กำหนดการ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 03 พ.ค. 2564

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ โดยรอบบริเวณโรงเรียน  โดยรอบบริเวณโรงเรียน
ตลอดวัน ก่อสร้างเรือนเพาะชำ(เทฐานเสา) (4 คน)  เรือนเพาะชำหลังอาคารสุวรรณฯ
ตลอดวัน เดินท่อน้ำรดกล้วยไม้ (2 คน)  โดยรอบบริเวณโรงเรียน
ตลอดวัน เก็บตัวหนอน ฟุตบาททางเดินตั้งแต่ลานจอดรถครูจนถึงทางโค้งหลังอาคารสุวรรณ (6 คน)  ลานจอดรถครู
ตลอดวัน เก็บหญ้าสนาม 2 (5 คน)  สนามฟุตบอล 2
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 (180017)ดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

6.6.1 สำรวจภูมิทัศน์และแหล่งเรียนภายในโรงเรียน  
6.6.2 วางแผนดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้  
6.6.3 สำรวจพื้นที่ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์  และแหล่งเรียนรู้
6.6.4 จัดทำงบประมาณ      
6.6.5 ดำเนินการดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้
6.6.6 สรุปผลการติดตาม ประเมินผลและวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 (180017)ดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
- 6.7 (180017)ดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 03 พ.ค. 2564 (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 04 พ.ค. 2564 (วันที่ 4 พ.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 05 พ.ค. 2564 (วันที่ 5 พ.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 06 พ.ค. 2564 (วันที่ 6 พ.ค. 2564)
- งานก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียน (วันที่ 20 พ.ค. 2564)
- คณะการตรวจรับงานซอยซีเมนต์ลู่วิ่ง สนามฟุตบอล 2 (วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
- งานอาคารสถานที่ดำเนินการปรับพื้น พร้อมเทพื้นสนามสตรีทบาส บริเวณด้านหน้าอาคารอัสสัมชัญ 2 สนาม (วันที่ 3 ก.ค. 2564)
- งานอาคารสถานที่ สร้างหลังคาเชื่อมทางเดิน (อาคารอัฒจันทร์ อาคารพัสดุ และอาคารสำนักผู้อำนวยการ) (วันที่ 8 ก.ค. 2564)
- งานอาคารสถานที่ ดำเนินการซ่อมถนนบริเวณหน้าอาคารอัสสัมชัญ  วันที่ 9 ก.ค. 2564 (วันที่ 9 ก.ค. 2564)
- นำเสนอโครงการปรับปรุงปฐมวัย เฟส 1 ต่อท่านนายกเทศบาลนครลำปาง ดร.นิมิตร จิวะสันติการ (วันที่ 13 ก.ค. 2564)
- ตรวจรับงานทาสีพื้น ลานกิจกรรม La Providence (วันที่ 13 ก.ค. 2564)
- ตัดแต่งกิ่งไม้ หลังอาคารเซนต์หลุยส์ (วันที่ 2 ส.ค. 2564)
- ตัดแต่งกิ่งไม้ โดยรอบบริเวณโรงเรียน (ด้านข้างอาคารเซนต์ฟิลิป) (วันที่ 3 ส.ค. 2564)
- ตัดแต่งกิ่งไม้ โดยรอบบริเวณโรงเรียน (ด้านหลังอาคารเซนต์แมรี่) (วันที่ 4 ส.ค. 2564)
- ขุดลอกคลอง ข้างสนามฟุตบอล 1 (วันที่ 5 ส.ค. 2564)
- เตรียมพื้นที่สำหรับเพาะปลูกต้นไม้แนวรั้วหลังอาคารชั่วคราวอนุบาล (วันที่ 10 ส.ค. 2564)
- เตรียมพื้นที่จัดทำแปลงเพาะต้นฟ้าทะลายโจร (เฟส 1 ) สนามฟุตบอล 1 ฝั่งติดเสาธง (วันที่ 11 ส.ค. 2564)
- เตรียมบ่อเลี้ยงปลา คูน้ำข้างสนามฟุตบอล 1 (วันที่ 11 ส.ค. 2564)
- ทำหลังคาคลุมทางทาง ระหว่างอาคารเซนต์ฟิลิป และอาคารเซนต์หลุยส์ (วันที่ 23 ส.ค. 2564)
- ปรับระดับแป้นบาสเกตบอล 19 จุด โดยเจ้าหน้า บริษัทอิเตอร์ไพรซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (วันที่ 27 ส.ค. 2564)
- อ.ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา จะเดินทางเข้ามาที่โรงเรียน เพื่อสำรวจและให้คำปรึกษาการกั้นห้องเพื่อขยายห้องเรียน ทั้ง 3 อาคาร (วันที่ 31 ส.ค. 2564)
