[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ - งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 92 อัลบัมภาพ

No. 7068   ระดับปฐมวัยดำเนินการสอน Cisco Webex ให้กับนักเรียนห้อง CEP วันที่ 2  
No. 7067   นักเรียนระดับปฐมวัยเรียนออนไลน์ วันที่ 21  
No. 7065   นักเรียนระดับปฐมวัยเรียนออนไลน์ วันที่ 20  
No. 7061   ดำเนินการสอน Cisco Webex ให้กับนักเรียนห้อง CEP. K1-K3 วันที่ 1  
No. 7060   นักเรียนระดับปฐมวัยเรียนออนไลน์ วันที่ 19  
No. 7057   นักเรียนระดับปฐมวัยเรียนออนไลน์ วันที่ 18  
No. 7056   ฝ่ายปฐมวัย ส่งมอบชุดแบบฝึกส่งเสริมพัฒนาการให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ และชั้นอนุบาล 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  
No. 7054   นักเรียนระดับปฐมวัยเรียนออนไลน์ วันที่ 17  
No. 7049   นักเรียนระดับปฐมวัย เรียนออนไลน์ วันที่ 16  
No. 7042   นักเรียนระดับปฐมวัย เรียนออนไลน์ วันที่ 15  
No. 7039   นักเรียนระดับปฐมวัยเรียนออนไลน์ วันที่ 14  
No. 7037   นักเรียนระดับปฐมวัย เรียนออนไลน์ วันที่ 13  
No. 7031   นักเรียนระดับปฐมวัย เรียนออนไลน์ วันที่ 12  
No. 7027   นักเรียนระดับปฐมวัย เรียนออนไลน์วันที่ 11  
No. 7024   นักเรียนระดับปฐมวัย เรียนออนไลน์ วันที่ 10  
No. 7022   ฝ่ายปฐมวัย ส่งมอบชุดแบบฝึกหัดทักษะพื้นฐานทางวิชาการให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564  
No. 7016   นักเรียนระดับปฐมวัยเรียนออนไลน์ วันที่ 9  
No. 7013   นักเรียนระดับปฐมวัย เรียนออนไลน์ วันที่ 8  
No. 7005   นักเรียนระดับปฐมวัยเรียนออนไลน์ วันที่ 7  
No. 6997   นักเรียนระดับปฐมวัยเรียนออนไลน์ วันที่ 6