[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ งานธุการ (สำนักผู้อำนวยการ)

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 49 อัลบัมภาพ

No. 7056   ฝ่ายปฐมวัย ส่งมอบชุดแบบฝึกส่งเสริมพัฒนาการให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ และชั้นอนุบาล 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  
No. 7055   คุณครูสนับสนุนการสอนประชุม การจัดหารายได้เข้าโรงเรียน วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  
No. 7050   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง บริจาคสิ่งของช่วยสถานการณ์ COVID - 19 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ อบจ.ลำปาง  
No. 7045   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.นพคุณ สัตย์ธรรม นักเรียนชั้น ม.2/4 ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และได้รับรางวัลต่าง ๆ  
No. 7040   รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2021-2022 สนามที่ 1 วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2564  
No. 7038   ค่ายนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 3 กรกฎาคม 2564  
No. 7035   กิจกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์ฯ เนื่องในโอกาสวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 20 กรกฎาคม 2564  
No. 7022   ฝ่ายปฐมวัย ส่งมอบชุดแบบฝึกหัดทักษะพื้นฐานทางวิชาการให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564  
No. 7021   การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) และการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น), ชั้นปีที่ 2 และ 3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564  
No. 7018   ต้อนรับคณะกรรมการ การติดตามการบริหารจัดการ และการกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง วันที่ 15 กรกฎาคม 2564  
No. 7017   การตรวจรับ IPAD และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับครู วันที่ 15 กรกฎาคม 2564  
No. 7004   การนำเสนอโครงการปรับปรุงปฐมวัย เฟส 1 ต่อท่านนายกเทศบาลนครลำปาง วันที่ 13 กรกฎาคม 2564  
No. 7002   การประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาปรับแนวทางการวัดและประเมินผลผู้เรียน วันที่ 13 กรกฎาคม 2564  
No. 6977   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดการสอนออนไลน์ และจัดเตรียมการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ล่วงหน้า ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น  
No. 6976   การเตรียมความพร้อมห้องเรียน เครื่องฟอกอากาศ และการติดตั้งฉากกั้นโต๊ะเรียน วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
No. 6974   อบรมสอนการใช้งาน Webex ให้กับครูผู้สอน ชั้น ป.4 ถึง ม.6 ด้วยระบบ Conference Webex วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  
No. 6973   ภาพบรรยากาศ คุณครุปฐมวัยทำสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนช่วงการเรียนอนนไลน์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  
No. 6972   ความคืบหน้า การก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  
No. 6969   อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 6 กรกฎาคม 2564  
No. 6968   ภาพบรรยากาศการสอนออนไลน์ของคุณครูผู้สอนชั้น ป.1 - ป.3 และชั้น ม.1 - ม.3 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564