ถาม-ตอบ ปัญหาการทำงานโรงเรียน (ถาม 2118 หัวข้อ / ตอบแล้ว 2118 หัวข้อ )

Q: ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 224 / ตอบ 1)
Q: เข้า student dashboard ของนักเรียนไม่ได้ (อ่าน 208 / ตอบ 1)
Q: ห้องธุรการ-การเงิน เปิดกี่โมง (อ่าน 205 / ตอบ 1)
Q: ขอทราบรายละเอียดงานวิ่งโรงเรียน ปี 2563 (อ่าน 188 / ตอบ 1)
Q: โรงเรียนเปิดทำการช่วงเวลาใด (อ่าน 173 / ตอบ 1)
Q: เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษาใหม่ หรือยัง (อ่าน 169 / ตอบ 1)
Q: เข้าโปรแกรมเรียนออนไลน์ไม่ได้ (อ่าน 169 / ตอบ 1)
Q: โรงเรียนมีมาตรการป้องกัน โควิด - 19 อย่างไร (อ่าน 167 / ตอบ 1)
Q: รับสมัครครูหรือไม่ (อ่าน 166 / ตอบ 1)
Q: ขอทราบรายละเอียดค่าเทอม (อ่าน 163 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2563 ? (อ่าน 35 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2553 ? (อ่าน 24 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2558 ? (อ่าน 20 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2562 ? (อ่าน 19 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2556 ? (อ่าน 19 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2554 ? (อ่าน 18 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2552 ? (อ่าน 18 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2557 ? (อ่าน 17 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมจิตอาสาของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ศูนย์สมรรถภาพคนตาบอด จ.ลำปางปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? (อ่าน 15 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2555 ? (อ่าน 14 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 2562 มีหน่วยงานใดบ้าง ? (อ่าน 10 / ตอบ 1)
Q: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   งานบริหารกลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ  ปีการศึกษา 2563  ติดต่อใคร (อ่าน 9 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานบริหารกลุ่มงานธุรการ  ปีการศึกษา 2563  มีใครบ้าง? (อ่าน 9 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบกำหนดการ   งานบัญชีงบประมาณปีการศึกษา 543  จัดขึ้นเมื่อใด? (อ่าน 8 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบกำหนดการ   ประชุมบุคลากรในการวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 543  จัดขึ้นเมื่อใด? (อ่าน 8 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบกำหนดการ   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1ปีการศึกษา 2562  จัดขึ้นเมื่อใด? (อ่าน 8 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบกำหนดการ   พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562  จัดขึ้นเมื่อใด? (อ่าน 8 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย  ปีการศึกษา 2563  มีใครบ้าง? (อ่าน 8 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานบริหารฝ่ายวิชาการ  ปีการศึกษา 2563  มีใครบ้าง? (อ่าน 8 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน  ปีการศึกษา 2563  มีใครบ้าง? (อ่าน 8 / ตอบ 1)
Page     1 2 3 4  >   >|

< กลับไปที่หมวด