[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ส่งเสริมด้านอนามัย และสุขภาพ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 9 อัลบัมภาพ

No. 6855   ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ อาคารพยาบาล  
No. 6172   งานอนามัยและพยาบาล ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และรอบเอว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 509 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 มกราคม 2564  
No. 5826   บริการตรวจวัดสายตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 สิงหาคม ถึง วันที่ 9 กันยายน 2563  
No. 5734   บริการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2563  
No. 5716   บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และตรวจสุขภาพร่างกาย นักเรียนระดับปฐมวัย ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2563 วันที่ 20 - 29 กรกฎาคม 2563  
No. 5647   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มั่นใจเปิดเทอมใหม่ ตามมาตรการในการป้องกัน และดูแลนักเรียน “รู้ให้ทัน ป้องกันไวรัสโควิด-19” วันที่ 18 มิถุนายน 2563  
No. 5383   บริการให้วัคซีนมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  
No. 5181   การตรวจประเมินโรงอาหาร ณ โรงอาหารโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  
No. 5085   โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 กันยายน 2562  
Page: 1