[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ลูกเสือ เนตรนารี

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 22 อัลบัมภาพ

No. 5394   พิธีปิดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และพิธีส่ง-รับกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  
No. 5373   ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 14-15 มกราคม 2563  
No. 5329   กิจกรรมรอบกองไฟ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 17 มกราคม 2563  
No. 5324   ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 17-18 มกราคม 2563  
No. 5299   กิจกรรมรอบกองไฟ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 10 มกราคม 2563  
No. 5294   ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 10-11 มกราคม 2563  
No. 5270   กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562  
No. 5250   กิจกรรมรอบกองไฟ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 6 ธันวาคม 2562  
No. 5249   ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 6 ธันวาคม 2562  
No. 5236   กิจกรรม "Day Camp ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  
No. 5228   "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  
No. 5219   ค่าย "Day Camp ลูกเสือสำรอง" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  
No. 5186   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562  
No. 5100   ค่ายอบรมนายหมู่ รองนายหมู่ ป.6  
No. 5036   กิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ วันที่ 30 สิงหาคม ถึง วันที่ 1 กันยายน 2562  
No. 5000   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ เนตรนารี ให้กับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562  
No. 4983   กิจกรรมค่ายผู้นำลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562  
No. 4946   งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (จังหวัดลำปาง) ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง วันที่ 5 สิงหาคม 2562  
No. 4890   งานลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายกิจการนักเรียน ให้การต้อนรับ อ.ชานน จะมาติดตาม และให้คำแนะนำเรื่องการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  
No. 4874   การประชุม การจัดกระบวนการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ เนตรนารี สร้างองค์ความรู้ และเกิดประโยชน์แก่ตัวครูผู้สอนและผู้เรียน วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  
Page: 1 2