[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
แยกประเภทอัลบัมภาพ

    ชื่อประเภทอัลบัมภาพ จำนวนอัลบัมภาพ
    - - - - - กลุ่มอัลบั้มภาพ 2562 - - - - - 0
    กิจกรรมสำคัญทางโรงเรียน 54
    อบรม/สัมมนา/ดูงาน 35
    ผลงานนักเรียน 90
    ผลงานครู 12
    นัดหมายผู้อำนวยการ 55
    กิจกรรมปฐมวัย 98
    กิจกรรมกีฬา 33
    ลูกเสือ เนตรนารี 24
    นักศึกษาวิชาทหาร และบำเพ็ญประโยชน์ 9
    วงโยธวาทิต และนักร้องประสานเสียง 6
    ดนตรี และการแสดง 3
    ส่งเสริมด้านอนามัย และสุขภาพ 7
    งานอภิบาล 13
    โครงการ CEP และ SMART TECH 11
    กิจกรรมของหน่วยงาน 274