[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมปฐมวัย

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 91 อัลบัมภาพ

No. 5676   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ต้อนรับเปิดเทอม ลูก ๆ ชั้นอนุบาล 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
No. 5667   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ยินดีต้อนรับเปิดเทอม ลูก ๆ ชั้นเนอสเซอรี่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563  
No. 5434   อบรมการโพสต์เอกสาร ในระบบ SWIS สำหรับครูปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-ป.2 อาคารเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 3 มีนาคม 2563  
No. 5372   กิจกรรม “กาดมั่วตั๋วน้อย”ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ลานหน้ารูปปั้นพระแม่มารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  
No. 5306   การประกวดสื่อการสอน ครูฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562  
No. 5303   ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พบปะนักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 14 มกราคม 2563  
No. 5300   กิจกรรม Big Cleaning Day นักเรียนระดับปฐมวัย ในวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และวันครู วันที่ 10 มกราคม 2563  
No. 5288   การประกวดหนูน้อยฟันสวย ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 มกราคม 2563  
No. 5281   ประชุมคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพ  
No. 5266   “คึกคัก สนุกสนาน สีสันเปิดเทศกาลแห่งความสุข” งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ & วันคริสต์มาส 2562 นักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 19 ธันวาคม 2562  
No. 5258   การแข่งขัน กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ 3 ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 13 ธันวาคม 2562  
No. 5252   กิจกรรม Junior Robotics การแข่งขัน Robot ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ 3 ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 6 ธันวาคม 2562  
No. 5251   กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี ฝ่ายปฐมวัย “การปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคติดต่อในฤดูหนาว และการดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย” วันที่ 6 ธันวาคม 2562  
No. 5241   กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“บัวลอยไข่หวาน” ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  
No. 5237   กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน "การฝึกสมาธิผ่านแสงเทียน” ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  
No. 5203   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ หนูน้อยปฐมวัย และมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกระโดดไกล ในกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  
No. 5193   กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“ทอดมันกุ้ง”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  
No. 5174   กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“การทำสับปะรดกวน”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5  
No. 5170   ฝ่ายปฐมวัย จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ CEP ในปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  
No. 5169   การแข่งขันกรีฑาสีเข็มแดงเกมส์ ประเภทลาน การกระโดดไกลของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562