[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ - งานบริหารฝ่ายวิชาการ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2 อัลบัมภาพ

No. 6423   พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 13 มีนาคม 2564  
No. 6396   กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 5 มีนาคม 2564  
Page: 1