ถาม-ตอบ ปัญหาการทำงานโรงเรียน (ถาม 2118 หัวข้อ / ตอบแล้ว 2118 หัวข้อ )

Q: อยากทราบกำหนดการ   ประชุมผู้ปกครองและแจกใบรายงานผลการสอบครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562ปีการศึกษา 2562  จัดขึ้นเมื่อใด? (อ่าน 52 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบกำหนดการ   พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา ฯ พระบรมราชินี ปีการศึกษา 2563  จัดขึ้นเมื่อใด? (อ่าน 41 / ตอบ 1)
Q: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   งานคณะกรรมการนักเรียน  ปีการศึกษา 2556  ติดต่อใคร (อ่าน 33 / ตอบ 1)
Q: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   งานหลักสูตรการสอนฝ่ายปฐมวัย  ปีการศึกษา 2560  ติดต่อใคร (อ่าน 51 / ตอบ 1)
Q: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2563  ติดต่อใคร (อ่าน 39 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานหลักสูตรและการสอน โครงการพิเศษ CEP  ปีการศึกษา 2559  มีใครบ้าง? (อ่าน 45 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานบัญชีและงบประมาณ  ปีการศึกษา 2562  มีใครบ้าง? (อ่าน 49 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบข้อมูล  ประกาศผลและมอบเกียรติบัตร กิจกรรม Junior Roboticปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? (อ่าน 68 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบกำหนดการ   ประชุมครูประจำเดือนก.ค.62ปีการศึกษา 2562  จัดขึ้นเมื่อใด? (อ่าน 52 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบกำหนดการ   กิจกรรมค่าย SCIENCE MATHปีการศึกษา 2563  จัดขึ้นเมื่อใด? (อ่าน 46 / ตอบ 1)
Q: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   งานกิจกรรมและนันทนาการ,สัมพันธ์ชุมชน  ปีการศึกษา 2556  ติดต่อใคร (อ่าน 38 / ตอบ 1)
Q: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   งานแหล่งเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย  ปีการศึกษา 2560  ติดต่อใคร (อ่าน 41 / ตอบ 1)
Q: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2563  ติดต่อใคร (อ่าน 30 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานวัดและประเมินผลระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2559  มีใครบ้าง? (อ่าน 43 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานจัดซื้อ  ปีการศึกษา 2562  มีใครบ้าง? (อ่าน 45 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมนิเทศการสอนภายใน วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัยปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? (อ่าน 56 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบกำหนดการ   ประชุมครูประจำเดือนส.ค.62ปีการศึกษา 2562  จัดขึ้นเมื่อใด? (อ่าน 55 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบกำหนดการ   จัดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์( วันที่ 13-21 ก.ค. 2563) ปีการศึกษา 2563  จัดขึ้นเมื่อใด? (อ่าน 46 / ตอบ 1)
Q: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา 2556  ติดต่อใคร (อ่าน 37 / ตอบ 1)
Q: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   งานสัมพันธ์ชุมชนฝ่ายปฐมวัย  ปีการศึกษา 2560  ติดต่อใคร (อ่าน 30 / ตอบ 1)
Q: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึดษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ปีการศึกษา 2563  ติดต่อใคร (อ่าน 25 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานสารสนเทศระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2559  มีใครบ้าง? (อ่าน 33 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์  ปีการศึกษา 2562  มีใครบ้าง? (อ่าน 37 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบข้อมูล  ดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัยปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? (อ่าน 52 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบกำหนดการ   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2ปีการศึกษา 2562  จัดขึ้นเมื่อใด? (อ่าน 43 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบกำหนดการ   เยี่ยมครูเกษียณ ม.สกลชัย นันธิกุล ปีการศึกษา 2563  จัดขึ้นเมื่อใด? (อ่าน 31 / ตอบ 1)
Q: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   งานแนะแนว  ปีการศึกษา 2556  ติดต่อใคร (อ่าน 34 / ตอบ 1)
Q: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฝ่ายปฐมวัย  ปีการศึกษา 2560  ติดต่อใคร (อ่าน 33 / ตอบ 1)
Q: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ปีการศึกษา 2563  ติดต่อใคร (อ่าน 32 / ตอบ 1)
Q: อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการของ   งานสายชั้นเนอสเซอรี่ ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2559  มีใครบ้าง? (อ่าน 32 / ตอบ 1)
Page     1 2 3 4  >   >|

< กลับไปที่หมวด