- ดำเนินการทำหลังคาคลุมทางทาง ระหว่างอาคารเซนต์ฟิลิป และอาคารเซนต์หลุยส์ เสร็จเรียบร้อย (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- รับพันธุ์ปลา ที่สำนักงานประมง จ.ลำปาง พร้อมปล่อยลงบ่อ (วันที่ 21 ก.ย. 2564)
- สร้างหลังคาคลุมทางเดิน(ชั่วคราว) ทางออกประตูศิรินาวิน (วันที่ 21 ก.ย. 2564)
- จัดเตรียมสถานที่่ จัดโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียนตามจำนวนนักเรียน ชั้น ป1.-ป.2 อาคารเซนต์หลุยส์ (วันที่ 2 ต.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 15 ต.ค. 2564 (วันที่ 15 ต.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 16 ต.ค. 2564 (วันที่ 16 ต.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 18 ต.ค. 2564 (วันที่ 18 ต.ค. 2564)
- รื้อตัวหนอนทำทางเดินให้เชื่อมต่อทางเดินรอบสนามฟุตบอล 2 (วันที่ 18 ต.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 19 ต.ค. 2564 (วันที่ 19 ต.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 20 ต.ค. 2564 (วันที่ 20 ต.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 21 ต.ค. 2564 (วันที่ 21 ต.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 22 ต.ค. 2564 (วันที่ 22 ต.ค. 2564)
- แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 23 ต.ค. 2564 (วันที่ 23 ต.ค. 2564)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ย. 2564)
- กำจัดรังผึ้ง บริเวณแทงค์น้ำหลังอาคารสุวรรณสมโภช และตัดแต่งกิ่งไม้อาคารสมาคม (วันที่ 6 พ.ย. 2564)
- ปูตัวหนอนบล็อก 8 เรือนกล้วยไม้ ข้างลานลาโปรวิดอง (วันที่ 13 พ.ย. 2564)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ย. 2564)
- ปูตัวหนอนแนวข้างสนามฟุตบอล 2 และ ทางไป LaProvidence (วันที่ 27 พ.ย. 2564)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 1 ธ.ค. 2564)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 16 ธ.ค. 2564)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 1 ม.ค. 2565)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 17 ม.ค. 2565)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 1 ก.พ. 2565)
- สร้างและซ่อมแซมเล้าไก่ (วันที่ 2 ก.พ. 2565)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 16 ก.พ. 2565)
- อ.ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา เดินทางเข้ามาที่โรงเรียน เพื่อสำรวจรอยแตกของพื้นสนาม ลานกิจกรรม ลาโปรวิดอง (วันที่ 21 ก.พ. 2565)
- บริษัทขายไก่ ส่งไก่ไข่สาว จำนวน 100 ตัว ลงเล้าไก่ (วันที่ 23 ก.พ. 2565)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- กรีดรางดักน้ำ/กรีดพื้นระบายน้ำ ลานลาโปรวิดอง (วันที่ 11 มี.ค. 2565)
- งานต่อเติมชายคาห้องน้ำอาคารเซนต์หลุยส์ ฝั่งสนามฟุตบอล 2 (วันที่ 14 มี.ค. 2565)
- อ.ธนารัฏช์ พร้อมผู้อำนวยการ ร่วมปรึกษาแนวทางการซ่อมแซมพื้นสนาม ลานกิจกรรม La Providence (วันที่ 16 มี.ค. 2565)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 16 มี.ค. 2565)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 1 เม.ย. 2565)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 16 เม.ย. 2565)
- 6.7 (180017)ดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2565)
- ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2565)
- งานต่อเติมชายคาทางเดินสะพานเซนต์หลุยส์ไปโรงอาหาร (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่และอุปกรณ์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep