Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
6 กันยายน 2562  ประกาศผลการประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสี Assumption College Lampang  
6 กันยายน 2562  ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการดำเนินการเรื่องทำเสื้อกีฬาสีนักเรียน Assumption College Lampang  
9 กันยายน 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมการแสดงมินิคอนเสิร์ต (P) Assumption College Lampang  
9 กันยายน 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมการแสดงมินิคอนเสิร์ต (P) ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องพักครู)  
10 กันยายน 2562  8.ประเมินการดำเนินงาน Assumption College Lampang  
10 กันยายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
10 กันยายน 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
10 กันยายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
10 กันยายน 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
10 กันยายน 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
10 กันยายน 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
10 กันยายน 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
10 กันยายน 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
10 กันยายน 2562  เสร็จสิ้นการแข่งขันทุประเภท สนามกีฬา( สนามฟุตซอล)  
10 กันยายน 2562  7.2 รับนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
10 กันยายน 2562  ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2562) Assumption College Lampang  
10 กันยายน 2562  กิจกรรมปฐมพยาบาลนาทีฉุกเฉิน Assumption College Lampang  
11 กันยายน 2562   Assumption College Lampang  
11 กันยายน 2562   Assumption College Lampang  
11 กันยายน 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนงานลูกเสือ เนตรนารี Assumption College Lampang  
11 กันยายน 2562   Assumption College Lampang  
12 กันยายน 2562  พิธีปิดการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ อาคารเอเทียนกรางซ์  
12 กันยายน 2562  ดำเนินการในส่วนการประสานงานการโอนเงินสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขัน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน)  
13 กันยายน 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
13 กันยายน 2562  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
13 กันยายน 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
13 กันยายน 2562  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
13 กันยายน 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
13 กันยายน 2562  สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
13 กันยายน 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
13 กันยายน 2562  สิ้นสุด 7.2 รับนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
13 กันยายน 2562  กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 1(C) (ภาคเรียนที่ 1/2562) Assumption College Lampang  
13 กันยายน 2562  มอบรางวัลนักกีฬาบาสเกตกีฬานักเรียน-นักศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
13 กันยายน 2562  เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 อ.แจ้ห่ม  
14 กันยายน 2562   การแข่งขันกอล์ฟ SAT Junior International Golf Championship 2019 Class:EB(อายุไม่เกิน 8 ปี) ณ สนามกอล์ฟ Alpine Golf Club Chiangmai จ.เชียงราย วันที่ 14-15 กันยายน 2562 สนามกอล์ฟ Alpine Golf Club Chiangmai จ.เชียงราย  
15 กันยายน 2562   การแข่งขันกอล์ฟ SAT Junior International Golf Championship 2019 Class:EB(อายุไม่เกิน 8 ปี) ณ สนามกอล์ฟ Alpine Golf Club Chiangmai จ.เชียงราย วันที่ 14-15 กันยายน 2562 สนามกอล์ฟ Alpine Golf Club Chiangmai จ.เชียงราย  
16 กันยายน 2562  6.17 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Assumption College Lampang  
16 กันยายน 2562  มอบรางวับการแข่งกีฬาบาสเกตบอลชายกิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลOBEC-MONO Champion Cup 2019 ระดับภาคเหนือ สนามกีฬา(สนามบาสเกตบอล หลังอาคารเซนต์ฟิลิป)  
17 กันยายน 2562  กิจกรรมปฐมพยาบาลนาทีฉุกเฉิน Assumption College Lampang  
17 กันยายน 2562  ประชุมนักเรียนและครูสี Assumption College Lampang  
18 กันยายน 2562  ประชุมนักเรียนเรื่องการดำเนินงานของกีฬาสีเข็มแดงเกมส์ ปีะจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
18 กันยายน 2562  ตรวจสารเสพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Lampang  
20 กันยายน 2562  6.16 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Assumption College Lampang  
20 กันยายน 2562  Big Cleaning Day Assumption College Lampang  
20 กันยายน 2562  นำนักเรียนเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 เทศบาลนครลำปาง ข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง  
20 กันยายน 2562  การประกวดวงสตริง เนื่องในสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ Assumption College Lampang  
20 กันยายน 2562  การแสดง Fashion Show งาน Northern Long Stay Fair 2019 ลาน Event Hall ศูนย์การค้าเมญ่า  
20 กันยายน 2562  เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 อ.เกาะคา  
21 กันยายน 2562  การแสดงพิธีเปิดงาน Makro HoReCa Day 2019 Assumption College Lampang  
21 กันยายน 2562  การแข่งขันเทนนิสรายการ PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคเหนือครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ณ สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย วันที่ 21-23 กันยายน 2562 สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย  
21 กันยายน 2562  การแข่งขันกอล์ฟ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 4 ณ สนามนอร์ทฮิลล์กอล์ฟคลับ เชียงใหม่ วันที่ 21-22 กันยายน 2662 ณ สนามนอร์ทฮิลล์กอล์ฟคลับ เชียงใหม่  
22 กันยายน 2562  การแสดงพิธีเปิดงาน Makro HoReCa Day 2019 Assumption College Lampang  
25 กันยายน 2562  ประชุมคณะกรรมการสี ประธานสี คณะครูสี เพื่อติดตามงาน Assumption College Lampang  
27 กันยายน 2562  มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
27 กันยายน 2562  เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 อ.แม่เมาะ  
30 กันยายน 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
1 ตุลาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
1 ตุลาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 ตุลาคม 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
1 ตุลาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
1 ตุลาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
1 ตุลาคม 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
6 ตุลาคม 2562  กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน วัดนักบุญมัทธิว บ้านแม่หมีใน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง  
7 ตุลาคม 2562  6.1 จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสุูง (A.T.C.) Assumption College Lampang  
13 ตุลาคม 2562  การแข่งชันเทควันโด Lampang Taekwondo Open Championship 2019 โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  
15 ตุลาคม 2562  การแข่งขันกีฬา stack Assumption College Lampang  
15 ตุลาคม 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสารเสพติดภาคเรียนที่ 1/2562 (C) Assumption College Lampang  
16 ตุลาคม 2562  จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
17 ตุลาคม 2562  จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
18 ตุลาคม 2562  จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
19 ตุลาคม 2562  จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
20 ตุลาคม 2562  การแข่งขันกอล์ฟ รายการ NTJGF-Singha Junior Golf Championship สนามแรกของฤดูกาล 2019 - 2020 สนามกอล์ฟรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟคลับ จ.เชียงใหม่  
21 ตุลาคม 2562  6.15 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Assumption College Lampang  
21 ตุลาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  
21 ตุลาคม 2562  จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
22 ตุลาคม 2562  กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Assumption College Lampang  
22 ตุลาคม 2562  ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม ธนาคารความดี (ภาคเรียนที่ 2) Assumption College Lampang  
22 ตุลาคม 2562  จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
22 ตุลาคม 2562  ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม)  
24 ตุลาคม 2562  นักเรียนทำการฝึกซ้อมกีฬาสีในช่วยของการเชียร์ การฝึกซ้อมกีฬา โดยมีการลดคาบเวลาเรียนเพื่อนำคาบเรียนมาใช้เข้าสีและทำกิจกรรม Assumption College Lampang  
24 ตุลาคม 2562  ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม)  
25 ตุลาคม 2562  ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม)  
26 ตุลาคม 2562  รางวัล "เยาวชนต้นแบบคิดดี ทำดี เพื่อสังคม" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่า เรสซิเดนซ์ แอนด์ สวีท จ.ชลบุรี  
26 ตุลาคม 2562  เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ชิงชนะเลิศ รายการ สิงห์เจ้าขุน ปูคา ยูธ ครั้งที่ 2 สนามเจ้าขุนอารีน่า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  
28 ตุลาคม 2562  ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม)  
29 ตุลาคม 2562  จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
29 ตุลาคม 2562  ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม)  
30 ตุลาคม 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการบริหารงานดนตรีและการแสดง (C) ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องเรียนเปียโน1)  
30 ตุลาคม 2562  ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม)  
31 ตุลาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
31 ตุลาคม 2562  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
31 ตุลาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
31 ตุลาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
31 ตุลาคม 2562  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
31 ตุลาคม 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม -10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก  
31 ตุลาคม 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมร้องประสานเสียง (C) Assumption College Lampang  
31 ตุลาคม 2562  ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม)  
1 พฤศจิกายน 2562  6.5 กิจกรรมวันวชิราวุธ Assumption College Lampang  
1 พฤศจิกายน 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 พฤศจิกายน 2562  6.13 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15