กำหนดการ

วันที่ 17 มีนาคม 2564

เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " ประโยชน์ของการฟัง "

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ด .ช ปัณณทัต ศรีรักษา เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการฟัง ว่ามีประโยชน์กับเราดังนี้คือ 1.ทำให้เราได้รับความรู้ 2.มีความจำดี 3. มีความเพลิดเพลินและมีความคิดสร้างสรรค์ 4.ทำให้มีสมาธิ  ฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.7 กิจกรรม Morning Program

6.2.7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ กิจกรรม Morning Program

6.2.7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน กิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 1

6.2.7.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.2.7.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 2

6.2.7.5 ดำเนินการจัดกิจกรรม

- วันจันทร์ กิจกรรมเพลงพาเพลิน

- วันอังคาร กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน

- วันพุธ  กิจกรรม English is fun

- วันพฤหัสบดี กิจกรรมเล่านิทาน

- วันศุกร์ กิจกรรมอู้กำเมือง

- กิจกรรมหนูน้อยนักข่าว 

6.2.7.6  ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 3

6.2.7.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Morning Program

6.2.7.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรม Morning Program

6.2.7.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.7 กิจกรรม Morning Program
- 6.2.7 กิจกรรม Morning Program (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 มี.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 1 (วันที่ 17 มี.ค. 2563)
- ศึกษาข้อมูลประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมากิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 18 มี.ค. 2563)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม Morning Program (วันที่ 8 พ.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 2 (วันที่ 20 พ.ค. 2563)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมMorning Program (วันที่ 25 พ.ค. 2563)
- รับการนิเทศดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนงานกำกับติดตามประเมินผลปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 ก.ค. 2563)
- การให้เกร็ดความรู้ เรื่อง "วันแม่แห่งชาติ" (วันที่ 5 ส.ค. 2563)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ "การป้องกันไข้เลือดออก" (วันที่ 19 ส.ค. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ "ประโยชน์ของการดื่มนม ในน้ำนมมีสารอาหารครบ 5 หมู่ ช่วยให้ร่างการเจริญเติมโต และมีแคลเซียม ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง " (วันที่ 20 ส.ค. 2563)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน " (วันที่ 26 ส.ค. 2563)
- เล่าสาระหน้ารู้เกี่ยวกับ " ข้อเสียของการติดแท็บเล็ตและมือถือ " (วันที่ 27 ส.ค. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " โทษของการดื่มน้ำอัดลม " (วันที่ 2 ก.ย. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " การป้องกันโรคฉี่หนู " (วันที่ 3 ก.ย. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " ประโยชน์ของมะนาว " (วันที่ 9 ก.ย. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " การล้างมือ 7 ขั้นตอนเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ " (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- รับการนิเทศดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนงานกำกับติดตามประเมินผลปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " ประโยชน์ของวิตามินซี " (วันที่ 16 ก.ย. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝน " (วันที่ 17 ก.ย. 2563)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ "ทานผลไม้เวลาไหนถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด " (วันที่ 23 ก.ย. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เรื่อง "การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย " (วันที่ 24 ก.ย. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " 6โรคที่มากับหน้าฝน " (วันที่ 30 ก.ย. 2563)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " ประโยชน์ของการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน " (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ " ประโยชน์ของการรับประทานอาหารเช้า " (วันที่ 7 ต.ค. 2563)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " 6วิธีการดูแลสุขภาพในหน้าหนาว " (วันที่ 8 ต.ค. 2563)
- ให้สาระน่ารู้ " เคล็ดลับง่ายๆในการดูแลตนเองเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว " (วันที่ 14 ต.ค. 2563)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การล้างผักสดให้สะอาด " (วันที่ 15 ต.ค. 2563)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ " (วันที่ 21 ต.ค. 2563)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " คำศัพท์ภาษาจีนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฤดูหนาว " (วันที่ 22 ต.ค. 2563)
- เล่าสาระรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการนอนเวลา กลางวัน ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเราอย่างไร เช่น ลดความเครียด กระตุ้นการทำงานของร่างกาย ทำให้ร่างกายได้พักผ่อน และไม่เหนื่อยเกินไป มีความพร้อมในการทำงานและรักษาโรคหัวใจ (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับการป้องกันไข้หวัด เข้าหน้าหนาวแล้วอากาศเปลี่ยนแปลง เรามารักษาสุขภาพ เพื่อป้องกันไข้หวัดมี 5ข้อคะ ข้อ.1 ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ข้อ.2 รับประทานอาหารให้ครบ หลัก5หมู่ ข้อ.3 พักผ่อนให้เพียงพอ ข้อ.4 ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อร่างกาย ข้อ.5 ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหาร เพื่อนๆน้องๆ อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือก็จะไม่มีไข้หวัดมากวนใจแล้วคะ (วันที่ 29 ต.ค. 2563)
- รับการนิเทศดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนงานกำกับติดตามประเมินผลปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 พ.ย. 2563)
- เข้าแถวจัดกิจกรรมยามเช้า Morning Program ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 18 ธ.ค. 2563)
- ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ " ประโยชน์ของการออกกำลังกาย " (วันที่ 6 ม.ค. 2564)
- ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการ " การออกกำลังกาย5ท่า" (วันที่ 7 ม.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด 19ในรอบที่2 " (วันที่ 13 ม.ค. 2564)
- ให้เคล็ดลับ " การดื่มน้ำเวลาไหนที่ดีที่สุด " (วันที่ 14 ม.ค. 2564)
- ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " อาการและการป้องกันฝุ่น PM 2.5 " (วันที่ 20 ม.ค. 2564)
- ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ " สาเหตุและการป้องกันโรคไข้เลือดออก " (วันที่ 21 ม.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ "ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ " (วันที่ 27 ม.ค. 2564)
- ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ " ประโยชน์ของอาหาร 5 หมู่ " (วันที่ 28 ม.ค. 2564)
- ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ "การรับประทานอาหารให้ครบ 5หมู่ " (วันที่ 3 ก.พ. 2564)
- ให้สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "สาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองpm2.5 " (วันที่ 4 ก.พ. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 3 (วันที่ 9 ก.พ. 2564)
- ให้สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "วิธีทำความสะอาดผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง" (วันที่ 10 ก.พ. 2564)
- มาแนะนำสาระน่ารู้เรื่อง " ความสำคัญของวันมาฆบูชา " (วันที่ 11 ก.พ. 2564)
- รับการนิเทศดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนงานกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 4 (วันที่ 16 ก.พ. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ "ประโยชน์ของการดื่มนม " (วันที่ 18 ก.พ. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การป้องกันโรคโควิด " (วันที่ 24 ก.พ. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " ความรุนแรงของฝุ่น PM 2.5 " (วันที่ 25 ก.พ. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การแยกขยะให้ถูกวิธี " (วันที่ 3 มี.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " เชื้อโควิดก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ ติดได้จาก 3 รู " (วันที่ 4 มี.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การท่องเที่ยวกับ New Normal " (วันที่ 10 มี.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่อง " แยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดภาวะโลกร้อน " (วันที่ 10 มี.ค. 2564)
- ให้ความรู้เกี่ยวกับ " วันอนุรักษ์น้ำโลก " (วันที่ 11 มี.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " ประโยชน์ของการฟัง " (วันที่ 17 มี.ค. 2564)
- เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 " (วันที่ 18 มี.ค. 2564)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมMorning Program (วันที่ 26 มี.ค. 2564)
- 6.2.7 กิจกรรม Morning Program (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep