[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ผลงานนักเรียน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 142 อัลบัมภาพ

No. 7048   ผลการแข่งขันการประกวด infographic การอนุรักษ์ภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
No. 7045   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.นพคุณ สัตย์ธรรม นักเรียนชั้น ม.2/4 ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และได้รับรางวัลต่าง ๆ  
No. 7040   รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2021-2022 สนามที่ 1 วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2564  
No. 6892   กิจกรรมวันสุนทรภู่  
No. 6869   การแข่งขันจัดป้ายนิเทศหัวข้อ "สดุดีครูกวี ศรีสุนทรช่ำชองศิลป์" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
No. 6863   การอ่านทำนองเสนาะ  
No. 6862   การถ่ายทำละครการวิเคราะห์ การตีความจากบทประพันธ์ของสุนทรภู่  
No. 6861   การวาดภาพตีความจากวรรคทอง  
No. 6859   รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟ TJDT NORTH Thailand Junior Development Tour วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2564  
No. 6850   การแข่งขันคัดลายมือ  
No. 6833   พิธีกรพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปิดเรียนปีการศึกษา 2564  
No. 6815   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกอล์ฟรายการ 3rd NTJGC JUIOR GOLF CHAMPIONSHIPS 2020-2021 วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2564  
No. 6810   เตรียมเพลงในมิสซา  
No. 6804   กิจกรรมเสียงตามสาย เช้า-เย็น (16 มิถุนายน 2564)  
No. 6803   กิจกรรมเสียงตามสาย ต้อนรับเปิดเทอม 2564 (15 มิถุนายน 2564)  
No. 6799   รางวัลชมเชย การแข่งขันกอล์ฟรายการ 3rd NTJGC JUIOR GOLF CHAMPIONSHIPS 2020-2021 วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2564  
No. 6524   รางวัลเกียรติยศ DAILYMIRROR AWARD 2021 สาขา “เยาวชนดีเด่น” วันที่ 26 มีนาคม 2564  
No. 6473   วันภาษาไทยแห่งชาติ  
No. 6456   รางวัลการแข่งขันกรีฑากีฬาเยาวชน และประชาชน (งานฤดูหนาว) จังหวัดลำปาง วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง  
No. 6453   รางวัลการแข่งขันเทควันโดกระซิบรักน่านล้านนาตะวันออก ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มีนาคม 2564