บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

# วันที่ ปฏิทิน
2021-05-04 04/05/2564 วันหยุดวันฉัตรมงคล
2021-08-12 12/08/2564 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง
2021-12-06 06/12/2564 ชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2021-05-10 10/05/2564 วันหยุดวันพืชมงคล
2021-05-26 26/05/2564 วันหยุดวันวิสาขบูชา
2021-07-26 26/07/2564 หยุดเรียนชดเชยวันอาสาฬบูชา
2021-07-28 28/07/2564 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2021-10-13 13/10/2564 วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาหราช บรมนาภบพิตร
2021-10-22 22/10/2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
2021-12-10 10/12/2564 วันหยุด เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 64
2022-01-01 01/01/2565 หยุดเรียน วันขึ้นปีใหม่ ระหว่าง วันที่ 1 - 3 ม.ค. 64
2022-02-16 16/02/2565 วันหยุดวันมาฆบูชา
2021-09-24 24/09/2564 วันมหิดล (วันหยุดเพิ่มแผนกรณีพิเศษ ตามมติ ครม.29 ธ.ค 2563)
2022-01-16 16/01/2565 วันหยุดวันครู
2021-10-23 23/10/2564 วันปิยมหาราช
2021-12-31 31/12/2564 วันหยุดสิ้นปี 2564