กำหนดการ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:20-10:30

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

 ห้องประชุมสุวรรณสมโภช
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 277 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 (140001) พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2565


แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานอภิบาล ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep