กำหนดการ

วันที่ 22 ตุลาคม 2564

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (เลื่อนจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ตามมติ ครม.29 ธ.ค. 63)

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (เลื่อนจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ตามมติ ครม.29 ธ.ค. 63)  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน

     6.10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงาน (P)

     6.10.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

     6.10.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

     6.10.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน (D)

     - วางแผนการปฏิบัติงาน             

     - ปฏิบัติงานตามแผนที่ปฏิบัติไว้    

     - ติดตามผลการปฏิบัติงาน          

     - สรุปและประเมินผลเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานปีการศึกษาต่อไป

     6.10.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

     6.10.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

     6.10.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน
- 6.10 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- วันหยุด เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา ฯ พระบรมราชินี (วันที่ 3 มิ.ย. 2563)
- ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) (วันที่ 28 มิ.ย. 2563)
- วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- วันหยุดเนื่องในวันอาสาฬบูชา (วันที่ 5 ก.ค. 2563)
- วันหยุดชดเชย เนื่องในวันอาสาฬบูชา (วันที่ 6 ก.ค. 2563)
- วันหยุดชดเชย เนื่องในวันสงกรานต์ (วันที่ 27 ก.ค. 2563)
- วันหยุด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วันที่ 28 ก.ค. 2563)
- วันหยุด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ (วันที่ 12 ส.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการงานสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 1 ก.ย. 2563)
- วันหยุดชดเชยสงกรานต์ (วันที่ 4 ก.ย. 2563)
- วันหยุดชดเชยสงกรานต์ 7 กย 2563 (วันที่ 7 ก.ย. 2563)
- วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ 13 ต.ค. 2563)
- วันหยุด เนื่องในวันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2563)
- วันวิชราวุธ (วันที่ 25 ต.ค. 2563)
- วันหยุดพิเศษ 19-20 พฤศจิกายน 2563 (วันที่ 19 พ.ย. 2563)
- วันหยุดพิเศษ 19-20 พฤศจิกายน 2563 (วันที่ 20 พ.ย. 2563)
- วันเปิดภาคเรียน 2 /2563 (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- วันหยุดเนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ วันชาติและ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันที่ 5 ธ.ค. 2563)
- วันหยุดเนื่องใน วันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2563)
- วันหยุดพิเศษ 11 ธันวาคม 2563 (วันที่ 11 ธ.ค. 2563)
- กิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2020 (วันที่ 24 ธ.ค. 2563)
- วันหยุดเนื่องในเทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 25 ธ.ค. 2563)
- กิจกรรมวันครอบครัวครู (วันที่ 30 ธ.ค. 2563)
- วันหยุดสิ้นปี พ.ศ.2563 (วันที่ 31 ธ.ค. 2563)
- วันหยุดเรียน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 (วันที่ 1 ม.ค. 2564)
- วันหยุดเนื่องในเทศกาลคริตส์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2564 (วันที่ 3 ม.ค. 2564)
- วันเปิดเรียน (หลังหยุดเนื่องในเทศกาลคริตส์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2564) (วันที่ 4 ม.ค. 2564)
- วันหยุดตามคำสั่งเนื่องจากสถานการณ์การเแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 (วันที่ 4-14 มกราคม 2564) (วันที่ 4 ม.ค. 2564)
- วันเปิดเรียน ตามคำสั่งปิดเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 (ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563-14 มกราคม 2564) (วันที่ 14 ม.ค. 2564)
- วันหยุด เนื่องในวันครู (วันที่ 16 ม.ค. 2564)
- วันหยุดตรุษจีน (วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม 29 ธ.ค 63) (วันที่ 12 ก.พ. 2564)
- วันหยุดวันมาฆบูชา (วันที่ 26 ก.พ. 2564)
- นักเรียนรับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร จากมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ ซึ่งมอบให้กับนักเรียนได้คะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 17 มี.ค. 2564)
- ประชาสัมพันธ์ ACL Summer Course 2021 Learning Through Outdoor (วันที่ 17 มี.ค. 2564)
- ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 20 มี.ค. 2564)
- วันหยุดราชการประจำภาคเหนือ (วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม 29 ธ.ค 63) (วันที่ 26 มี.ค. 2564)
- เปิดเรียน summer course 2021 (วันที่ 1 -30 เมษายน 2564) (วันที่ 1 เม.ย. 2564)
- วันจักรี (วันที่ 6 เม.ย. 2564)
- วันหยุดสงกรานต์ (วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม 29 ธ.ค 63) (วันที่ 12 เม.ย. 2564)
- วันหยุดเนื่องในวันสงกรานต์ 13-16 เม.ย. 2564 (วันที่ 13 เม.ย. 2564)
- วันหยุดเนื่องในวันสงกรานต์ (วันที่ 14 เม.ย. 2564)
- วันหยุดเนื่องในวันสงกรานต์ (วันที่ 15 เม.ย. 2564)
- วันหยุดเนื่องในวันสงกรานต์ (วันที่ 16 เม.ย. 2564)
- วันสิ้นสุดการเรียน summer course 2021 (วันที่ 1 -30 เมษายน 2564) (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- วันหยุดวันฉัตรมงคล (วันที่ 4 พ.ค. 2564)
- วันหยุดวันพืชมงคล (วันที่ 10 พ.ค. 2564)
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6) (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- เปิดภาคเรียน 1/2564 (ระดับเนอสเซอรี่ - อนุบาล 1-3) (วันที่ 18 พ.ค. 2564)
- วันหยุดวันวิสาขบูชา (วันที่ 26 พ.ค. 2564)
- วันหยุด เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา ฯ พระบรมราชินี (วันที่ 3 มิ.ย. 2564)
- วันหยุดชดเชยวันวิสาขาบูชา (วันที่ 26 ก.ค. 2564)
- วันหยุดวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิรทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (วันที่ 28 ก.ค. 2564)
- วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2564)
- วันหยุดวันมหิดล (วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม 29 ธ.ค 63) (วันที่ 24 ก.ย. 2564)
- วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาหราช บรมนาภบพิตร (วันที่ 13 ต.ค. 2564)
- วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (เลื่อนจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ตามมติ ครม.29 ธ.ค. 63) (วันที่ 22 ต.ค. 2564)
- วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 5 ธ.ค. 2564)
- วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระรามราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 6 ธ.ค. 2564)
- วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2564)
- วันหยุดสิ้นปี พุทธศักราช 2564 (วันที่ 31 ธ.ค. 2564)
- วันหยุดชดเชยวันปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565 (วันที่ 3 ม.ค. 2565)
- วันหยุดวันตรุษจีน (วันที่ 1 ก.พ. 2565)
- วันหยุดวันจักรี (วันที่ 6 เม.ย. 2565)
- วันหยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 13-15 เมษายน 2565) (วันที่ 13 เม.ย. 2565)
- วันหยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 13-15 เมษายน 2565) (วันที่ 14 เม.ย. 2565)
- วันหยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 13-15 เมษายน 2565) (วันที่ 15 เม.ย. 2565)
- วันหยุดชดเชยวันแรงงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2565)
- วันหยุดวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย (วันที่ 4 พ.ค. 2565)
- วันหยุดวันพืชมงคล (วันที่ 13 พ.ค. 2565)
- วันหยุดวันวิสาขบูชา (วันที่ 15 พ.ค. 2565)
- วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.10 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2565)

แผนงาน : ให้บริการด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep