กำหนดการ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564

เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " การปฏิบัติตนเมื่อเกิดการพลัดหลงกับผู้ปกครอง "

สถานที่ ปฐมวัย

เวลา รายการ
ตลอดวัน

สวัสดีหนูชื่อ ด.ญ.สุภัสศร ถมยา ชื่อเล่น พี่อะตอม ค่ะ อยู่ชั้นอนุบาลศึกษาที่ 3 ห้อง4
อยู่ห้องครูปุ๋ยภาวินี หอมจันทร์ และ ครูอ๋อย นภาพรรณ เตชะกัน

วันนี้พี่อะตอมจะพูดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดการพลัดหลงกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ

1. ตั้งสติและหยุดอยู่กับที่ เมื่อเราเกิดการพลัดหลง สิ่งแรกที่ควรทำคือตั้งสติ ไม่ต้องร้องไห้งอแง และไม่ต้องออกเดินเพื่อตามหาคุณพ่อคุณแม่ เพราะจะยิ่งทำให้มีโอกาสเจอกันยากขึ้นถ้าพลัดหลง ให้รีบตะโกนดังๆ เรียกพ่อแม่ทันที
2. เตรียมข้อมูลติดต่อให้พร้อม ควรเขียนข้อมูลการติดต่อคุณพ่อคุณแม่ใส่กระเป๋าให้ติดตัวไว้ เช่น ชื่อคุณพ่อคุณแม่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ค่ะ
3. ขอความช่วยเหลือจากคนที่ไว้ใจได้และเชื่อใจได้ เช่น ตำรวจ พนักงานรักษาความปลอดภัย
4. ถ้าพลัดหลงแล้ว เจอคนแปลกหน้ามาชวนไปด้วยให้ตะโกนดังๆ ว่า “ช่วยด้วยๆ หนูหลงทาง คนนี้ไม่ใช่พ่อแม่หนู

พี่อะตอมขอจบสาระน่ารู้เพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมพี่อะตอมนะคะ ขอบคุณค่ะ

สถานที่:ปฐมวัย

ผู้รับผิดชอบ: มิสณัฎฐี แสงภักดี

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program

6.8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Morning Program

6.8.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 1

6.8.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.8.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 2

6.8.5 ดำเนินการจัดกิจกรรม

- วันจันทร์ กิจกรรมเพลงพาเพลิน

- วันอังคาร กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน

- วันพุธ  กิจกรรม English is fun

- วันพฤหัสบดี กิจกรรมเล่านิทาน

- วันศุกร์ กิจกรรมอู้กำเมือง

6.8.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรม Morning  Programครั้งที่ 3

6.8.7 กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Morning Program

6.8.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรม Morning Program

  6.8.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 7 พ.ค. 2564)
- 6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program (วันที่ 10 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรม Morning Programครั้งที่1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมMorning Program ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 20 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 21 พ.ค. 2564)
- ดำเนินการจัดกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 มิ.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- สาระน่ารู้เรื่อง การปฏิบัติตนในช่วงฤดูฝน (วันที่ 4 ส.ค. 2564)
- สาระน่ารู้เรื่อง ความรู้เรื่องยุงลาย (วันที่ 5 ส.ค. 2564)
- สาระน่ารู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการเก็บของใช้ส่วนตัว (วันที่ 11 ส.ค. 2564)
- สาระน่ารู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ (วันที่ 12 ส.ค. 2564)
- สาระน่ารู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก (วันที่ 19 ส.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " สมาธิกับเด็ก " (วันที่ 25 ส.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง " (วันที่ 26 ส.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การถนอมสายตา " (วันที่ 1 ก.ย. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " ประโยชน์ของการดื่มน้ำ " (วันที่ 2 ก.ย. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " ประโยชน์ของน้ำเปล่า " (วันที่ 8 ก.ย. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " ประโยชน์ของอาหารเช้า " (วันที่ 9 ก.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " การคัดแยกขยะ " (วันที่ 15 ก.ย. 2564)
- ่เล่าสาระน่ารู้เรื่อง "4วิธีง่ายๆในการดูแลตนเองเมื่อเรามีอาการสะอึก " (วันที่ 16 ก.ย. 2564)
- สาระน่ารู้เรื่อง " การดูแลช่องปากให้สะอาด " (วันที่ 22 ก.ย. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " ประโยชน์และผลเสียของนม " (วันที่ 23 ก.ย. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " 7 วิธีดูแลสุขภาพต้อนรับหน้าหนาว " (วันที่ 3 พ.ย. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ " (วันที่ 4 พ.ย. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้ " ความรู้เรื่องการล้างผักและผลไม้ " (วันที่ 10 พ.ย. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " สาเหตุและการป้องกันฝันผุ " (วันที่ 11 พ.ย. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง "อาหารหลัก 5 หมู่ " (วันที่ 17 พ.ย. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง "ประโยชน์ของการรับประทานผักและผลไม้ " (วันที่ 18 พ.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " 10​ วิธีแก้อาการนอนหลับยาก " (วันที่ 24 พ.ย. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " อาหารเช้ามีประโยชน์ต่อร่างกาย " (วันที่ 25 พ.ย. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " ประโยชน์ของผลไม้ " (วันที่ 1 ธ.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " การปฏิบัติตนเมื่อเกิดการพลัดหลงกับผู้ปกครอง " (วันที่ 2 ธ.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " วิธีปฏิบัติตนในช่วงฤดูหนาว " (วันที่ 8 ธ.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่อง "วิธีการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว " (วันที่ 9 ธ.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " สัตว์ที่กินอาหารแปลกที่สุดจนคนต้องอึ้ง " (วันที่ 15 ธ.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " พยาธิ " (วันที่ 16 ธ.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง "การดูแลรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย " (วันที่ 22 ธ.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " ประโยชน์ของการนอนกลางวัน " (วันที่ 23 ธ.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " การปฎิบัติตัวเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว " (วันที่ 5 ม.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " ระบบสุริยะจักรวาล " (วันที่ 6 ม.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง "การใช้ยา 5 ข้อให้ถูกวิธี " (วันที่ 12 ม.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง "ประโยชน์ของผักเคลหรือคะน้าใบหยิก " (วันที่ 13 ม.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " ไปโรงเรียนอย่างไรให้มีความสุข " (วันที่ 19 ม.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " ภาวะโลกร้อน " (วันที่ 20 ม.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง "ประโยชน์ของการอาบน้ำ " (วันที่ 26 ม.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง "การผสมสี " (วันที่ 27 ม.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง "ประโยชน์ของผักและผลไม้ " (วันที่ 2 ก.พ. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง "วิธีบรรเทาอาการเจ็บคอควบคู่กับการใช้ยา " (วันที่ 3 ก.พ. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " การป้องกันการท้องผูก " (วันที่ 9 ก.พ. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรม Morning Programครั้งที่3 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 ก.พ. 2565)
- กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 มี.ค. 2565)
- นำผลการประเมินกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย มาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- 6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep