กำหนดการ

วันที่ 1 เมษายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานนิเทศประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน รายงานผลการดำเนินงาน  อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 57 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563


แผนงาน : นิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep