กำหนดการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัทขายไก่ ส่งไก่ไข่สาว จำนวน 100 ตัว ลงเล้าไก่

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
ตลอดวัน

บริษัทขายไก่ ส่งไก่ไข่สาว จำนวน 100 ตัว ลงเล้าไก่

สถานที่:เล้าไก่

ผู้รับผิดชอบ: ม.นิกร ระโพธิ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 (180017)ดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

6.6.1 สำรวจภูมิทัศน์และแหล่งเรียนภายในโรงเรียน  
6.6.2 วางแผนดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้  
6.6.3 สำรวจพื้นที่ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์  และแหล่งเรียนรู้
6.6.4 จัดทำงบประมาณ      
6.6.5 ดำเนินการดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้
6.6.6 สรุปผลการติดตาม ประเมินผลและวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 (180017)ดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
- 6.7 (180017)ดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 03 พ.ค. 2564 (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 04 พ.ค. 2564 (วันที่ 4 พ.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 05 พ.ค. 2564 (วันที่ 5 พ.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 06 พ.ค. 2564 (วันที่ 6 พ.ค. 2564)
- งานก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียน (วันที่ 20 พ.ค. 2564)
- คณะการตรวจรับงานซอยซีเมนต์ลู่วิ่ง สนามฟุตบอล 2 (วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
- งานอาคารสถานที่ดำเนินการปรับพื้น พร้อมเทพื้นสนามสตรีทบาส บริเวณด้านหน้าอาคารอัสสัมชัญ 2 สนาม (วันที่ 3 ก.ค. 2564)
- งานอาคารสถานที่ สร้างหลังคาเชื่อมทางเดิน (อาคารอัฒจันทร์ อาคารพัสดุ และอาคารสำนักผู้อำนวยการ) (วันที่ 8 ก.ค. 2564)
- งานอาคารสถานที่ ดำเนินการซ่อมถนนบริเวณหน้าอาคารอัสสัมชัญ  วันที่ 9 ก.ค. 2564 (วันที่ 9 ก.ค. 2564)
- นำเสนอโครงการปรับปรุงปฐมวัย เฟส 1 ต่อท่านนายกเทศบาลนครลำปาง ดร.นิมิตร จิวะสันติการ (วันที่ 13 ก.ค. 2564)
- ตรวจรับงานทาสีพื้น ลานกิจกรรม La Providence (วันที่ 13 ก.ค. 2564)
- ตัดแต่งกิ่งไม้ หลังอาคารเซนต์หลุยส์ (วันที่ 2 ส.ค. 2564)
- ตัดแต่งกิ่งไม้ โดยรอบบริเวณโรงเรียน (ด้านข้างอาคารเซนต์ฟิลิป) (วันที่ 3 ส.ค. 2564)
- ตัดแต่งกิ่งไม้ โดยรอบบริเวณโรงเรียน (ด้านหลังอาคารเซนต์แมรี่) (วันที่ 4 ส.ค. 2564)
- ขุดลอกคลอง ข้างสนามฟุตบอล 1 (วันที่ 5 ส.ค. 2564)
- เตรียมพื้นที่สำหรับเพาะปลูกต้นไม้แนวรั้วหลังอาคารชั่วคราวอนุบาล (วันที่ 10 ส.ค. 2564)
- เตรียมพื้นที่จัดทำแปลงเพาะต้นฟ้าทะลายโจร (เฟส 1 ) สนามฟุตบอล 1 ฝั่งติดเสาธง (วันที่ 11 ส.ค. 2564)
- เตรียมบ่อเลี้ยงปลา คูน้ำข้างสนามฟุตบอล 1 (วันที่ 11 ส.ค. 2564)
- ทำหลังคาคลุมทางทาง ระหว่างอาคารเซนต์ฟิลิป และอาคารเซนต์หลุยส์ (วันที่ 23 ส.ค. 2564)
- ปรับระดับแป้นบาสเกตบอล 19 จุด โดยเจ้าหน้า บริษัทอิเตอร์ไพรซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (วันที่ 27 ส.ค. 2564)
- อ.ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา จะเดินทางเข้ามาที่โรงเรียน เพื่อสำรวจและให้คำปรึกษาการกั้นห้องเพื่อขยายห้องเรียน ทั้ง 3 อาคาร (วันที่ 31 ส.ค. 2564)
- ดำเนินการทำหลังคาคลุมทางทาง ระหว่างอาคารเซนต์ฟิลิป และอาคารเซนต์หลุยส์ เสร็จเรียบร้อย (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- รับพันธุ์ปลา ที่สำนักงานประมง จ.ลำปาง พร้อมปล่อยลงบ่อ (วันที่ 21 ก.ย. 2564)
- สร้างหลังคาคลุมทางเดิน(ชั่วคราว) ทางออกประตูศิรินาวิน (วันที่ 21 ก.ย. 2564)
- จัดเตรียมสถานที่่ จัดโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียนตามจำนวนนักเรียน ชั้น ป1.-ป.2 อาคารเซนต์หลุยส์ (วันที่ 2 ต.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 15 ต.ค. 2564 (วันที่ 15 ต.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 16 ต.ค. 2564 (วันที่ 16 ต.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 18 ต.ค. 2564 (วันที่ 18 ต.ค. 2564)
- รื้อตัวหนอนทำทางเดินให้เชื่อมต่อทางเดินรอบสนามฟุตบอล 2 (วันที่ 18 ต.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 19 ต.ค. 2564 (วันที่ 19 ต.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 20 ต.ค. 2564 (วันที่ 20 ต.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 21 ต.ค. 2564 (วันที่ 21 ต.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 22 ต.ค. 2564 (วันที่ 22 ต.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 23 ต.ค. 2564 (วันที่ 23 ต.ค. 2564)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ย. 2564)
- กำจัดรังผึ้ง บริเวณแทงค์น้ำหลังอาคารสุวรรณสมโภช และตัดแต่งกิ่งไม้อาคารสมาคม (วันที่ 6 พ.ย. 2564)
- ปูตัวหนอนบล็อก 8 เรือนกล้วยไม้ ข้างลานลาโปรวิดอง (วันที่ 13 พ.ย. 2564)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ย. 2564)
- ปูตัวหนอนแนวข้างสนามฟุตบอล 2 และ ทางไป LaProvidence (วันที่ 27 พ.ย. 2564)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 1 ธ.ค. 2564)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 16 ธ.ค. 2564)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 1 ม.ค. 2565)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 17 ม.ค. 2565)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 1 ก.พ. 2565)
- สร้างและซ่อมแซมเล้าไก่ (วันที่ 2 ก.พ. 2565)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 16 ก.พ. 2565)
- อ.ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา เดินทางเข้ามาที่โรงเรียน เพื่อสำรวจรอยแตกของพื้นสนาม ลานกิจกรรม ลาโปรวิดอง (วันที่ 21 ก.พ. 2565)
- บริษัทขายไก่ ส่งไก่ไข่สาว จำนวน 100 ตัว ลงเล้าไก่ (วันที่ 23 ก.พ. 2565)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- กรีดรางดักน้ำ/กรีดพื้นระบายน้ำ ลานลาโปรวิดอง (วันที่ 11 มี.ค. 2565)
- งานต่อเติมชายคาห้องน้ำอาคารเซนต์หลุยส์ ฝั่งสนามฟุตบอล 2 (วันที่ 14 มี.ค. 2565)
- อ.ธนารัฏช์ พร้อมผู้อำนวยการ ร่วมปรึกษาแนวทางการซ่อมแซมพื้นสนาม ลานกิจกรรม La Providence (วันที่ 16 มี.ค. 2565)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 16 มี.ค. 2565)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 1 เม.ย. 2565)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 16 เม.ย. 2565)
- 6.7 (180017)ดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2565)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2565)
- งานต่อเติมชายคาทางเดินสะพานเซนต์หลุยส์ไปโรงอาหาร (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่และอุปกรณ์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep