[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ นัดหมายผู้อำนวยการ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 87 อัลบัมภาพ

No. 7004   การนำเสนอโครงการปรับปรุงปฐมวัย เฟส 1 ต่อท่านนายกเทศบาลนครลำปาง วันที่ 13 กรกฎาคม 2564  
No. 6966   มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยแก่ คุณชัยศรี  สัชฌะไชย อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสชัมชัญลำปาง วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  
No. 6945   การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
No. 6920   ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมทีมงาน SWIS ครั้งที่ 1/2564 ผ่าน vdo conference วันที่ 29 มิถุนายน 2564  
No. 6920   ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมทีมงาน SWIS ครั้งที่ 1/2564 ผ่าน vdo conference วันที่ 29 มิถุนายน 2564  
No. 6800   ประชุมวางแผนดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 15 มิถุนายน 2564  
No. 6789   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เข้าพบแสดงความยินดีกับ นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร วันที่ 11 มิถุนายน 2564  
No. 6785   รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์ จากสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 10 มิถุนายน 2564  
No. 6775   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เข้าพบแสดงความยินดีกับ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และรองนายกเทศมนตรีนครลำปาง วันที่ 10 มิถุนายน 2564  
No. 6763   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษานิเทศก์ จังหวัดลำปาง วันที่  8 มิถุนายน 2564  
No. 6539   ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมเคารพศพ และวางหรีด คุณมนัส เทวาดิเทพ วันที่ 19 เมษายน 2564  
No. 6460   การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 มีนาคม 2564  
No. 6458   งานเลี้ยงขอบคุณครูพนักงาน  “วันครอบครัวพนักงาน ACL” วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ลานกิจกรรม La Providence  
No. 6455   ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมทีมงานส่วนกลางงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 24 มีนาคม 2564  
No. 6368   การประชุมทีมงานส่วนกลางงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์  
No. 6366   การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  
No. 6336   การนิเทศกำกับติดตามการสร้างแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และโครงการพิเศษ CEP วันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2564  
No. 6323   ผู้อำนวยการโรงเรียน เสนอแนะการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  
No. 6313   ผู้อำนวยการโรงเรียน เสนอแนะการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  
No. 6300   ผู้อำนวยการโรงเรียน เสนอแนะการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564