ถาม-ตอบ ปัญหาการทำงานโรงเรียน (ถาม 2118 หัวข้อ / ตอบแล้ว 2118 หัวข้อ )

Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2563 ? (อ่าน 180 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2562 ? (อ่าน 139 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2558 ? (อ่าน 134 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2557 ? (อ่าน 98 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2556 ? (อ่าน 96 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2555 ? (อ่าน 92 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2554 ? (อ่าน 127 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2553 ? (อ่าน 150 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2552 ? (อ่าน 147 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 2563 มีหน่วยงานใดบ้าง ? (อ่าน 64 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 2562 มีหน่วยงานใดบ้าง ? (อ่าน 64 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 2561 มีหน่วยงานใดบ้าง ? (อ่าน 64 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 2560 มีหน่วยงานใดบ้าง ? (อ่าน 60 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559 มีหน่วยงานใดบ้าง ? (อ่าน 61 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 2558 มีหน่วยงานใดบ้าง ? (อ่าน 61 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 2557 มีหน่วยงานใดบ้าง ? (อ่าน 60 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556 มีหน่วยงานใดบ้าง ? (อ่าน 60 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555 มีหน่วยงานใดบ้าง ? (อ่าน 61 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานบริหารกลุ่มงานการเงิน-บัญชี  ปีการศึกษา 2563  มีใครบ้าง? (อ่าน 61 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานบริหารกลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ  ปีการศึกษา 2563  มีใครบ้าง? (อ่าน 64 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานบริหารกลุ่มงานธุรการ  ปีการศึกษา 2563  มีใครบ้าง? (อ่าน 63 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานบริหารกลุ่มงานบุคคล  ปีการศึกษา 2563  มีใครบ้าง? (อ่าน 60 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานบริหารกลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2563  มีใครบ้าง? (อ่าน 48 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานบริหารกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ  ปีการศึกษา 2563  มีใครบ้าง? (อ่าน 49 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ  ปีการศึกษา 2563  มีใครบ้าง? (อ่าน 45 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานกิจกรรมพิเศษ  ปีการศึกษา 2563  มีใครบ้าง? (อ่าน 47 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ  ปีการศึกษา 2563  มีใครบ้าง? (อ่าน 46 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน  ปีการศึกษา 2563  มีใครบ้าง? (อ่าน 44 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานบริหารฝ่ายวิชาการ  ปีการศึกษา 2563  มีใครบ้าง? (อ่าน 46 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย  ปีการศึกษา 2563  มีใครบ้าง? (อ่าน 45 / ตอบ 1)
Page     1 2 3 4  >   >|

< กลับไปที่หมวด