Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
16 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการ Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)
30 เมษายน 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการ Assumption College Lampang