กำหนดการ

วันที่ 4 ธันวาคม 2564

ค่าย Robot สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH ชั้น ป.4/1

สถานที่ อาคารปฏิบัติการโรบอท ป.4-6

เวลา รายการ
08:00 - 15:30

ค่าย Robot สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH ชั้น ป.4/1 

สถานที่:ห้องปฏิบัติการโรบอท ป.4-6

ผู้รับผิดชอบ: มิสดวงเดือน เกษม
มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง
มิสธิดารัตน์ ราชสีห์
มิสไพบูลย์ พานเหล็ก
มิสมีนา ชินากร

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 42 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- กิจกรรม STEM ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 "SPAGHETTI TOWER CHALLENGE" (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
- ประชุมร่วมกับ มทร.ลำปาง จัดกิจกรรม STEM ให้นักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH (วันที่ 6 ก.ค. 2564)
- คุณะครูผู้สอน STEM จัดเตรียมอุปกรณ์ [email protected] ให้กับนักเรียนห้องเรียน Smart TECH ป.4-6 (วันที่ 18 ส.ค. 2564)
- ทดสอบห้องเรียนออนไลน์และจัดเตรียม กิจกรรม [email protected] ของนักเรียนห้องเรียน Smart TECH ชั้น ม.1-ม.3 (วันที่ 24 ส.ค. 2564)
- กิจกรรม [email protected] ของนักเรียนห้องเรียน Smart TECH ชั้น ม.1-ม.3 (วันที่ 27 ส.ค. 2564)
- กิจกรรม [email protected] ห้องเรียน Smart ชั้น ป.2/1 (ครั้งที่ 1) (วันที่ 27 ส.ค. 2564)
- กิจกรรม [email protected] ห้องเรียน Smart ชั้น ป.1/1 (ครั้งที่ 1) (วันที่ 27 ส.ค. 2564)
- กิจกรรม [email protected] ห้องเรียน Smart ชั้น ป.6/1 (ครั้งที่ 1) (วันที่ 1 ก.ย. 2564)
- กิจกรรม [email protected] ห้องเรียน Smart ชั้น ป.4/1 (ครั้งที่ 1) (วันที่ 2 ก.ย. 2564)
- กิจกรรม [email protected] ห้องเรียน Smart ชั้น ป.5/1 (ครั้งที่ 1) (วันที่ 3 ก.ย. 2564)
- กิจกรรม [email protected] ห้องเรียน Smart ชั้น ป.6/1 เรือพลังงานความร้อน (ครั้งที่ 2) (วันที่ 29 ก.ย. 2564)
- กิจกรรม [email protected] ห้องเรียน Smart ชั้น ป.4/1 เรื่อง Tensegrity Table (ครั้งที่ 2) (วันที่ 30 ก.ย. 2564)
- กิจกรรม [email protected] ห้องเรียน Smart ชั้น ป.1/1 (ครั้งที่ 2) (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- กิจกรรม [email protected] ห้องเรียน Smart ชั้น ป.2/1 (ครั้งที่ 2) (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- กิจกรรม [email protected] ห้องเรียน Smart ชั้น ป.5/1 การสร้างพาหนะทุ่นแรง (ครั้งที่ 2) (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียน SMT ชั้น ป.1/1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- ค่าย Robot สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH ชั้น ป.4/1 (วันที่ 4 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียน SMT ชั้น ป.6/1 (วันที่ 8 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียน SMT ชั้น ป.2/1 (วันที่ 9 ธ.ค. 2564)
- ค่าย Robot สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH ชั้น ป.5/1 (วันที่ 11 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียน SMT ชั้น ป.5/1 (วันที่ 13 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียน SMT ชั้น ป.4/1 (วันที่ 15 ธ.ค. 2564)
- ค่าย Robot สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH ชั้น ป.6/1 (วันที่ 18 ธ.ค. 2564)
- ผู้ประสานงานสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ประชุมร่วมกับหัวหน้าฝ่าวิชาการและคณะครู MTE (วันที่ 20 ธ.ค. 2564)
- ร่วมปฎิรูปความคิด พลิกโฉมธุรกิจ เข้าสู่ยุค Next Normal เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน ธุรกิจปรับตัวอย่างไรให้ปัง พร้อมเจาะเทรนด์การตลาด 2022 สื่อแพลตฟอร์มมาแรง เตรียมความรู้และความพร้อมด้านการบริหารธุรกิจ ติดอาวุธการทำธุรกิจ กับโครงการ PIM Train the Trainer Program ครั้งที่ 205 (วันที่ 12 ม.ค. 2565)
- ค่าย Robot สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH ชั้น ป.2/1 (วันที่ 15 ม.ค. 2565)
- ค่าย Robot สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH ชั้น ป.1/1 (วันที่ 29 ม.ค. 2565)
- ค่าย Robot สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH ชั้น ม.1-3 (วันที่ 29 ม.ค. 2565)
- อบรมกฎหมายแรงงานและการจัดการความขัดแย้งเชิงธุรกิจ สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ MTE (วันที่ 3 ก.พ. 2565)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการโครงการพิเศษ Smart TECH และ MTE ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep