กำหนดการ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.5

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.5  (โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- การสัมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- หยุดเรียนวันวิสาขบูชา (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- วันหยุด วันวิสาขบูชา (วันที่ 18 พ.ค. 2562)
- วันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา (วันที่ 20 พ.ค. 2562)
- เปิดเรียนหลังวันหยุดชดเชย (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- ปฐมนิเทศนักเรียนระดับ ม.ต้น,ม.ปลาย (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- ปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- พิธีมิสซาเปิดภาคเรียน (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.2 (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.3 (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมผู้ปกครองพบครู(ชั้นอนุบาล 2 และ 3) (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 (วันที่ 25 พ.ค. 2562)
- คัดเลือกประธานเครือข่ายระดับห้องเรียน (วันที่ 25 พ.ค. 2562)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.6 (วันที่ 27 พ.ค. 2562)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.5 (วันที่ 28 พ.ค. 2562)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.4 (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.6 (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ค่ายคุณธรรม ม.4 (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- วันหยุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1 - ป.3 (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.5 (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเข็ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 13 มิ.ย. 2562)
- งานวันสุนทรภู่ และ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษ (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- พิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- กิจกรรมเสียงตามประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ ตารางการสอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1/2562 ป.1 - 6 , ม.1 - 3 (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย งานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 15 ก.ค. 2562)
- หยุดเรียนวันอาสาฬบูชา (วันที่ 16 ก.ค. 2562)
- วันหยุดวันเข้าพรรษา (วันที่ 17 ก.ค. 2562)
- สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 18 ก.ค. 2562)
- พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 19 ก.ค. 2562)
- พิธีกรงาน พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ปี 2561 (วันที่ 20 ก.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - ม.3) (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.4 - 6) (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - ม.3) (วันที่ 23 ก.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.4 - 6) (วันที่ 24 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.4 - 6) (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- หยุดเรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (วันที่ 29 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมบูรณาการและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ม. 4 - 6/มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล Aussumption Academy League ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 3 ส.ค. 2562)
- วันรพี (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ/รำลึกพระคุณแม่ (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 12 ส.ค. 2562)
- วันอัสสัมชัญ/กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ / กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ม. 1 - 3 (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ป. 4 - 6 (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ป. 1 - 3 (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- พิธีปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- ประเมินผลทักษะพื้นฐานทางวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2562 (วันที่ 23 ก.ย. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - 6) (วันที่ 23 ก.ย. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.1 - 6) (วันที่ 23 ก.ย. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - 6) (วันที่ 25 ก.ย. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.1 - 6) (วันที่ 25 ก.ย. 2562)
- เปิดเรียนวันสุดท้าย ระดับปฐมวัย (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - 6) (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.1 - 6) (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- ปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (วันที่ 28 ก.ย. 2562)
- สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 2 ต.ค. 2562)
- สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 3 ต.ค. 2562)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 4 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร (วันที่ 7 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิ) (วันที่ 7 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิ) (วันที่ 8 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร (วันที่ 9 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร (วันที่ 10 ต.ค. 2562)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 11 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิ) (วันที่ 11 ต.ค. 2562)
- วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (วันที่ 14 ต.ค. 2562)
- กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 16 ต.ค. 2562)
- กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 17 ต.ค. 2562)
- กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- หยุดเรียนวันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2562)
- เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ ม.4 (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ป.1-ป.3 (Day Camp) (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ป.4 (Day Camp) (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- กิจกรรมวันลอยกระทง (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- เข็มแดงเกมส์ 2019 ระดับประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา (วันที่ 15 พ.ย. 2562)
- เข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัย (วันที่ 16 พ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 22 พ.ย. 2562)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 / วันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (วันที่ 5 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2562)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 3 (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 3 (วันที่ 7 ธ.ค. 2562)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (วันที่ 9 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2562)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (วันที่ 12 ธ.ค. 2562)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (วันที่ 13 ธ.ค. 2562)
- เสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส (วันที่ 13 ธ.ค. 2562)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (วันที่ 16 ธ.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.4 - 6) (วันที่ 16 ธ.ค. 2562)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (วันที่ 18 ธ.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.4 - 6) (วันที่ 18 ธ.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6 ) (วันที่ 18 ธ.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.1 - 3) (วันที่ 18 ธ.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.4 - 6) (วันที่ 19 ธ.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6 ) (วันที่ 19 ธ.ค. 2562)
- วันคริสต์มาสแฟร์ 2019 (วันที่ 20 ธ.ค. 2562)
- วันครอบครัวครู (วันที่ 20 ธ.ค. 2562)
- วันครอบครัวนักการ (วันที่ 21 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 23 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 24 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 25 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 26 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 27 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 29 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 29 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 30 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 31 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2563)
- เปิดเรียน (วันที่ 2 ม.ค. 2563)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 3 ม.ค. 2563)
- สอบ Saint Gabriel 's Foundation Standardized Test (FSGST) ป.3,ป.6,ม.3สอบตำรากลางภาษาอังกฤษ อ.3 , ป.3 , ป.6 , ม.3 (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมวันเด็ก/ทำบุญตักบาตรวันเด็ก วันครู วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 10 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา (วันที่ 10 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา (วันที่ 11 ม.ค. 2563)
- หยุดเรียน วันครู (วันที่ 16 ม.ค. 2563)
- ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญ/ลูกเสือวิสามัญ (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญ/ลูกเสือวิสามัญ (วันที่ 18 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมหนูน้อยอาสา (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- กิจกรรม Charity Night 2019 (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.6 (วันที่ 5 ก.พ. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.6 (วันที่ 6 ก.พ. 2563)
- วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา (วันที่ 10 ก.พ. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 13 ก.พ. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.3 ,ม.4 ,ม.5 (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมกราบบูรพาจารย์ นักเรียนชั้น ม.3 (วันที่ 18 ก.พ. 2563)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 18 ก.พ. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.3 ,ม.4 ,ม.5 (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 20 ก.พ. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.3 ,ม.4 ,ม.5 (วันที่ 21 ก.พ. 2563)
- พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมศิลปินน้อย ACL (วันที่ 21 ก.พ. 2563)
- สอบ ONET ป.6 , ม.3 , ม.6 (วันที่ 21 ก.พ. 2563)
- กิจกรรม Prom Night ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 25 ก.พ. 2563)
- กิจกรรม Prom Night ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 25 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมมุทิตาจิตศิษย์อภิวันบูชาครู (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- พิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนชั้น อนุบาล 3 (วันที่ 29 ก.พ. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6) (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.1 - 2) (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6) (วันที่ 4 มี.ค. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.1 - 2) (วันที่ 4 มี.ค. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6) (วันที่ 5 มี.ค. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.1 - 2) (วันที่ 6 มี.ค. 2563)
- โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (วันที่ 7 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 7 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 9 มี.ค. 2563)
- ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส (วันที่ 9 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 10 มี.ค. 2563)
- ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส (วันที่ 10 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 11 มี.ค. 2563)
- ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส (วันที่ 11 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 12 มี.ค. 2563)
- ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส (วันที่ 12 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 13 มี.ค. 2563)
- ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส (วันที่ 13 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 16 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 17 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 18 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 19 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 21 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 22 มี.ค. 2563)
- เริ่มกิจกรรม Summer Course 2020 (วันที่ 23 มี.ค. 2563)
- หยุดวันจักรี (วันที่ 6 เม.ย. 2563)
- หยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 13 เม.ย. 2563)
- หยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 14 เม.ย. 2563)
- หยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 15 เม.ย. 2563)
- กิจกรรมมุฑิตาจิตครูและนักการ (วันที่ 23 เม.ย. 2563)
- สิ้นสุด 6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep