กำหนดการ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

เล่าข่าวเกี่ยวกับ "อันตรายจากฝุุ่น pm 2.5 และวิธีป้องกัน "

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ด.ช.ภูริช กลมแป้น ชื่อเล่นน้องแมค อยู่ชั้น อ.3/2 มาเล่าข่าวเกี่ยวกับอันตรายจากฝุ่นPM 2.5 ผลกระทบต่อร่างกายและวิธีป้องกันครับ ฝุ่นPM 2.5 มีขนาดเล็กมากเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผม 25 เท่า มันสามารถเข้าสู่อวัยวะสำคัญภายในร่างกายอย่างง่ายดาย มีวิธีป้องกันแบบง่ายๆ ดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานๆ 2.ปิดประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันอากาศข้างนอกเข้ามาในบ้าน 3.หากออกนอกบ้านสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นที่ได้มาตรฐาน เช่นN95 4.ดื่มน้ำมากๆเพื่อขจัดฝุ่นออกจากร่างกาย 5.งดการเผาขยะ 6.งดการทำงานหนักหรือออกกำลังกายนอกบ้าน 7.เตรียมยาให้พร้อมสำหรับคนที่มีโรคประจำตัว หากมีอาการไอหนัก จาม หายใจไม่ออก ควรรีบพบแพทย์ทันที ทั้งนี้เพื่อนๆและน้องๆนำไปปฏิบัติตามและแนะนำบอกต่อคนอื่นกันด้วยนะครับ  ฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep