[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมสำคัญทางโรงเรียน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 45 อัลบัมภาพ

No. 4955   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562  
No. 4942   การประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบ 4 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 2 สิงหาคม 2562  
No. 4940   การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียน และการเลือกตั้งประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน วันที่ 2 สิงหาคม 2562  
No. 4939   คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบ 4 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 1 สิงหาคม 2562  
No. 4937   ต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบ 4 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
No. 4931   การตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562  
No. 4922   การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  
No. 4921   คณะภราดา คณะครู และนักเรียน พร้อมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา  
No. 4919   กิจกรรมแข่งขันแต่งคำประพันธ์กลอน 8 "ภาษาไทย ภาษาชาติ" วันที่ 25 กรกฎาคม 2562  
No. 4912   กิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  
No. 4910   การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  
No. 4908   การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ ห้องประชุม ACL1 อาคารอัสสัมชัญ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562  
No. 4904   การสอบวัดความรู้เก็บคะแนน กลางภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2562  
No. 4903   การสอบวัดความรู้เก็บคะแนน กลางภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2562  
No. 4901   พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน เรียนดี กิจกรรมเด่น และนักเรียนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ จาก University of Cambridge Center for ESOL Examinations วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 (Part 2)  
No. 4900   พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน เรียนดี กิจกรรมเด่น และนักเรียนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ จาก University of Cambridge Center for ESOL Examinations วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 (Part 1)  
No. 4899   พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองวันคล้ายวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และวันภราดา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  
No. 4896   พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เทิดเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาเป็นนักบุญ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  
No. 4888   กิจกรรม ค่าย Robot อบรมการสร้างหุ่นยนต์ และเขียนโปรแกรมด้วย LEGO MINDSTORMS EV3 นักเรียนชั้น ป.4-ม.6 วันที่ 13 กรกฎาคม 2562  
No. 4881   สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 วันที่ 4 และ 12 กรกฎาคม 2562