไฟ และ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง วันที่ 29 สิงหาคม 2562  
No. 5006   ฝ่ายปฐมวัย เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโอมิก้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต.เสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 28 สิงหาคม 2562  
No. 4973   กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 16 สิงหาคม 2562