ถาม-ตอบ ปัญหาการทำงานโรงเรียน (ถาม 2118 หัวข้อ / ตอบแล้ว 2118 หัวข้อ )

Q: ห้องธุรการ-การเงิน เปิดกี่โมง (อ่าน 314 / ตอบ 1)
Q: ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 313 / ตอบ 1)
Q: เข้า student dashboard ของนักเรียนไม่ได้ (อ่าน 304 / ตอบ 1)
Q: ขอทราบรายละเอียดงานวิ่งโรงเรียน ปี 2563 (อ่าน 283 / ตอบ 1)
Q: เข้าโปรแกรมเรียนออนไลน์ไม่ได้ (อ่าน 266 / ตอบ 1)
Q: โรงเรียนมีมาตรการป้องกัน โควิด - 19 อย่างไร (อ่าน 265 / ตอบ 1)
Q: เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษาใหม่ หรือยัง (อ่าน 264 / ตอบ 1)
Q: โรงเรียนเปิดทำการช่วงเวลาใด (อ่าน 260 / ตอบ 1)
Q: ขอทราบรายละเอียดค่าเทอม (อ่าน 255 / ตอบ 1)
Q: รับสมัครครูหรือไม่ (อ่าน 251 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2563 ? (อ่าน 180 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2553 ? (อ่าน 150 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2552 ? (อ่าน 147 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2562 ? (อ่าน 139 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2558 ? (อ่าน 134 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2554 ? (อ่าน 127 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมจิตอาสาของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ศูนย์สมรรถภาพคนตาบอด จ.ลำปางปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? (อ่าน 102 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบข้อมูล   กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? (อ่าน 99 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมค่ายRobot ป.1-3ปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? (อ่าน 98 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2557 ? (อ่าน 98 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบข้อมูล  ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? (อ่าน 96 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2556 ? (อ่าน 96 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ตปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? (อ่าน 93 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2555 ? (อ่าน 92 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบข้อมูล  การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้ครูและบุคลากร ตามสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? (อ่าน 90 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-R วางทุกงานอ่านทุกคน อ่านพร้อมกันก่อนเคารพธงชาติ (ตลอดปีการศึกษา ของทุกๆเช้าวันจันทร์)ปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? (อ่าน 90 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมบูรณาการเทศกาลวันลอยกระทงปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? (อ่าน 89 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบข้อมูล  ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? (อ่าน 89 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมรักการอ่านสัปดาห์นักบุญหลุยส์ปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? (อ่าน 87 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบข้อมูล  จัดกิจกรรมแข่งขันคัดลายมือในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? (อ่าน 87 / ตอบ 1)
Page     1 2 3 4  >   >|

< กลับไปที่หมวด