[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
แยกประเภทอัลบัมภาพ

    ชื่อประเภทอัลบัมภาพ จำนวนอัลบัมภาพ
    - - - - - กลุ่มอัลบั้มภาพ 2562 - - - - - 0
    กิจกรรมสำคัญทางโรงเรียน 64
    อบรม/สัมมนา/ดูงาน 36
    ผลงานนักเรียน 106
    ผลงานครู 12
    นัดหมายผู้อำนวยการ 63
    กิจกรรมปฐมวัย 115
    กิจกรรมกีฬา 35
    ลูกเสือ เนตรนารี 27
    นักศึกษาวิชาทหาร และบำเพ็ญประโยชน์ 10
    วงโยธวาทิต และนักร้องประสานเสียง 6
    ดนตรี และการแสดง 3
    ส่งเสริมด้านอนามัย และสุขภาพ 7
    งานอภิบาล 15
    โครงการ CEP และ SMART TECH 11
    กิจกรรมของหน่วยงาน 321