กำหนดการ

วันที่ 16 มิถุนายน 2564

ออกแบบ แบนเนอร์แนะนำตัวภราดาใหม่

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี)

เวลา รายการ
10:00 - 15:00

ออกแบบ แบนเนอร์แนะนำตัวภราดาใหม่ 

สถานที่:อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี)

ผู้รับผิดชอบ: ม.กันต์บดี สีนวล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อวีดีทัศน์

6.7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงาน (P)

6.7.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.7.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.7.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อวีดีทัศน์ (D)

- วางแผน และรวบรวมข้อมูล โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อวีดีทัศน์

- ทำการคัดเลือก ตกแต่งภาพนิ่ง และตัดต่อวีดีโอ

- เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร อัลบั้มภาพ และวีดีโอกิจกรรมโรงเรียน

6.7.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.7.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.7.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อวีดีทัศน์
- ออกแบบแบนเนอร์ การรับสมัครงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2564)
- 6.7 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อวีดีทัศน์ (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- ออกแบบแบนเนอร์ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต่อ มช (TCAS รอบที่ 2) (วันที่ 10 พ.ค. 2564)
- จัดทำ คู่มือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
- จัดทำ คู่มือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
- ออกแบนเนอร์ แสดงความยินดี นร สอบ NT 100 คะแนน (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
- ออกแบบแบนเนอร์ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 2564)
- ออกแบบหน้าปก คู่มือการเรียนรู้แบบออนไลน์ (วันที่ 19 พ.ค. 2564)
- ออกแบบ ปฎิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 21 พ.ค. 2564)
- ออกแบบแบนเนอร์ ประกาศวันวิสาขบูชา (วันที่ 22 พ.ค. 2564)
- ออกแบบหน้าปก คู่มือพัฒนาตนเอง (วันที่ 23 พ.ค. 2564)
- ออกแบบแบนเนอร์ ขั้นตอนในการ Login เข้าระบบ Student Dashboard และ SWIS App for Student (วันที่ 24 พ.ค. 2564)
- ออกแบบแบนเนอร์ กำหมดการเปิดภาคเรียนที่ 1 (new) (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- ออกแบบแบนเนอร์ รับสมัครงานครูผู้สอน (วันที่ 27 พ.ค. 2564)
- ออกแบบ แบนเนอร์ page facebook acl (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- ออกแบบ แบนเนอร์ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2564 (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- ออกแบบ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าอุดมศึกษา รอบที่3 (วันที่ 4 มิ.ย. 2564)
- ออกแบบแบนเนอร์ พิธีมิสซา (วันที่ 9 มิ.ย. 2564)
- ออกแบบ นามบัตรโรงเรียน (วันที่ 9 มิ.ย. 2564)
- ออกแบบแบนเนอร์ welcome back to school (วันที่ 10 มิ.ย. 2564)
- ออกแบบ ฉากเวทีและป้ายมอบราววัลในงาน วันต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 11 มิ.ย. 2564)
- ออกแบบ ฉากเวทีและป้ายมอบราววัลในงาน วันต่อต้านยาเสพติด (แก้ไข) (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- ทำโบรชัวร์ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “ACL After School Class” (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- ทำโบรชัวร์ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “ACL After School Class” (วันที่ 15 มิ.ย. 2564)
- ออกแบบ แบนเนอร์แนะนำตัวภราดาใหม่ (วันที่ 16 มิ.ย. 2564)
- ทำรูปโปรไฟล์ และ แบนเนอร์เพจ ACL Kindergarten (วันที่ 16 มิ.ย. 2564)
- ทำรูปโปรไฟล์ และ แบนเนอร์เพจ ACL Kindergarten (แก้ไข) (วันที่ 17 มิ.ย. 2564)
- ออกแบบแบเนอร์ สรุปผลการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- ทำโบร์ชัวร์เพิ่มเติมในส่วนของ YLE Cambridge Evening Course (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- ออกแบบ Banner วันครู (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
- ออกแบบ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล “การขอเอกสารทางการศึกษา” (วันที่ 5 ก.ค. 2564)
- ออกแบบ เบนเนอร์เลื่อนเปิดเรียน (วันที่ 15 ก.ค. 2564)
- ออกแบบ ทำBanner วันต่อต้านยาเสพติดโลก (วันที่ 22 ก.ค. 2564)
- ออกแบบ Banner วันสุนทรภู่ (วันที่ 23 ก.ค. 2564)
- ออกแบบ แบนเนอร์ฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียน ม.ต้น (วันที่ 18 ต.ค. 2564)
- ออกแบบ แนวทางปฏิบัติฉีดวัคซีนPfizer มอ.ต้น ลงเฟสบุก (วันที่ 18 ต.ค. 2564)
- ออกแบบแบนเนอร์เวปไซต์และเฟสบุก วันปิยมาหราช (วันที่ 20 ต.ค. 2564)
- ออกแบบ แบนเนอร์ ศูนย์ ร. มส. (วันที่ 20 ต.ค. 2564)
- แบนเนอร์รับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 20 ต.ค. 2564)
- ออกแบบ แนวทางปฏิบัติฉีดวัคซีนPfizer มัธยมปลาย เข็ม 2 (วันที่ 21 ต.ค. 2564)
- ออกแบบแบนเนอร์ กำหนดการ และแผนผังการ ฉีดวัตซีน ระดับประถม/มัธยม (วันที่ 2 พ.ย. 2564)
- ออกแบบ แนวทางปฏิบัติฉีดวัคซีนPfizer มัธยมต้น เข็ม 2 (วันที่ 15 พ.ย. 2564)
- 6.7 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อวีดีทัศน์ (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep