[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ - งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 14 อัลบัมภาพ

No. 7040   รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2021-2022 สนามที่ 1 วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2564  
No. 7026   การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง (ชนิดกีฬายูโด)  
No. 7009   การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง  (ชนิดกีฬายูโด)  
No. 7008   การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง  (ชนิดกีฬายูโด)  
No. 7007   การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง (ชนิดกีฬายูโด)  
No. 6951   การฝึกซ้อมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวกีฬามวยไทย  
No. 6949   การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2564  
No. 6948   การฝึกซ้อมยูโด  
No. 6902   ประชุมและวางแผนการดำเนินงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
No. 6900   ศึกษาข้อมูล แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  
No. 6782   ตรวจรับอุปกรณ์กีฬายูโด ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง และ งานพัสดุ - ครุภัณฑ์ ของโรงเรียน ที่ห้องยูโด  
No. 6762   ประชุมกิจกรรมวันสุนทรภู่  
No. 6439   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร จากมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 6438   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน และได้เกียรติบัตร การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2563  
Page: 1