กำหนดการ

วันที่ 18 มีนาคม 2564

เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 "

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน สวัสดีครับ ผมชื่อ เด็กชายภัทรพล พุทธวงค์ ชื่อเล่นน้องมิกกี้ อยู่ชั้นอนุบาล3 ห้อง4 ห้องครูปุ๋ย ภาวิณี และ ครูอ๋อย นภาพรรณ ครับ วันนี้ผมจะมาบอกสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 ครับ 1. สวมหน้ากากอนามัย 2. หลีกเลี่ยงการออกจากอาคารบ้านเรือน 3. ปิดประตูหน้าต่าง เพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าบ้าน 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่น 5. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ 6. ดื่มน้ำมากๆ งดสูบบุหรี่ 7. ลดการใช้รถยนต์ 8. หยุดการเผาขยะ เพียงแค่นี้เราก็สามารถป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 ได้แล้วนะครับ อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  ฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.7 กิจกรรม Morning Program

6.2.7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ กิจกรรม Morning Program

6.2.7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน กิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 1

6.2.7.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.2.7.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 2

6.2.7.5 ดำเนินการจัดกิจกรรม

- วันจันทร์ กิจกรรมเพลงพาเพลิน

- วันอังคาร กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน

- วันพุธ  กิจกรรม English is fun

- วันพฤหัสบดี กิจกรรมเล่านิทาน

- วันศุกร์ กิจกรรมอู้กำเมือง

- กิจกรรมหนูน้อยนักข่าว 

6.2.7.6  ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 3

6.2.7.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Morning Program

6.2.7.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรม Morning Program

6.2.7.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.7 กิจกรรม Morning Program
- 6.2.7 กิจกรรม Morning Program (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 มี.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 1 (วันที่ 17 มี.ค. 2563)
- ศึกษาข้อมูลประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมากิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 18 มี.ค. 2563)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม Morning Program (วันที่ 8 พ.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 2 (วันที่ 20 พ.ค. 2563)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมMorning Program (วันที่ 25 พ.ค. 2563)
- รับการนิเทศดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนงานกำกับติดตามประเมินผลปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 ก.ค. 2563)
- การให้เกร็ดความรู้ เรื่อง "วันแม่แห่งชาติ" (วันที่ 5 ส.ค. 2563)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ "การป้องกันไข้เลือดออก" (วันที่ 19 ส.ค. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ "ประโยชน์ของการดื่มนม ในน้ำนมมีสารอาหารครบ 5 หมู่ ช่วยให้ร่างการเจริญเติมโต และมีแคลเซียม ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง " (วันที่ 20 ส.ค. 2563)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน " (วันที่ 26 ส.ค. 2563)
- เล่าสาระหน้ารู้เกี่ยวกับ " ข้อเสียของการติดแท็บเล็ตและมือถือ " (วันที่ 27 ส.ค. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " โทษของการดื่มน้ำอัดลม " (วันที่ 2 ก.ย. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " การป้องกันโรคฉี่หนู " (วันที่ 3 ก.ย. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " ประโยชน์ของมะนาว " (วันที่ 9 ก.ย. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " การล้างมือ 7 ขั้นตอนเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ " (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- รับการนิเทศดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนงานกำกับติดตามประเมินผลปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " ประโยชน์ของวิตามินซี " (วันที่ 16 ก.ย. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝน " (วันที่ 17 ก.ย. 2563)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ "ทานผลไม้เวลาไหนถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด " (วันที่ 23 ก.ย. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เรื่อง "การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย " (วันที่ 24 ก.ย. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " 6โรคที่มากับหน้าฝน " (วันที่ 30 ก.ย. 2563)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " ประโยชน์ของการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน " (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ " ประโยชน์ของการรับประทานอาหารเช้า " (วันที่ 7 ต.ค. 2563)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " 6วิธีการดูแลสุขภาพในหน้าหนาว " (วันที่ 8 ต.ค. 2563)
- ให้สาระน่ารู้ " เคล็ดลับง่ายๆในการดูแลตนเองเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว " (วันที่ 14 ต.ค. 2563)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การล้างผักสดให้สะอาด " (วันที่ 15 ต.ค. 2563)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ " (วันที่ 21 ต.ค. 2563)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " คำศัพท์ภาษาจีนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฤดูหนาว " (วันที่ 22 ต.ค. 2563)
- เล่าสาระรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการนอนเวลา กลางวัน ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเราอย่างไร เช่น ลดความเครียด กระตุ้นการทำงานของร่างกาย ทำให้ร่างกายได้พักผ่อน และไม่เหนื่อยเกินไป มีความพร้อมในการทำงานและรักษาโรคหัวใจ (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับการป้องกันไข้หวัด เข้าหน้าหนาวแล้วอากาศเปลี่ยนแปลง เรามารักษาสุขภาพ เพื่อป้องกันไข้หวัดมี 5ข้อคะ ข้อ.1 ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ข้อ.2 รับประทานอาหารให้ครบ หลัก5หมู่ ข้อ.3 พักผ่อนให้เพียงพอ ข้อ.4 ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อร่างกาย ข้อ.5 ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหาร เพื่อนๆน้องๆ อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือก็จะไม่มีไข้หวัดมากวนใจแล้วคะ (วันที่ 29 ต.ค. 2563)
- รับการนิเทศดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนงานกำกับติดตามประเมินผลปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 พ.ย. 2563)
- เข้าแถวจัดกิจกรรมยามเช้า Morning Program ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 18 ธ.ค. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ " ประโยชน์ของการออกกำลังกาย " (วันที่ 6 ม.ค. 2564)
- ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการ " การออกกำลังกาย5ท่า" (วันที่ 7 ม.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด 19ในรอบที่2 " (วันที่ 13 ม.ค. 2564)
- ให้เคล็ดลับ " การดื่มน้ำเวลาไหนที่ดีที่สุด " (วันที่ 14 ม.ค. 2564)
- ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " อาการและการป้องกันฝุ่น PM 2.5 " (วันที่ 20 ม.ค. 2564)
- ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ " สาเหตุและการป้องกันโรคไข้เลือดออก " (วันที่ 21 ม.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ "ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ " (วันที่ 27 ม.ค. 2564)
- ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ " ประโยชน์ของอาหาร 5 หมู่ " (วันที่ 28 ม.ค. 2564)
- ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ "การรับประทานอาหารให้ครบ 5หมู่ " (วันที่ 3 ก.พ. 2564)
- ให้สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "สาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองpm2.5 " (วันที่ 4 ก.พ. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 3 (วันที่ 9 ก.พ. 2564)
- ให้สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "วิธีทำความสะอาดผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง" (วันที่ 10 ก.พ. 2564)
- มาแนะนำสาระน่ารู้เรื่อง " ความสำคัญของวันมาฆบูชา " (วันที่ 11 ก.พ. 2564)
- รับการนิเทศดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนงานกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 4 (วันที่ 16 ก.พ. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ "ประโยชน์ของการดื่มนม " (วันที่ 18 ก.พ. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การป้องกันโรคโควิด " (วันที่ 24 ก.พ. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " ความรุนแรงของฝุ่น PM 2.5 " (วันที่ 25 ก.พ. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การแยกขยะให้ถูกวิธี " (วันที่ 3 มี.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " เชื้อโควิดก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ ติดได้จาก 3 รู " (วันที่ 4 มี.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การท่องเที่ยวกับ New Normal " (วันที่ 10 มี.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่อง " แยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดภาวะโลกร้อน " (วันที่ 10 มี.ค. 2564)
- ให้ความรู้เกี่ยวกับ " วันอนุรักษ์น้ำโลก " (วันที่ 11 มี.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " ประโยชน์ของการฟัง " (วันที่ 17 มี.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 " (วันที่ 18 มี.ค. 2564)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมMorning Program (วันที่ 26 มี.ค. 2564)
- 6.2.7 กิจกรรม Morning Program (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep