[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ - กลุ่มงานการเงิน - บัญชี

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 34 อัลบัมภาพ

No. 7036   ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 6/2564  
No. 7018   ต้อนรับคณะกรรมการ การติดตามการบริหารจัดการ และการกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง วันที่ 15 กรกฎาคม 2564  
No. 7017   การตรวจรับ IPAD และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับครู วันที่ 15 กรกฎาคม 2564  
No. 6975   การประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง คร้้งที่ 5/2564  
No. 6964   ตรวจรับและลงทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศชาร์ป พลาสม่าคลัสเตอร์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น.  
No. 6961   ถ่ายภาพ ตรวจรับและลงทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศชาร์ป พลาสม่าคลัสเตอร์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  
No. 6959   ตรวจรับและลงทะเบียนครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องพักครู  
No. 6958   จัดส่งหนังสือเรียนที่ค้างส่งตามใบรายการ ขึ้นบนชั้นเรียน ระดับชั้นม.1-ม.6  
No. 6957   จัดส่งหนังสือเรียนที่ค้างส่งตามใบรายการ ขึ้นบนชั้นเรียน ระดับ ป.5-ป.6 และ CEP  
No. 6956   จัดส่งหนังสือเรียนที่ค้างส่งตามใบรายการและหนังสือภาษาอังกฤษตำรากลางมูลนิธิฯ ขึ้นบนชั้นเรียน  
No. 6955   จัดส่งแฟ้ม ปพ.6 ระดับชั้น ป.1 ,ม.1,ม.4 ขึ้นบนชั้นเรียน  
No. 6954   ส่งคืนหนังสือเรียนให้บจ.รักษ์กมน ปีการศึกษา 2564 สถานที่ อาคารพัสดุ(ห้องพัสดุ-จัดซื้อ)  
No. 6755   ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 3/2564  
No. 6742   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน งานโภชนาการ  
No. 6724   งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ร่วมกับงานศูนย์เทคโนโลยีดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
No. 6717   ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 2/2564  
No. 6687   ตรวจรับและตรวจเช็ครายการหนังสือภาษาอังกฤษตำรากลางมูลนิธิฯ นำส่งขึ้นบนชั้นเรียน  
No. 6678   ประชุมวางแผนร่วมกับงานโภชนาการ  
No. 6661   ประชุมวางแผนร่วมกับงานอาคารสถานที่  
No. 6537   ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 7/2563  
Page: 1 2