[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
แยกประเภทอัลบัมภาพ

    ชื่อประเภทอัลบัมภาพ จำนวนอัลบัมภาพ
    บูรณาการ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 40
    สัมพันธ์ชุมชน และบำเพ็ญประโชยน์ 26
    การพัฒนาตนเองของบุคลากรครู 50
    ลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 52
    กิจกรรมกีฬา 387
    งานสุขอนามัย 25
    วงโยธวาทิต และประสานเสียง 18
    โครงการ CEP , Gifted และภาษาจีน 9
    ผลงานนักเรียน ด้านวิชาการ 56
    ระดับปฐมวัย 251
    ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ทั่วไป 582
    - - - - - กลุ่มอัลบั้มภาพ 2562 - - - - - 0
    กิจกรรมสำคัญทางโรงเรียน 36
    อบรม/สัมมนา/ดูงาน 9
    ผลงานนักเรียน 68
    ผลงานครู 3
    ผลงานโรงเรียน 0
    นัดหมายผู้อำนวยการ 37
    กิจกรรมปฐมวัย 58
    กิจกรรมกีฬา 28
    ลูกเสือ เนตรนารี 18
    นักศึกษาวิชาทหาร และบำเพ็ญประโยชน์ 5
    วงโยธวาทิต และนักร้องประสานเสียง 2
    ดนตรี และการแสดง 0
    ส่งเสริมด้านอนามัย และสุขภาพ 2
    ส่งเสริมด้านความปลอดภัย 0
    งานอภิบาล 11
    โครงการ CEP และ SMART TECH 7
    กิจกรรมของหน่วยงาน 90