กำหนดการ

วันที่ 7 เมษายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปี 2563

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน กำหนดการ รายงานผลการดำเนินงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปี 2563  อาคารพัสดุ(ห้องพัสดุ-จัดซื้อ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563


แผนงาน : ให้บริการด้านงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ตามมาตรฐานการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัสดุ-ครุภัณฑ์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep