[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ งานอภิบาล

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 20 อัลบัมภาพ

No. 6837   นักเรียนชมการถ่ายทอดสด LIVE Facebook พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564  
No. 6825   พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 18 มิถุนายน 2564  
No. 6810   เตรียมเพลงในมิสซา  
No. 6201   กิจกรรมเสื้อกันหนาวมือสองเพื่อน้อง บ้านเซนต์เอบีลี และศูนย์คาทอลิก ป่าฝาง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 มกราคม 2564  
No. 6200   ค่ายอาสาพาเพลินวันที่23 มกราคม 2564 ณ บ้านเซนต์เอบีลี อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  
No. 6131   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เยี่ยมผู้สูงอายุชุมชนกู่เกิ้ง ชุมชนเก่าแก่ข้างโรงเรียน วันที่ 29 ธันวาคม 2563  
No. 6065   กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ บ้านพิพัฒน์กนกพร และบ้านเซนต์เอมิลี อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2563  
No. 5822   โครงการต้นกล้าคุณธรรม ในหัวข้อ "คนดี ศรีอัสสัมชัญ" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 8 - 9 กันยายน 2563  
No. 5268   “อิ่มเอิบ อบอุ่น สนุกสุดใจ เทศกาล Christmas Fair 2019” โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 20 ธันวาคม 2562 "Part 1"  
No. 5255   พิธีเสกถ้ำพระกุมาร และเปิดไฟต้นคริสต์มาส เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 13 ธันวาคม 2562  
No. 5243   กิจกรรมฑูตสวรรค์มอบของขวัญแก่น้องๆ ตามโครงการ “ต้นกล้าคุณธรรม” ณ ศูนย์แม่พระแห่งสันติภาพ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  
No. 5172   กิจกรรมรวมพลัง Y.C.S. (Young Catholic Students) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562  
No. 5161   กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และจัดกิจกรรมในชุมชน นิคมเขต 16 และนิคมเขต 11 อ. เมือง จ.ลำปาง วันที่ 26 ตุลาคม 2562  
No. 5151   โครงการต้นกล้าคุณธรรม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ห้องภาวนาจิต ชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 11 ตุลาคม 2562  
No. 5143   โครงการต้นกล้าคุณธรรม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ห้องภาวนาจิต ชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 10 ตุลาคม 2562  
No. 5140   โครงการต้นกล้าคุณธรรม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ห้องภาวนาจิต ชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 9 ตุลาคม 2562  
No. 5136   โครงการต้นกล้าคุณธรรม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ห้องภาวนาจิต ชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 1 ตุลาคม 2562  
No. 5130   โครงการต้นกล้าคุณธรรม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ห้องภาวนาจิต ชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 7 ตุลาคม 2562  
No. 4891   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  
Page: 1