[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 28 อัลบัมภาพ

No. 7064   คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมประชุมวางแผนการจัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 - 17.00 น. ณ ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน  
No. 7063   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมงานอภิบาลโรงเรียน สำนักผู้อำนวยการร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  
No. 7051   ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม สู้ภัยโควิด-19 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  
No. 7051   ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม สู้ภัยโควิด-19 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  
No. 7038   ค่ายนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 3 กรกฎาคม 2564  
No. 7021   การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) และการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น), ชั้นปีที่ 2 และ 3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564  
No. 6935   การตรวจสถานที่รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และรับการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 มิถุนายน 2564  
No. 6870   การเตรียมงานพิธีวันไหว้ครู ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย วันที่ 23 มิถุนายน 2564  
No. 6859   รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟ TJDT NORTH Thailand Junior Development Tour วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2564  
No. 6842   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี หลักสูตรลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 19 มิถุนายน 2564  
No. 6818   ประชุมชี้แจงการเข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 15.40-17.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน  
No. 6817   ประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดกาเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ร่ววมกับ ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.ชานน ดียืน วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน  
No. 6779   ประชุมวางแผนกิจกรรมลูกเสือ ร่วมกับที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช  
No. 6776   ประชุมหลักสูตรกิจกรรม ID PLAN กิจกรรมแนะแนว ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และฝ่ายวิชาการ  
No. 6737   ประชุม หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศฝ.นศท.มทบ. 32  
No. 6686   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
No. 6685   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องกิจการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช  
No. 6474   การอบรมคุณครูระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ จิตวิทยาเด็ก และวัยรุ่น วันที่ 25 มีนาคม 2564  
No. 6453   รางวัลการแข่งขันเทควันโดกระซิบรักน่านล้านนาตะวันออก ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มีนาคม 2564  
No. 6443   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และฟุตซอล รายการกีฬาเยาวชน และประชาชน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2564  
Page: 1 2